Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Parkins
#737715 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
MỤC LỤC.4
DANH MỤC CÁC BẢNG.8
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .10
MỞ ĐẦU .12
Chương 1 .13
TỔNG QUAN.13
1.1. Cấu trúc, tính chất vật lý và hóa học của crom (III) oxid .13
1.1.1. Cấu trúc và tính chất vậtlý.13
1.1.2. Tính chất hóa học.14
1.1.3. Ứng dụng của Cr2O3.15
1.2. Giới thiệu về diatomite .16
1.2.1. Sơ lược về diatomite .16
1.2.2. Các tính chất của diatomite.18
1.2.3. Ứng dụng của diatomite .18
1.2.4. Các phương pháp xử lý diatomite .19
1.2.5. Một số hệ xúc tác sử dụng diatomite .20
1.3. Các phương pháp điều chế Cr2O3.20
1.3.1. Phương pháp thủy nhiệt.20
1.3.2. Phương pháp nhiệt phân laser cảm ứng .21
1.3.3. Phương pháp cơ hóa .24
1.3.4. Phương pháp sol-gel .26
1.3.5. Phương pháp tổng hợp đốt cháy dung dịch .30
1.3.6. Phương pháp điện hóa.35
1.4. Các phương pháp điều chế hệ xúc tác với Cr2O3đóng vai trò pha hoạt
tính hay chất mang .38
1.4.1. Từ nguyên liệu đầu là CrO3.38
1.4.2. Từ nguyên liệu đầu là muối Cr(III) .40
1.5. Sơ lược về chất màu congo đỏ sử dụng trong thực nghiệm .44
1.5.1. Tính chất vật lý .44
1.5.2. Phản ứng nhận biết.44
1.5.3. Ứngdụng.45
1.5.4. Quá trình oxi hóa congo đỏ bằng O2không khí .45
Chương 2 .46
THỰC NGHIỆM .46
2.1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu .46
2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu .46
2.2.2. Nội dung nghiên cứu .46
2.3. Dụng cụ, thiết bị và hóa chất .47
2.4. Chuẩn bị các dung dịch .48
2.5. Các phương pháp phân tích.49
2.5.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) .49
2.5.2. Phương pháp chụp ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM).49
2.5.3. Phương pháp đo độ hấp thu khí(BET).49
2.6. Các phương pháp tạo mẫu.49
2.6.1. Điều chế Cr2O3bằng phương pháp sol-gel .49
2.6.2. Điều chế hệ xúc tác Cr2O3trên chất mang Diatomite bằng phương pháp
sol-gel.51
2.6.3. Kí hiệu mẫu.52
2.7. Oxi hóa congo đỏ bằng oxigen không khí .54
2.7.1. Phương pháp oxi hóa congođỏ bằng oxigen không khí .54
2.7.2. Phương pháp khảo sát khả năng hấp phụ congo đỏ của mẫu xúc tác .55
2.7.3. Phương pháp xác định nồng độ của congo đỏ.55
2.7.4. Xác định bướcsóng cực đại ?maxcủa congo đỏ .56
2.7.5. Dựng đường chuẩn cho dung dịch congo đỏ .56
Chương 3 .58
KẾT QUẢ - BIỆN LUẬN.58
3.1. Khảo sát cấu trúc và hình thái tinh thể.58
3.1.1. Khảo sát cấu trúc tinh thể .58
3.1.2. Khảo sát hình thái tinh thể .62
3.1.3. Khảo sát diện tích bề mặtriêng.66
3.2. Khảo sát hoạt tính xúc tác của Cr2O3riêng lẻ .67
3.2.1. Khảo sát khả năng oxy hóa congo đỏ bằng oxygen không khí khi không
có xúc tác.67
3.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch muốiCr(III).68
3.2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung .71
3.2.4. Ảnh hưởng của dung môi hữu cơethanol .73
3.3. Khảo sát hoạt tính xúc tác của Cr2O3/diatomite .75
3.3.1. Khảo sát khả năng hấp phụ và hoạt tính xúc tác của diatomite.75
3.3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng Cr2O3.76
3.3.3. Ảnh hưởng củahàm lượng ethanol .78
3.3.4. Ảnh hưởng của thời gian nung mẫu .80
3.4. So sánh hoạt tính xúc tác của Cr2O3/diatomite với Cr2O3riêng lẻ.82
3.5. So sánh hoạt tính xúc tác của Cr2O3/diatomite điều chế bằng phương
pháp sol gel với phương pháp nung phân hủy .83
Chương 4 .85
KẾT LUẬN.85
TÀI LIỆU THAM KHẢO .86
PHỤ LỤC.889
TÓM TẮT
Crom (III) oxid (Cr2O3) điều chế bằng phương pháp sol gel với dung dịch
CrCl3, triethylamin trong 1,1,1- tricloroethan và ethanol. Cr2O3 trên chất mang
diatomite cũng được điều chế bằng phương pháp sol gel với sự thay đổi hàm lượng
Cr2O3, tỉ lệ thể tích ethanol và thời gian nung.
Kết quả XRD và SEM cho thấy crom (III) oxid có cấu trúc α-Cr2O3, các tinh
thể Cr2O3 phủ trên diatomite ở trạng thái phân tán. Hoạt tính xúc tác của các mẫu
được đánh giá qua phản ứng oxy hóa congo đỏ bằng oxygen không khí. Các kết quả
khảo sát cho thấy mẫu Cr2O3 và Cr2O3/diatomite có hoạt tính tốt nhất với các điều
kiện sau: (1) Mẫu Cr2O3: nồng độ mol của dung dịch CrCl3 là 0.25M, tỉ lệ thể tích
ethanol : dung dịch khảo sát là 1:10, xử lý nhiệt ở 500oC trong 1 giờ. (2) Mẫu
Cr2O3/diatomite: khối lượng Cr2O3 20%, tỉ lệ thể tích ethanol : dung dịch khảo sát là
1:10, xử lý nhiệt ở 500oC trong 1 giờ. Các kết quả cho thấy mẫu Cr2O3 phủ trên
diatomite có hoạt tính tốt hơn mẫu Cr2O3.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By Lynhanhoa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement