Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tuanlin_10101984
#737570 Download miễn phí Giáo trình Quá trình Cr-acking xúc tác

Đề mục Trang
MỤC LỤC . 1
GIỚI THIỆU VỀ MÔĐUN . 3
CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔĐUN . 4
YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔĐUN . 5
BÀI 1. VAI TRÕ CỦA QUÁ TRÌNH Cr-ackING XÖC TÁC . 6
Mã bài: HD E1 . 6
1.1. Nhu cầu về số lượng và chất lượng của xăng nhiên liệu . 6
1.1.1. Nhu cầu tăng số lượng . 6
1.1.2. Yêu cầu tăng chất lượng và các công nghệ sản xuất xăng . 8
1.2.Các phân đoạn nặng từ dầu thô, Sự cần thiết phải có quá trình Cr-acking . 9
1.2.1. Các phân đoạn nặng từ dầu thô . 9
1.2.2.Sự cần thiết phải có quá trình Cr-acking . 10
1.2.3. Sản xuất xăng ôtô và xăng máy bay . 11
1.3. Câu hỏi . 12
BÀI 2. BẢN CHẤT HÓA HỌC CỦA Cr-ackING XÖC TÁC . 13
Mã bài:HD E2 . 13
2.1. Cơ sở hóa học của Cr-acking . 13
2.2. Cơ chế phản ứng Cr-acking . 13
2.3. Cr-acking hydrocacbon parafin, naphten, aromat . 15
2.4. Các phản ứng phụ kèm theo phản ứng Cr-acking xúc tác . 17
2.5. Vai trò của phản ứng Cr-acking xúc tác . 18
2.6. Câu hỏi . 18
BÀI 3. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA XÖC TÁC ZEOLIT . 19
Mã bài: HD E3 . 19
3.1. Lịch sử phát triển xúc tác . 19
3.2. Xúc tác zeolit và xúc tác chứa zeolit . 20
3.3. Phương pháp điều chế xúc tác zeolit . 22
3.4. Xác định các đặc trưng của xúc tác zeolit . 22
3.5. Phần thực hành . 23
3.6. Câu hỏi . 23
BÀI 4. NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THU . 25
Mã bài: HD E4 . 25
4.1. Các nguồn nguyên liệu và tính chất của mỗi loại . 25
4.2. Các loại sản phẩm thu được từ quá trình Cr-acking xúc tác . 26
4.3. Đặc điểm các sản phẩm khí và lỏng thu được từ quá trình Cr-acking xúc tác . 27
4.3.1. Khí hydrocácbon . 27
4.3.2. Phân đoạn xăng . 28
4.3.3. Các phân đoạn 200÷350oC . 28
4.4. Phần thực hành . 28
4.5. Câu hỏi . 29
BÀI 5. CÁC LOẠI CÔNG NGHỆ Cr-ackING XÖC TÁC . 30
Mã bài: HD E5 . 30
5.1. Cr-acking với lớp xúc tác cố định . 30
5.2. Cr-acking với lớp xúc tác tầng sôi . 30
5.3. Công nghệ FCC ngày nay . 32
5.3.1. Quá trình của hãng UOP . 33
5.3.2. Quá trình của Kellog . 34
5.3.3. Quá trình của hãng SHELL . 35
5.3.4. Quá trình IFP – Total và Stone & Webster . 36
5.3.5. Quá trình Exxon . 37
5.4. So sánh các loại công nghệ . 38
5.5. Câu hỏi . 40
BÀI 6. VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ Cr-ackING . 41
Mã bài: HD E6 . 41
6.1. Đặc điểm của sơ đồ công nghệ FCC . 41
6.1.1. Độ chuyển hóa . 41
6.1.2. Tốc độ nạp liệu . 42
6.1.3. Tỷ lệ xúc tác/Nguyên liệu . 42
6.1.4. Nhiệt độ . 42
6.1.5. Áp suất . 42
6.2. Tái sinh xúc tác Cr-acking . 42
6.3. Vận hành sơ đồ công nghệ Cr-acking . 43
6.3.1. Lò phản ứng . 43
6.3.2. Lò tái sinh . 44
6.3.3. Bộ phận phân đoạn sản phẩm . 44
6.4. Phần thực hành . 44
6.5. Câu hỏi . 44
BÀI 7. ĐẶC ĐIỂM CỦA XĂNG Cr-ackING XÖC TÁC . 46
Mã bài: HD E7 . 46
7.1. Đặc điểm về thành phần hóa học . 46
7.2. Đặc điểm về trị số ốc tan . 46
7.3. Ứng dụng của xăng Cr-acking xúc tác . 47
7.4. Phần thực hành . 47
7.5. Câu hỏi . 48
TÓM TẮT NỘI DUNG MODUN . 49
Mục đích của quá trình Cr-acking xúc tác . 49
Các phản ứng hóa học sảy ra trong quá trình Cr-acking xúc tác . 49
Các sản phẩm của quá trình Cr-acking xúc tác . 49
Cơ chế của quá trình Cr-acking xúc tác . 49
Chất xúc tác của quá trình Cr-acking . 49
Đặc trưng quan trọng của chất xúc tác . 50
Quy trình vận hành của thiết bị Cr-acking xúc tác công nghiệp . 50
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔN HỌC . 50
CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN . 52

3
GIỚI THIỆU VỀ MÔĐUN

Vị trí, ý nghĩa, vai trò môđun
Cr-acking xúc tác là một quá trình công nghệ đặc biệt quan trọng trong công
nghiệp chế biến dầu mỏ. Thực hiện công nghệ Cr-acking nhằm tăng tỷ lệ khối
lượng các sản phẩm nhẹ như, xăng ôtô, dầu hỏa, nhiên liệu Diezen...đặc biệt là
cho xăng ôtô đạt chất lượng thương phẩm. Cũng qua quá trình crắc kinh xúc tác
còn cho ta những ôlêfin nhẹ làm nguyên liệu cơ bản cho hóa dầu như Etylen,
Propylen.
Mục tiêu của môđun
Học môn này học sinh cần:
1. Hiểu biết và nắm vững bản chất hóa học và vai trò xúc tác trong quá trình
Cr-acking
2. Điều chế được xúc tác zeolit và xúc tác chứa zeolit.
3. Thực hiện phản ứng Cr-acking xúc tác trong PTN
4. Xác định các chỉ tiêu của xăng Cr-acking xúc tác thu được.
Mục tiêu thực hiện của môđun
Học xong môđun này học viên có khả năng:
1. Mô tả được bản chất hóa học và xúc tác của Cr-acking xúc tác.
2. Điều chế được xúc tác Cr-acking: Xúc tác zeolit.
3. Xác định các đặc trưng của xúc tác đã điều chế
4. Thực hiện phản ứng Cr-acking xúc tác trên sơ đồ PTN
5. Xác định được chỉ tiêu của sản phẩm xăng Cr-acking xúc tác
6. Thực hiện các thí nghiệm làm trong PTN chuyên hóa dầu.
Nội dung chính/các bài của môđun
1. Vai trò của quá trình Cr-acking xúc tác trong lọc hóa dầu.
2. Bản chất hóa học của Cr-acking xúc tác.
3. Lịch sử phát triển xúc tác.
4. Xúc tác zeolit
5. Nguyên liệu và sản phẩm thu
6. Các loại công nghệ Cr-acking xúc tác
7. Vận hành sơ đồ công nghệ Cr-acking
8. Đặc điểm của xăng Cr-acking xúc tác.
CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔĐUN

1. Học trên lớp về các nội dung chính của môđun
2. Thăm quan phòng công nghệ lọc hóa dầu và phòng nghiên cứu xúc tác tại
Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến dầu khí(tìm hiểu sơ đồ
Cr-acking hơi nước, xem thiết bị đánh giá xúc tác Cr-acking MAT)
3. Thăm quan hệ thống chưng cất dầu mỏ, xem mẫu dầu mỏ, các phân đoạn
chưng cất được từ dầu mỏ và tìm hiểu nguyên liệu cho quá trình Cr-acking
xúc tác, các thiết bị phân tích chất lượng các sản phẩm (Xăng ôtô)
4. Thực hành công nghệ Cr-acking (sơ đồ trong phòng thí nghiệm)
5. Thực hành phân tích các chỉ tiêu chất lượng của xăng (chỉ tiêu hóa lý).
Thực hành phân tích thành phần hydrocacbon trong sản phẩm Cr-acking
bằng phương pháp xắc kí.
6. Nghe chuyên gia nghành dầu khí nói về công nghệ Cr-acking xúc tác cặn
dầu (RFCC) của nhà máy lọc dầu Dung quất–Quảng ngãi.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: