Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baocaosu4love
#740233 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: GIỚI THIỆU 2
Chương 2: CÁC PEPTIDE CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG THỰC PHẨM 7
2.1 Sữa 8
2.1.1 Các peptide ảnh hưởng lên hệ thần kinh 16
2.1.2 Các peptide liên kết với khoáng 17
2.1.3 Các peptide ảnh hưởng lên hệ miễn dịch của cơ thể 19
2.1.4 Các peptide ảnh hưởng lên hệ tuần hoàn 20
2.2 Đậu nành 25
2.2.1 Peptide ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn 31
2.2.2 Peptide có tính chất chống oxi hóa 31
2.2.3 Peptide chống ung thư 31
2.2.4 Peptide điều hòa hệ miễn dịch 32
Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN PEPTIDE CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 37
3.1 Phương pháp tổng hợp hóa học 38
3.1.1 Bảo vệ nhóm amino 39
3.1.2 Bảo vệ nhóm carboxyl 41
3.1.3 Phương pháp tổng hợp peptide pha rắn 43
3.1.4 Phương pháp tổng hợp peptide pha lỏng 49
3.2 Phương pháp tổng hợp peptide dùng enzyme 50
3.2.1 Tổng hợp điều khiển cân bằng 50
3.2.2 Tổng hợp điều khiển động học 51
3.3 Phương pháp tái tổ hợp gen 53
3.3.1 Khái niệm về DNA tái tổ hợp 53
3.3.2 Các enzym chủ yếu dùng trong kỹ thuật DNA tái tổ hợp 55
3.3.3. Các vector sử dụng trong công nghệ DNA tái tổ hợp 61
3.3.4. Tạo plasmid tái tổ hợp 63
3.3.5. Kỹ thuật tạo DNA bổ sung (cDNA) – Ngân hàng gen 65
3.3.6. Các loại tế bào chủ 66
3.4 Phương pháp lên men 68
3.5 Phương pháp dùng enzyme thủy phân 71
Chương 4: TINH SẠCH CÁC PEPTIDE 78
4.1 Xử lý sơ bộ để làm tăng nồng độ peptide mong muốn 80
4.2 Tinh sạch peptide 80
4.3 Đánh giá kết quả tinh sạch 82
Chương 5: XỬ LÝ VÀ TỒN TRỮ PEPTIDE 84
5.1 Tính ổn định của peptide 85
5.2 Sử dụng và tồn trữ peptide 86
Chương 6: ỨNG DỤNG CỦA PEPTIDE CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC 88
6.1 Dược phẩm 89
6.2 Thực phẩm 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO 97


Hiện nay, lượng peptide tạo sản xuất ra nhờ phương pháp này vẫn còn rất ít; hầu hết các peptide được sản xuất nhờ phương pháp tổng hợp hóa học. Một vài di- và tripeptide có thể được tổng hợp với quy mô lớn bằng phương pháp tổng hợp dùng enzyme, thậm chí là quá trình tổng hợp có thể được tiến hành liên tục. Các di- và tripeptide này được sử dụng làm chất trung gian trong quá trình sản xuất các loại dược phẩm. Ưùng dụng trong công nghiệp của phương pháp ECS là việc tổng hợp Z-Asp-Phe-Ome là tiền chất của aspartame.
Phương pháp tái tổ hợp gen
Khái niệm về DNA tái tổ hợp
DNA tái tổ hợp (recombinant DNA) là DNA được tạo ra từ hai hay nhiều nguồn vật liệu di truyền khác nhau. Phân tử DNA tái tổ hợp được tạo ra nhờ kỹ thuật ghép nối các đoạn DNA của các cá thể khác nhau trong cùng một loài hay của các loài khác nhau.
Kỹ thuật tái tổ hợp DNA được thực hiện qua nhiều công đoạn phức tạp, tinh vi, thực chất là một công nghệ gồm các bước chủ yếu sau:
Bước 1: Nuôi tế bào cho plasmid để tạo vector chuyển gen và nuôi tế bào cho (ví dụ: tế bào của người) để cung cấp DNA.
Bước 2: Tách chiết DNA plasmid và DNA tế bào cho. Bước này còn gọi là phân lập gen.
Bước 3: Cắt cả hai loại DNA ( DNA plasmid và DNA tế bào cho) bằng cùng một loại enzym giới hạn (restriction enzym – RE).
Bước 4: Trộn chung DNA plasmid đã bị cắt với DNA tế bào cho cũng đã bị cắt bởi một loại enzym giới hạn như đã nêu trên.
Bước 5: Bổ xung enzym nối ligase để tạo ra DNA tái tổ hợp hoàn chỉnh.
Bước 6: Biến nạp DNA tái tổ hợp vào tế bào chủ (ví dụ vi khuẩn E.coli) và nhân dòng.
Bước 7: Chọn lọc và tạo dòng tế bào chủ (vi khuẩn) mang DNA tái tổ hợp và theo dõi hoạt động, biểu hiện của gen thông qua sản phẩm của gen lấy rừ tế bào cho.
Sơ đồ khái quát của quá trình tạo dòng DNA tái tổ hợp
Hình 3.6: Sơ đồ quá trình tạo dòng DNA tái tổ hợp
Các enzym chủ yếu dùng trong kỹ thuật DNA tái tổ hợp
Các enzym giới hạn.
Trong Công nghệ di truyền, muốn tạo ra DNA tái tổ hợp để đưa vào tế bào chủ cần có công cụ cắt plasmid hình vòng và đoạn DNA của tế bào rồi cho chúng nối lại với nhau. Công cụ cắt DNA là các enzym giới hạn.
Khái niệm về enzym giới hạn
Thông thường tế bào vi khuẩn bị nhiễm phagơ (thể thực khuẩn) thì vi khuẩn đó bị phagơ phá hủy. Một số loại vi khuẩn sau khi nhiễm phagơ lại không bị phá hủy do trong tế bào vi khuẩn này có loại enzym có khả năng cắt DNA phagơ thành những đoạn nhỏ. Năm 1970, Hamilton Smith là người đầu tiên tách được loại enzym này từ vi khuẩn Haemophilus influenzae được gọi tên là HinII. Ngay sau đó, các nhà khoa học đã thấy rằng, phần lớn các loài vi khuẩn mang loại enzym có khả năng cắt DNA lạ xâm nhập để bảo vệ tế bào khỏi bị xâm nhập của các DNA lạ. Những enzym đó được gọi là enzym giới hạn.
Enzym giới hạn là enzym có khả năng nhận biết những đoạn trình tự DNA nhất định và cắt DNA ở ngay điểm này hay điểm kế cận. Tùy theo cách cắt và nguồn gốc của enzym giới hạn mà người ta phân loại và đặt tên cho các enzym giới hạn đó.
Phân loại enzym giới hạn.
Các enzym giới hạn được phân thành 3 kiểu I, II và III. Các enzym giới hạn thường dùng phổ biến trong công nghệ DNA tái tổ hợp, Công nghệ di truyền là enzym giới hạn thuộc kiểu II. Các enzym này cắt bên trong mạch DNA (không phân hủy từ 2 đầu của DNA) nên còn được gọi là enzym endonuclease. Enzym giới hạn kiểu II thực chất là endonuclease giới hạn kiểu II.
Các endonuclease giới hạn kiểu II:
Cách gọi tên các enzym giới hạn kiểu II cũng như các enzym giới hạn khác dựa trên qui ước chung. Tên enzym giới hạn được ghép bởi chữ cái đầu tiên là tên chi và 2 chữ cái tiếp theo là tên loài của vi sinh vật mà enzym được tách chiết, những chữ và số La mã tiếp theo là tên của chủng và dòng của loài vi sinh vật cụ thể đã tách chiết enzym .
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By pingping
#978567 Link tải free cho các bạn:
Tổng quan về peptit có hoạt tính sinh học
Mã: Chọn tất cảhttp://download.doko.vn/thesis/266003/8f16bfdacc57097682aa18bf246ff222/doko.vn-266003-Tong-quan-ve-Peptide-co-hoat-tinh-sinh-h.rar
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement