Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuhien_91
#740924

Download miễn phí Tiểu luận Tìm hiểu những định luật cơ sở của sự hấp thụ ánh sáng

MỤC LỤC
A.MỞ ĐẦU 1
B.NỘI DUNG
I. Những định luật cơ bản của sự hấp thụ ánh sáng 2
I.1.Định luật Bouguer – Lambert 2
I.1.1. Thí nghiệm 2
I.1.2. Công thức của định luật 2
I.1.3. Nội dung của định luật 2
I.1.4. Chứng minh công thức 3
I.1.5. Đồ thị 4
I.2. Định luật Beer 5
I.2.1. Thí nghiệm 5
I.2.2. Công thức 5
I.2.3. Nội dung của định luật 5
I.2.4. Chứng minh công thức 6
I.2.5. Đồ thị 6
I.3. Định luật hợp nhất Bouguer – Lambert – Beer 6
I.3.1. Công thức 6
I.3.2. Nội dung của định luật 7
I.3.3. Đồ thị 7
I.4. Định luật cộng tính 7
I.4.1. Thí nghiệm 7
I.4.2. Công thức của định luật 8
I.4.3. Nội dung của định luật 8
I.4.4. Chứng minh công thức 8
II. Các đại lượng cơ bản dùng trong phổ hấp thụ 9
II.1. Mật độ quang 9
II.1.2. Công thức 9
II.2.2. Thứ nguyên 10
II.2.3. Cách đo sự hấp thụ 10
II.3. Độ truyền quang 10
III.3.1. Công thức 10
III.3.2. Thứ nguyên 11
III.4. Hệ số hấp thụ phân tử gam 11
III.4.1. Công thức 11
III.4.2. Thứ nguyên 11
III.4.3. Ý nghĩa 11
III.4.4. Cách xác định hệ số hấp thụ phân tử gam 11
III.5. Bảng tóm tắt các đại lượng dùng trong phổ hấp thụ .14
C. BÀI TẬP 15
I. Bài tập về định luật Bouguer – Lambert 15
II. Bài tập về định luật Beer 17
III. Bài tập về định luật hợp nhất Bouguer – Lambert – Beer 17
IV. Bài tập về định luật cộng tính 19
D. KẾT LUẬN 23
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

A. MỞ ĐẦU
Phân tích quang phổ hoá học là một trong những phương pháp phân tích công cụ phổ biến và quan trọng để xác định định tính cũng như định lượng các nguyên tố, các hợp chất trong nhiều đối tượng phân tích khác nhau, ví như: để kiểm tra các quá trình sản xuất trong công nghiệp hóa học, công nghiệp luyện kim, để nghiên cứu địa chất , nghiên cứu sinh học, y học, khoáng vật học…
Cơ sở của phương pháp phân tích này là dựa vào sự tương tác giữa bức xạ điện từ với các phần tử hoá học. Có bốn quá trình cơ bản xãy ra khi chiếu chùm bức xạ điện từ vào tập hợp vật chất: hấp thụ, huỳnh quang, phát xạ, tán xạ. Những quá trình này đều tuân theo một số mối quan hệ định lượng thể hiện qua 5 định luật cơ sở trong hóa quang phổ. Những mối tương quan này chính là kiến thức cơ bản dùng cho tất cả các phương pháp phân tích hoá quang phổ.
Chính vì thế để thuận lợi cho việc tiếp cận cũng như có được những kiến thức tổng quát trước khi nghiên cứu sâu vào các phương pháp phân tích quang phổ, tui chọn đề tài: “ Tìm hiểu những định luật cơ sở của sự hấp thụ ánh sáng".
B. NỘI DUNG
I. Những định luật cơ bản của sự hấp thụ ánh sáng
I.1. Định luật Bouguer – Lambert
I.1.1. Thí nghiệm [4/269 ]
Xét sự hấp thụ ánh sáng bởi một dung dịch màu nằm trong cuvet với các thành song song. Bề dày của lớp dung dịch hấp thụ ánh sáng là l. Chiếu một bức xạ năng lượng có cường độ Io tới dung dịch, dung dịch sẽ hấp thụ một phần, phần còn lại sẽ đi ra khỏi dung dịch tới máy thu (detectơ) để ghi nhận.
Đầu tiên Bouger (Pierre Bouger:1698-1758) phát hiện ra rằng phần năng lượng bức xạ bị hấp thụ trên mỗi đoạn đường của bình đựng có tỷ lệ thuận với chiều dày của bình. Tiếp đó Lambert (Johann Heinrich Lambert: 1728-1777) đã nêu lại mối liên hệ này dưới tên gọi định luật Lambert và công thức trở thành:
Phần năng lượng bị hấp thụ =
I.1.2. Công thức của định luật [2/241]
Công thức của định luật Bouguer- Lambert:
(1)
Trong đó:
A: là mật độ quang, đặc trưng cho khả năng hấp thụ của dung dịch màu.
l: là bề dày của dung dịch, có đơn vị cm.
k: là đại lượng hằng định đặc trưng cho chất đã cho. Hệ số này trong các giới hạn rộng không phụ thuộc cường độ chùm sáng, chỉ có những giá trị rất lớn của mới không còn hằng định và quan sát thấy có sự phụ thuộc của k vào I. [2/241]
I.1.3. Nội dung của định luật [6/23]
“Lượng tương đối của dòng sáng bị hấp thụ bởi môi trường mà nó đi qua không phụ thuộc vào cường độ của tia tới. Mỗi một lớp bề dày như nhau hấp thụ một phần dòng sáng đơn sắc đi qua dung dịch như nhau”
I.1.4. Chứng minh công thức
a- Cách 1 [2/127]
Hình dung thí nghiệm trên như hình vẽ, ta chia bề dày dung dịch thành l lớp nhỏ.
Khi ánh sáng đi qua lớp dung dịch thứ nhất, cường độ ánh sáng giảm đi n lần nên ở cuối lớp thứ nhất cường độ ánh sáng bằng:
(2)
Cuối lớp thứ nhất cũng có nghĩa là đầu lớp thứ hai. Chùm ánh sáng có cường độ I1 chiếu qua lớp thứ hai, sau khi đi qua lớp thứ hai cũng giảm đi n lần (các lớp có bề dày như nhau). Nên ta có:
(3)
Tương tự như thế khi ánh sáng tiếp tục đi qua các lớp còn lại, như vậy sau khi ánh sáng đi qua tất cả các lớp (đi hết toàn bộ bề dày lớp dung dịch) thì cường độ ánh sáng đi ra bằng:
(4)
Hay: (5)
Lấy logarit cơ số 10 của phương trình (5) ta có:
(6)
Đại lượng gọi là độ hấp thụ quang của dung dịch (hay mật độ quang) kí hiệu bằng A (Absorbance):
(7)
Cách 2: [5/12]
Chia dung dịch thành những lớp vô cùng nhỏ có bề dày là dl. Ánh sáng đi qua lớp dl giảm mất dI.
(8)
a: là hệ số tỉ lệ, đặc trưng cho chất nghiên cứu .
dấu (-): biểu thị cho sự giảm cường độ ánh sáng.
(8) có thể viết thành:
(9)
Khi ánh sáng đi ra khỏi lớp dung dịch có bề dày là l, ta lấy tích phân toàn bề dày của dung dịch và cường độ Io đến Il:
(10)
(11)
k: là hằng số tương tự như lgn trong phương trình (6).
I.1.5. Đồ thị
Hình 1: Đồ thị biểu diển sự phụ thuộc của mật độ quang A vào bề dày của lớp dung dịch tại giá trị bước sóng xác định.
Hình 2: Đồ thị biểu diển sự phụ thuộc của cường độ dòng sáng vào bề dày của lớp dung dịch tại giá trị bước sóng xác định.
I.2. Định luật Beer
I.2.1. Thí nghiệm [5/13]
Xét sự hấp thụ ánh sáng bởi một chất màu có thành phần và cấu trúc không đổi khi nồng độ thay đổi.
Lấy dung dịch màu đó vào một ống hình trụ cao, nồng độ chất hấp thụ ánh sáng trong dung dịch là C1, quan sát độ hấp thụ ánh sáng từ trên xuống (toàn bộ lớp dung dịch), thu được mật độ quang là A1. Sau đó pha loãng dung dịch n lần và lại quan sát độ hấp thụ ánh sáng từ trên xuống, thu được mật độ quang là A2. Nhận thấy A1 =A2 = A = K.l.C (12)
I.2.2. Công thức
Công thức của định luật Beer:
A = K.l.C (13)
K: là hệ số tỷ lệ.
C: là nồng độ của dung dịch, tính bằng đơn vị mol/L.
l: bề dày của dung dịch, đo bằng cm.
I.2.3. Nội dung của định luật [6/25]
Có hai cách phát biểu định luật này:
Cách 1: “Sự hấp thụ dòng quang năng tỷ lệ bậc nhất với số phân tử của chất hấp thụ mà dòng quang năng đi qua nó”.
Cách 2: “Độ hấp thị ánh sáng của dung dịch màu (đại lượng mật độ quang) tỷ lệ bậc nhất với nồng độ của dung dịch chất hấp thụ ánh sáng”.
I.2.4. Chứng minh công thức [5/13]
Dung dịch ban đầu có nồng độ C1, bề dày l1 nên A1 = K.l1.C1. Khi pha loãng dung dịch này n lần thì được dung dịch mới có nồng độ C2, C2 = C1/n, bề dày của dung dịch là l2, l2 =n.l1 nên A2 = K.l2.C2 = K.(nl1).(C1/n) = K.l1.C1 = A1 = A = K.l.C (k giống nhau vì đều là một chất màu).
Có thể chứng minh một cách khác như sau: Vì dung dịch 2 chính là dung dịch 1 đã được pha loãng n lần nên hai dung dịch này có số trung tâm hấp thụ ánh sáng là bằng nhau nên độ hấp thụ quang của hai dung dịch là như nhau.
I.2.5. Đồ thị
Dựa vào biểu thức của định luật ở phương trình (13) ta thấy đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của A vào nồng độ là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ như hình 2a, phương trình đường thẳng y = ax. Tuy nhiên trong thực tế, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của A vào nồng độ thường là một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ như hình 2b, phương trình đường thẳng y =ax+b, nguyên nhân là do ảnh hưởng của thành phần nền của mẩu (ảnh hưởng của nền).
Hình 3: Đồ thị biểu diển sự phụ thuộc của mật độ quang A vào nồng độ của dung dịch tại giá trị bước sóng xác định.
I.3. Định luật hợp nhất Bouguer- Lambeer- Beer
I.3.1. Công thức
Kết hợp phương trình (7) và (13) ta được biểu thức của định luật hợp nhất:
(14)
Trong đó: A: là mật độ quang
: là độ hấp thụ phân tử gam, đơn vị L.mol-1.cm-1.
l: là bề dày của dung dịch, đơn vị cm.
C: nồng độ của dung dịch màu, đơn vị mol/L
I.3.2. Nội dung định luật [7/36]
“Khi đi qua hệ (dung dịch màu) một chùm photon đơn sắc thì mức độ hấp thụ của dung dịch màu tỷ lệ thuận với công suất chùm photon và nồng độ các phần tử hấp thụ”.
I.3.3. Đồ thị
Dựa vào phương trình (14) khi ta có định (bằng cách đo tại một bước sóng xác định), l không đổi (đo trong cuvet có bề dày n...
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement