Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hieuconstant
#736047 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
I. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ CÁC SỐ LIỆU CƠ SỞ
II. CÁC TÀI LIỆU THIẾT KẾ
1.Bản đồ địa hình khu vực
2.Điều kiện khí hậu
3.Số liệu về nước thải
4.Tài liệu về địa chất công trình
5.Yêu cầu cơ bản về chất lượng nước
III.XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN
1.Xác định lưu lượng tính toán của nước thải
2.Xác định nồng độ chất bẩn của nước thải theo SS và BOD
3.Xác định dân số tính toán
4.Xác định mức độ cần thiết xử lý nước thải
5.Lựa chọn công nghệ của trạm xử lý
6.Thuyết minh phương án công nghệ
IV.TÍNH TOÁN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1.Ngăn tiếp nhận nước thải
2.Tính toán song chắn rác
3.Tính toán bể lắng cát
4.Thiết bị đo lưu lượng
5.Bể lắng ly tâm đợt 1
6.Bể Aroten
7.Bể lắng ly tâm đợt 2
8.Bể nén bùn
9.Bể mê tan
10.Sân phơi bùn
11.Khử trùng nước thải
V.BỐ TRÍ MẶT BẰNG
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

I. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ CÁC SỐ LIỆU CƠ SỞ:
Thiết kế sơ bộ trạm xử lý nước thải cho một thành phố và thiết kế kỹ thuật một công trình của trạm.
II. CÁC TÀI LIỆU THIẾT KẾ:
1. Bản đồ địa hình khu vực trạm xử lý.
2. Điều kiện khí hậu của thành phố:
- Hướng gió chủ đạo trong năm: Đông Đông Nam
- Nhiệt độ trung bình năm của không khí: 190C
3. Số liệu về nước thải của thành phố:
a) Nước thải sinh hoạt:
- Dân số thành phố: N = 350000 người
- Tiêu chuẩn cấp: qc = 180 l/ng.ngđ
b) Nước thải sản xuất và dịch vụ:
Số liệu về nước thải Tên nhà máy, dịch vụ
Bệnh viện Nhà máy Thuỷ Sản 1 Nhà máy bia
Thời gian hoạt động, giờ /ngđ 24/24 16/24 24/24
Lưu lượng, m3/ngđ 450l/giường 4000 2500
Hàm lượng chất lơ lửng, mg/l 450 380
BOD5, mg/l 850 250
COD, mg/l 1500 350


c) Nhiệt độ trung bình của hỗn hợp nước thải sinh hoạt và công nghiệp về mùa đông: 170C
4. Tài liệu về địa chất công trình, địa chất thủy văn và sử dụng đất đai xung quanh khu vực trạm xử lý:
a) Mực nước ngầm:
+ Mùa khô sâu dưới mặt đất: 7m
+ Mùa mưa sâu dưới mặt đất: 5m
b) Quy hoạch mặt bằng trạm xử lý: Ngoại Thành.
5. Yêu cầu cơ bản về chất lượng nước thải sau khi xử lý xả vào nguồn tiếp nhận:
- Hàm lượng chất lơ lửng: không được vượt quá 50 mg/l
- Nhu cầu oxy sinh hoá BOD5: không được vượt quá 150 mg/l
( QCVN 08/2008 )Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1001056 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement