Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Phepthuat_TheCharmedOnes
#738006

Download miễn phí Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của resveratrol lên sự bám dính của các dòng tế bào ung thư DLD-1 và HL-60

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cám ơn
Mục lục i
Danh mục các từviết tắt iii
Danh mục các hình v
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. RV . 3
1.1.1. Các nguồn chứa RV . 4
1.1.2. Tính chất hóa học của RV. 5
1.1.3. Hoạt tính kháng ung thư của RV . 5
1.2. RV và sự bám dính của tế bào . 10
1.2.1. Sự bám dính của tế bào . 10
1.2.2. Ảnh hưởng của RV lên sự bám dính của tế bào ung thư . 12
1.3. FAK và sự bám dính của tế bào . 13
1.3.1. Sơ lược cấu trúc phân tử của FAK . 14
1.3.2. Sự điều hòa hoạt động của FAK . 15
1.3.3. Vai trò của FAK trong sự bám dính tế bào . 17
1.3.4. Một số công trình nghiên cứu mối liên quan giữa sự bám dính
của tế bào và sự phosphoryl hóa của FAK . 18
CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU –PHƯƠNG PHÁP 20
2.1. Vật liệu . 20
2.1.1. Các dòng tế bào ung thư sử dụng trong đề tài . 20
2.1.2. Hóa chất . 21
2.1.3. Một số thiết bị chính . 21
2.2. Phương pháp . 22
2.2.1. Phương pháp nuôi cấy tế bào . 22
2.2.2. Phương pháp đếm tế bào bằng máy đếm tế bào tự động . 22
2.2.3. Thử nghiệm trypan blue . 23
2.2.4. Thử nghiệm bám trải tế bào (cell spreading assay) . 24
2.2.5. Thử nghiệm sự bám dính tế bào (cell attachment assay). 25
2.2.6. Phương pháp nhuộm huỳnh quang . 27
2.2.7. Phương pháp Western Blot . 28
2.2.8. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu. 30
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ -THẢO LUẬN 31
3.1. Dòng tế bào HL-60 . 32
3.1.1. Ảnh hưởng của RV lên sự tăng sinh và sức sống của tế bào HL-60. 32
3.1.2. Ảnh hưởng của RV lên khả năng bám của tế bào HL-60. 34
3.2. Dòng tế bào DLD-1 . 37
3.2.1. Ảnh hưởng của RV lên khả năng bám củatế bào DLD-1 . 37
3.2.2. Ảnh hưởng của RV lên bộ khung actin của tế bào DLD-1. 45
3.2.3. Ảnh hưởng của RV lên sự biểu hiện và phosphoryl hóa của
protein FAK trên dòng tế bào DLD-1 . 46
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
PHỤ LỤCĐể DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Lời mở đầu
1
Lời mở đầu
Resveratrol (3,4’,5-trihydroxy-trans-stilbene, RV) là một hợp chất polyphenol
hiện diện trong nhiều loài thực vật (ít nhất 72 loài, phân bố trong khoảng 31 giống
và 12 họ), và một số trong các loài này là những thành phần trong thực phẩm hằng
ngày của con người như nho, dâu tằm, và đậu phộng. Năm 1997, lần đầu tiên Jang
và cộng sự (cs) đã chứng minh khả năng phòng ngừa ung thư của RV bởi sự ức chế
ba giai đoạn chính của quá trình phát sinh ung thư gồm khởi phát, thúc đẩy và phát
triển của khối u [22]. Từ đó, khả năng phòng chống ung thư và cơ chế tác động của
RV đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhóm nghiên cứu trên thế giới. Các
công trình về RV cho thấy RV ngăn chặn sự tăng sinh của tế bào ung thư thông qua
khả năng cảm ứng sự chết theo chương trình (apoptosis); ức chế các con đường
truyền tín hiệu phân bào như Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK), Nuclear
Factor B (NF-B), Phosphoinositide-3 Kinase (PI3K/Akt); và ức chế hoạt động
của các tyrosine kinases cũng như các protein của chu trình phân bào. Ngoài ra, RV
còn có khả năng kháng oxy hóa, kháng đột biến và kháng viêm [1], [7], [19], [46].
RV trở thành một trong những phân tử có tiềm năng nhất trong phòng chống ung
thư.
Trong quá trình xác định cơ chế kháng ung thư của RV, kết quả ban đầu của
nhóm cho thấy khi được xử lý với RV, tế bào ung thư biểu mô ruột DLD-1 gia tăng
kích thước đáng kế và bám chặt hơn vào bề mặt nuôi cấy. Điều này chứng tỏ RV đã
có những ảnh hưởng nhất định lên sự bám dính của các tế bào ung thư DLD-1. Sự
Lời mở đầu
2
bám dính của tế bào đóng vai trò quan trọng trong các quá trình tăng trưởng, biệt
hóa, di động của tế bào cũng như các đáp ứng miễn dịch. Nhiều phân tử bám dính
tham gia vào các tương tác liên bào và tương tác tế bào – chất nền ngoại bào
(extracellular matrix, ECM) của tế bào ung thư.
Hơn nữa, theo nghiên cứu của Rodrigue và cs (2005), RV đã cảm ứng sự gia
tăng một cách rõ rệt tính bám dính của tế bào ung thư máu K562 trên fibronectin;
cũng như sự biểu hiện của tensin, một protein liên quan đến bộ xương tế bào. Sự
cảm ứng này giải thích cho khả năng của RV ức chế sự xâm lấn (invasion) của khối
u thông qua sự tăng tính bám dính và tái sắp xếp các sợi actin của khung xương tế
bào [41].
Nhằm tìm hiểu rõ hơn tác động của RV lên sự bám dính của tế bào ung thư,
trong khuôn khổ luận văn này, chúng tui tiến hành nghiên cứu :
- Ảnh hưởng của RV lên sự bám dính của 2 dòng tế bào ung thư, DLD-1 có
hình thái bám và dòng tế bào lơ lửng HL-60.
- Ảnh hưởng của RV lên sự biểu hiện và phosphoryl hóa của protein Focal
Adhesion Kinase (FAK), phân tử trung tâm trong quá trình điều hòa sự
bám dính của tế bào.
- Tác động của RV lên sự tăng sinh và sức sống của dòng tế bào HL-60.
...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement