Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Barnabas
#741869

Download miễn phí Máy tính và hệ điều hành Windows XP

Khi xóa tập tin hay thư mục trong đĩa cứng, Windows sẽ di chuyển tập tin hay thư
mục đó vào Recycle Bin. Đây là thư mục của Windows dùng chứa các file bị xóa.
Bạn có thể mở thư mục này để phục hồi lại hay xóa hẳn khỏi đĩa cứng.
Nếu xóa dữ liệu trên đĩa mềm hay đĩa CD ghi được thì không được chuyển vào
Recycle Bin.
Nếu dữ liệu nằm trên ổ đĩa mạng thì Windows có thể chuyển vào Recycle Bin hay
xóa đi tùy thuộc vào sự cài đặt của người quản trị mạng.Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

n các chữ cái, các chữ số, các câu lệnh…Bảng mã ASCII (American
Standard Code for Information Interchange ) được chọn làm bảng mã chuẩn. Trong đó,
mỗi ký tự được mã hóa bởi một số nhị phân 8 BIT. Tổng số ký hiệu trong bảng mã
ASCII là 28=256.
Các thành phần cơ bản của máy tính:
Bao gồm: Phần cứng và phần mềm
Phần cứng (Hardware) :
Toàn bộ máy móc thực hiện các chức năng xử lý thông tin.
Sơ đồ chức năng :
BỘ XỬ LÝ TRUNG
TÂM
(CPU
)
THIẾT BỊ
NHẬP
(Input
device)
BỘ
NHỚ
(Memor
y)
THIẾT BỊ XUẤT
(Output device)
Bộ xử lý trung tâm (CPU : Central Processing Unit )
Bộ xử lý trung tâm ( CPU ) là đầu não của máy tính, ở đó diễn ra việc xử lý
thông tin và
điều khiển toàn bộ mọi hoạt động của máy tính.
Bộ nhớ : (Memory )
1. Bộ nhớ trong : (Internal Memory )  Bộ nhớ chỉ đọc (ROM : Read Only Memory ) : là bộ nhớ chứa các
chương trình và dữ liệu của nhà sản xuất máy tính.
 Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM : Random Access Memory): là bộ
nhớ chứa
các chương trình và dữ liệu của người sử dụng khi máy đang hoạt động.
Thông tin có thể đọc ra hay ghi vào và sẽ bị xóa sạch khi tắt máy.
2. Bộ nhớ ngoài (External Memory ) :
 Đĩa mềm (Floppy Disk ): Hiện nay loại đĩa mềm có kích thước 3 1/2
inches và dung lượng 1.44MB là sử dụng thông dụng nhất. Để đọc ghi dữ
liệu trên đĩa, máy tính cần có ổ đĩa mềm có kích thước tương ứng.
 Đĩa cứng (Hard Disk) : Đĩa cứng thường gồm nhiều đĩa bằng hợp kim
được xếp thành tầng trong một hộp kín. Dung lượng lưu trữ
thông tin rất lớn : 7GB,10.2GB, 20GB,40 GB
…Tốc độ trao đổi thông tin giữa đĩa cứng và
CPU nhanh gấp nhiều lần so với đĩa mềm.
 Đĩa CD -ROM (Compact Disk Read Only Memory):
được ghi thông tin lên bằng cách dùng tia laser. Khả năng
lưu trữ thông tin rất lớn thường đĩa có kích thước 4.72 inches có dung
lượng khoảng
540MB, 600MB, 650MB, 700 MB
20
Windows XP
Thiết bị nhập (Input devices )
1. Bàn phím (Keyboard):Bàn phím thông thường bao gồm các loại phím
Esc hủy bỏ lệnh vừa đưa vào trước khi nhấn phím Enter
F1 … F12 : phím chức năng
Shift + phím ký tự : ký tự hoa
Shift + 2 ký tự : ký tự trên
Thí dụ : Nhấn giữ Shift và
phím
!
1 → !
Enter
: xuống hàng, chấm dứt một lệnh
Ctrl Alt : phím điều khiển
↑ ↓ ← → : di chuyển con trỏ
Del hay Delete : xóa ký tự tại vị trí con trỏ
← : ( Backspace ) xóa lùi ký tự
Space Bar : khoảng trống
Caps Lock : ( đèn sáng ) chế độ chữ hoa
Phím Num Lock : nếu đèn Num Lock sáng sử dụng các phím số bên bàn phím số
Tổ hợp phím Ctrl – Alt –Del : khởi động lại máy tính.
2. Con chuột (Mouse) : Điều khiển con trỏ chuột trên mành hình để chọn một đối
tượng hay một chức năng đã trình bày trên màn hình. Chuột thường có 2 hay 3
phím bấm.
3. Máy quét hình (Scanner) : là thiết bị đưa dữ liệu hay hình ảnh vào máy tính.
Thiết bị xuất (Output devices) :
1. Màn hình (Display/Monitor ) : Có 2 chế độ làm việc : văn bản (Text) và đồ
họa(Graph).Ở chế độ văn bản, màn hình thường có 80 cột và 25 hàng không thể
hiển thị hình ảnh như trong chế độ đồ họa.
2. Máy in (Printer) : dùng để xuất thông tin ra giấy. Các loại máy in thông dụng hiện
có :
 Máy in kim (Dot matrix printer) : máy này dùng một hàng kim thẳng đứng để
chấm các điểm gõ lên ruban tạo ra các chữ.
 Máy in Laser :Bộ phận chính của máy in là một trống (ống hình trụ) quay tròn.
Người ta dùng
tia Laser để quét lên trống. Trống quay hút bột mực và in ra giấy. Máy in Laser
cho ra hình
ảnh với chất lượng cao, tốc độ in nhanh.
 Máy in phun mực (jet printer): tạo các điểm chấm trên giấy bằng cách phun các
tia mực cực
kỳ nhỏ vào những chỗ đầu kim đập vào.
3. MODEM (Modulator Demodulator) : là thiết bị chuyển đổi từ tín hiệu tương tự
(Analogue) thành tín hiệu số (Digital) và ngược lại, dùng trao đổi thông tin giữa các máy
tính thông qua
đường dây điện thoại. Có 2 loại Modem :
 MODEM nội (Internal MODEM ) được lắp thẳng vào trong bằng một vỉ mạch
riêng.
Windows XP
 MODEM ngoại (External MODEM) được đặt bên ngoài máy tính và được nối
vào cổng nối tiếp của máy tính.
Phần mềm : (Software)
Phần mềm là những chương trình làm cho phần cứng của máy tính hoạt
động được. Thông thường, phần mềm chia làm 3 loại chính như sau:
 Hệ điều hành.
 Ngôn ngữ lập trình
 Phần mềm ứng dụng
Hệ điều hành (OS: Operating System) :
Là phần mềm cơ bản, gồm tập hợp các chương trình điều khiển hoạt động
của máy tính cho phép người dùng sử dụng khai thác dễ dàng và hiệu quả các
thiết bị của hệ thống.
Một số hệ điều hành : MS-DOS, Windows,Unix,OS/2,Linux…
Ngôn ngữ lập trình (Programming Language):
Dùng lập chương trình cho máy tính hoạt động. Một số ngôn ngữ
lập trình : C, Pascal,C++, Visual Basic, Visual C++, Delphi,Java…
Phần mềm ứng dụng (Application ) :
Là các chương trình ứng công cụ thể vào một lĩnh vực.
 Phần mềm soạn thảo văn bản (Wordprocessing) : Microsoft Word,
EditPlus…
 Phần mềm quản lý dữ liệu (Database Management System ) : Visual
Foxpro, Access, SQl
Server…
 Phần mềm đồ họa : Corel Draw, PhotoShop, FreeHand , Illustrator…
 Phần mềm thiết kế :AutoCad cho ngành xây dựng, cơ khí, Orcad cho
ngành điện tử viễn thông ..
 Phần mềm chế bản điện tử: PageMaker, QuarkPress…
 Phần mềm thiết kế trang Web: FrontPage, DreamWeaver…
Mạng máy tính
Khái niệm về mạng máy tính :
Mạng máy tính là hệ thống liên kết hai hay nhiều máy tính lại với nhau.
Một mạng máy tính thông thường gồm nhiều máy tính, gọi là các máy khách, được
kết nối tới một máy tính chính gọi là máy chủ. Máy chủ cung cấp cho các máy
khách không gian lưu trữ, chương
trình, các dịch vụ gởi nhận thư... Các máy khách có thể được kết nối đến máy chủ
bằng cáp, đường
điện thoại hay vệ tinh...
 Một mạng kết nối các máy tính trong một vùng địa lý nhỏ, ví dụ như trong một
tòa nhà hay các tòa nhà trong một thành phố, được gọi là mạng cục bộ (LAN :
Local Area Network).
 Một mạng kết nối các máy tính trong một vùng địa lý rộng, ví dụ như giữa các
thành phố,
được gọi là mạng diện rộng (WAN : Wide Area Network).
 Mạng Internet là một mạng máy tính toàn cầu. Trong đó, các máy tính kết nối
với nhau thông qua tập chuẩn chung các giao thức gọi là TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Không có máy tính nào làm
chủ và điều khiển tất cả.
 Một Intranet là một mạng cục bộ nhưng dùng giao thức TCP/IP để kết nối với
các máy trong
mạng. Một Intranet của một công ty có thể được kết nối với các Intranet của
các công ty khác và kết nối vào Internet.
Mục đích nối mạng :
Mạng máy tính được thiết lập nhằm:
1. Chia xẻ các thông tin và các chương trình phần mềm,nâng cao hiệu quả và công
suất
2. Chia xẻ sử dụng các tài nguyên phần cứng, tiết kiệm chi phí và giúp nhiều
người có thể thừa hưởng những lợi ích lớn lao của phần cứng.
3. Giúp con người làm việc chung với nhau dễ dàng hơn.
Hệ điều hành Windows
Windows là tập hợp các chương trình điều khiển máy tính thực hiện các chức năng
chính như:
 Điều khiển phần cứng của máy tính. Ví dụ, nó nh...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement