Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vay_xep_li2007
#742133 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƯƠNG 1: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 8
I_ Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa 8
1_ Khái niệm 8
2_ Đặc điểm 9
2.1_ Chủ thể 9
2.2_Hình thức 9
2.3_ Đối tượng 10
2.4_Nội dung 10
2.4.1_ Đối tượng của hợp đồng 11
2.4.2_ Số lượng, chất lượng 11
2.4.3_ Giá, cách thanh toán 11
2.4.4_ Thời hạn, địa điểm, cách thực hiện hợp đồng 11
3_ Nguồn luật điều chỉnh 12
3.1.Qúa trình phát triển của pháp luật hợp đồng 12
3.1.1. Pháp luật hợp đồng trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 12
3.1.2.Pháp luật trong thời buổi kinh tế thị trường 12
3.2. Nguồn luật điều chỉnh 13
II_ Giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa 14
1_ Chế độ pháp lý về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa 14
1.1_ Nguyên tắc 14
1.2_ Trình tự giao kết hợp đồng 15
1.2.1_ Đề nghị giao kết hợp đồng 15
1.2.2_ Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 17
1.3_ Thời điểm giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa 17
2_Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa 18
2.1_ Nguyên tắc thực hiện hợp đồng mua bán 18
2.2_ Nghĩa vụ các bên trong thực hiện hợp đồng 19
2.2.1_ Nghĩa vụ của bên bán 19
2.2.2_ Nghĩa vụ cơ bản của bên mua 23
2.3_ Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 24
3_ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá 25
3.1_ Căn cứ áp dụng trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá 26
3.2. Các trường hợp miễn trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa 28
4_ Giải quyết tranh chấp 29
4.1. Thương lượng giữa các bên 29
4.2. Hòa giải giữa các bên 30
4.3. Giải quyết tại Trung tâm trọng tài 30
4.4. Giải quyết tại Tòa án 31
CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN VÈ VIỆC GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIM 33
I_Tổng quan về công ty cổ phần Việt Kim 33
1_ Giới thiệu chung 33
1.1_Giới thiệu chung về công ty cổ phần Việt Kim 33
1.2_ Lĩnh vực hoạt động và cơ cấu tổ chức 36
1.2.1_ Cơ cấu tổ chức 36
1.2.2_ Chức năng nhiệm vụ 37
1.3_ Chi nhánh Hà Nội của công ty cổ phần Việt Kim 40
1.3.1. Chi nhánh Hà Nội của công ty cổ phần Việt Kim 40
1.3.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 41
2_Hoạt động của công ty trong những năm gần đây 42
2.1_ Những thành tựu của công ty Việt Kim 42
2.2_ Những hoạt động của công ty có liên quan đến lao động 46
II_Ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại công ty cổ phẩn Việt Kim 49
1_Khái quát về hợp đồng mua bán hàng hóa tại công ty cổ phần Việt kim 49
2_ Qúa trình giao kết 50
2.1_ Căn cứ giao kết hợp đồng 50
2.2_Chủ thể giao kết hợp đồng 52
2.3_ Đề nghị giao kết hợp đồng 53
2.4_Hình thức và nội dung hợp đồng giao kết 54
3_ Việc thực hiện hợp đồng tại công ty 66
3.1. Thực hiện điều khoản về chất lượng, số lượng 66
3.2. Thực hiện điều khoản về địa điểm, cách giao nhận hàng hóa 66
3.3. Thực hiện điều khoản về giá cả và thanh toán 67
3.4. Thanh lý hợp đồng 68
4. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 69
5. Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng và biện pháp giải quyết tranh chấp 70
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CP VIỆT KIM 72
I. Nhận xét về quá trình áp dụng pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa tại công ty CP Việt Kim 72
1. Những kết quả đã đạt được: 72
2. Những khó khăn 74

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, Việt Nam trong giai đoạn là một nước đang phát triển cùng với nền kinh tế thị trường. Cùng với 1 bước tiến nhằm đấy mạnh nền kinh tế đó là trở thành thành viên của tổ chức quốc tế WTO, thì nhà nước đã có những chính sách nhằm phát triền nền kinh tế trong nước đồng thời mở rộng ra thị trường trên thể giới. Và một nhân tố quan trọng góp phần phát triển nền kinh tế đó là các doanh nghiệp. Vì vậy mà hiện nay nhà nước ta đã có những khuyến khích và tạo điều kiện trong việc thành lập cũng như hoạt động của công ty. Các hoạt động của công ty bắt đầu từ việc thành lập công ty đến quá trình đi vào hoạt động đều được quy định trong luật cùng các văn bản dưới luật. Cụ thể như quá trình thành lập công ty được quy định trong luật doanh nghiệp, về lao động hay hợp đồng lao động có luật lao động điều chỉnh. Còn các hoạt động có liên quan đến ký kết và thực hiện hợp đòng cũng được quy định trong luật dân sự, thương mại… Tuy nhiên, việc các văn bản luật và các quy định được đưa ra là xét ở góc độ lý thuyết, còn việc đưa vào áp dụng tại các công ty cần có một quá trình điều chỉnh nhằm phù hợp thực tế. Qua quá trình thực tập ở công ty cổ phần Việt Kim, được tiếp xúc với thực tế, em thấy việc áp dụng luật trong thực tế có những điểm khác biết so với lý thuyết mà em được học và tìm hiểu trong sách vở và nhà trường. Đặc biệt là tầm quan trọng của luật trong qua trình quản lý và hoạt động của công ty. Và từ đó có thể thấy còn nhiều vấn đề, những việc đã làm được cũng như những điểm còn tồn tại dẫn đến sự phát triển hạn chế của doanh nghiệp. Từ thực tế này, em đã chọn đề tài :” thực tiễn giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại công ty cổ phần Việt Kim – chi nhánh Hà Nội” . Kết cấu đề tài bao gồm 3 phần:


_ Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần Việt Kim

_ Chương 2: Thực tiễn việc áp dụng pháp luật của công ty

_ Chương 3: Những tồn tại còn trong quá trình thực hiện

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu xót . Em xin Thank sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô, và sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong công ty cổ phần Việt Kim – chi nhánh Hà Nội. Em mong nhận được ý kiến đóng góp để đề tài hoàn thiện hơn.
Em xin cảm ơn!












CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VÊ CÔNG TY CỔ PHÂN

VIỆT KIM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

1_ Qúa trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Việt Kim
1.1_ Giới thiệu chung về công ty cổ phần Việt Kim
Tiền than của công ty cổ phần Việt Kim là công ty TNHH Việt Kim được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 1995. Khi mới thành lập thì công ty TNHH Việt Kim được đặt trụ sở tại số 26 đường Cộng Hòa – Quận Tân Bình – Thành Phố Hồ Chí Minh, là nhà phân phối độc quyền của hãng điều hòa nhiệt độ Daikin tại miền Nam với tổng số cán bộ công nhân viên là 6 người.
Ngày 18/11/1996 công ty Việt Kim đã mở showroom tại 258 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay đã trở thành trụ sở chính của công ty. Sau đây là một số thông tin chính của công ty cổ phần Việt Kim.
Năm 1997: công ty Việt Kim đạt huy hiệu công ty có mức tăng trưởng doanh số lớn nhất tại hội nghị họp mặt các nhà phân phối của DAIKIN. Hội nghị khách hàng tại Việt nam lần đầu tiên tổ chức tại khách sạn GARDEN PLAZA– TP. Hồ chí Minh.
Năm 1998: Tháng 9/1998 Việt kim được phép chính thức xuất nhập khẩu trực tiếp. Tháng 12/1998 đạt doanh số tháng đạt mức kỷ lục.
Năm 2000: ngày 24/7 chính thức trở thành công ty cổ phần Việt Kim . Ngày 17/11: khai trương chi nhánh hà nội.
Ngày 18/11/2001: khai trương chi nhánh Đà Nẵng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NhanHoang95
#1014691 ad gửi cho em tài liệu này được hơm
Chuyên đề Thực tiễn giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại công ty cổ phần Việt Kim
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014715 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement