Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ducanh_pro34
#739437 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. GIỚI THIỆU CHUNG . 4
2. ĐỊNH NGHĨA – PHÂN LOẠI . 4
2.1 Định nghĩa . 4
2.2 Phân loại . 4
2.2.1 α – amylase . 5
2.2.2 β – amylase . 7
2.2.3 Glucoamylase . 8
2.2.4 Một số amylase khác . 10
3. NGUỒN THU NHẬN ENZYME AMYLASE . 12
3.1 Thu nhận enzyme từ nguồn thực vật . 12
3.2 Thu nhận enzyme từ nguồn vi sinh vật . 13
4. SẢN XUẤT CHẾ PHẨM AMYLASE TỪ MÔI TRƯỜNG LỎNG . 13
A. Sơ đồ quy trình công nghệ . 14
B. Giải thích quy trình . 15
4.1 Chọn giống vi sinh vật . 15
4.2 Nhân giống vi sinh vật . 16
4.2.1 Môi trường nhân giống . 16
4.2.2 Phương pháp và điều kiện nhân giống . 16
4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhân giống . 17
4.2.4 Thiết bị nhân giống . 17
4.3 Chuẩn bị môi trường lên men . 18
4.4 Tiệt trùng môi trường . 19
4.4.1 Mục đích . 19
4.4.2 Những biến đổi trong quá trình tiệt trùng . 19
4.4.3 Thiết bị . 19
4.5 Lên men sinh tổng hợp enzyme . 20
4.5.1 Mục đích . 20
4.5.2 Các biến đổi xảy ra trong quá trình lên men . 20
4.5.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men . 21
4.5.4 Thiết bị . 22
4.6 Ly tâm thu nhận chế phẩm enzyme thô . 24
4.7 Tách và tinh sạch enzyme . 25
4.7.1 Siêu lọc . 25
4.7.2 Tinh sạch enzyme bằng phương pháp lọc gel . 27
4.8 Sấy . 32
5. CHẾ PHẨM AMYLASE . 34
5.1 Yêu cầu chế phẩm enzyme amylase trong công nghiệp . 34
5.2 Các dạng chế phẩm enzyme . 35
5.3 Một số chế phẩm amylase thương mại . 35
6. THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ . 38
6 α – amylase Bacillus subtilis . 38
6.2 Sản xuất enzyme amylase từ nấm mốc Aspergillus niger theo phương
pháp nuôi cấy bề sâu từ hai nguồn nước thải trong công nghiệp thực phẩm . 43
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 47

Nấm sợi thường có màu vàng khi già nên còn được gọi là nấm sợi màu vàng. Khi
mới phá triển, hệ sợi có màu trắng, sau đó chuyển dần sang màu lục và khi già thì chuyển
hẳn sang màu vàng.
Nấm mốc Aspergillus oryzae có khả năng sinh tổng hợp enzyme rất mạnh, trong
đó có enzyme amylae.
4.2 Nhân giống vi sinh vật
Giống sản xuất thường được bảo quản để tránh giảm hoạt tính. Do đó, việc cấy
giống trên môi trường thạch nghiêng trước khi nhân giống là việc làm rất cần thiết. Có
thể coi đây là việc “đánh thức” chủng giống, đồng thời để kiểm tra hoạt tính của giống
sau một thời gian bảo quản ở nhiệt độ thấp. Từ những những tế bào hay bào tử riêng rẽ
của chủng bảo quản, cấy ra một số canh trường, những canh trường này được nhân giống
trong phòng thí nghiệm và được kiểm tra hoạt tính. Nếu có sự khác nhau thì dùng canh
trường có hoạt tính phát triển nhất để gây nguyên liệu cấy và tạo thành chủng mới.
4.2.1 Môi trường nhân giống
o 3% saccharose
o 0.3% NaNO3
o 0.1% KH2PO4
o 0.05% MgSO4.7H2O
o 0.05% KCl
o 0.001% FeSO4
o 10 – 20mL dịch tự phân nấm men
o 1000mL nước cất
o 0.3% agar
4.2.2 Phương pháp và điều kiện nhân giống
Nhân giống trên môi trường rắn xốp (thường áp dụng đối với nấm sợi như
Aspergillus oryzae, với mục đích thu nhận bào tử) với các thông số kỹ thuật sau:
- Độ ẩm của môi trường : 45 – 50%.
- Nhiệt độ : 27 – 300C.
- Thời gian : 30 – 36 giờ.
- Độ ẩm của không khí : 85 – 95%.
Công nghệ lên men thực phẩm Chế phẩm amylase từ môi trường lỏng
Trang 17
Aspergillus oryzae là vi sinh vật hiếu khí, chỉ phát triển bình thường khi đầy đủ
oxy. Để đáp ứng điều kiện nuôi này, môi trường nuôi phải xốp, rải thành lớp không dày
quá 2.5 – 3cm. Theo thực nghiệm, để thỏa mãn cho sự hô hấp của Aspergillus oryzae
trong toàn bộ chu kỳ phát triển, cứ 1kg môi trường cần khoảng 1.7m3 không khí.
Aspergillus oryzae phát triển bình thường khi nồng độ CO2 trong khí quyển lên tới 8%.
Đôi khi khả năng sinh bào tử của nấm mốc bị yếu hay mất hẳn. Để khôi phục
khả năng này, có thể nuôi nấm mốc trong ánh sáng khuếch tán trong một vài thế hệ.
Trong sản xuất công nghiệp hiện nay, quá trình nhân giống vi sinh vật thường
được thực hiện bằng phương pháp nuôi cấy tĩnh (nuôi cấy theo từng mẻ - batch culture).
4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhân giống
 Nhiệt độ:
Nếu tiến hành nhân giống vi sinh vật ở nhiệt độ thấp hay cao hơn khoảng
nhiệt độ tối ưu (topt = 27 – 30

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ngocdiem13
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement