Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pe_ka_yeuanhvitien
#734373 Download miễn phí Đồ án Tính toán khung ngang nhà công nhiệp một tầng ba nhịpMỤC LỤC
MỤC LỤC 1
I.SỐ LIỆU CHO TRƯỚC: 3
II.LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC CỦA CÁC CẤU KIỆN: 3
1.CHON KẾT CẤU MÁI: 3
2.CHỌN DẦM CẦU TRỤC : 3
3.XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CHIỀU CAO CỦA NHÀ : 3
4. KÍCH THƯỚC CỘT : 4
III.XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG : 5
1.TĨNH TẢI MÁI : 5
2.TĨNH TẢI DO DẦM CẦU TRỤC : 5
3.TĨNH TẢI DO TRỌNG LƯỢNG BẢN THÂN CỘT : 6
4.HOẠT TẢI MÁI : 6
5.HOẠT TẢI CẦU TRỤC : 6
a. Hoạt tải đứng do cầu trục : 6
b. Hoạt tải do lực hãm ngang của xe con 8
6.HOẠT TẢI DO GIÓ : 6
III.XÁC ĐỊNH NỘI LỰC : 11
1.CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC : 11
2.NỘI LỰC DO TĨNH TẢI MÁI : 11
a. Cột trục A : 11
b.Cột trục B: 12
3. NỘI LỰC DO TĨNH TẢI DẦM CẦU TRỤC : 13
a. Cột trục A : 13
b. Cột trục B : 14
4. TỔNG NỘI LỰC DO TĨNH TẢI : 14
5. NỘI LỰC DO HOẠT TẢI MÁI: 15
a. Cột trục A : 15
b. Cột trục B: 15
6. NỘI LỰC DO HOẠT TẢI ĐỨNG CỦA CẦU TRỤC : 16
a. Cột trục A: 16
b. Cột trục B: 17
7. NỘI LỰC DO LỰC HÃM NGANG CỦA CẦU TRỤC: 18
a. Cột trục A: 18
b. Cột trục B : 18
8. NỘI LỰC DO TẢI TRỌNG GIÓ : 19
III. TỔ HỢP NỘI LỰC : 21
IV.CHỌN VẬT LIỆU: 23
V .TÍNH TIẾT DIỆN CỘT A : 23
1.TÍNH PHẦN CỘT TRÊN: 23
2.TÍNH PHẦN CỘT DƯỚI CỦA CỘT A: 26
* Kiểm tra khả năng chịu lực theo phương ngoài mặt phẳng uốn. 31
VI. TÍNH TOÁN CỘT TRỤC A THEO CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC : 32
1. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU CẮT: 32
2. KIỂM TRA VỀ NÉN CỤC BỘ : 32
3. TÍNH TOÁN VAI CỘT : 32
* Kiểm tra kích thước vai cột 33
* Tính cốt dọc để chịu momen : 33
* Tính cốt đai và cốt xiên để chịu lực cắt : 34
* Tính toán kiểm tra ép mặt lên vai cột : 34
4. KIỂM TRA CỘT KHI VẬN CHUYỂN CẨU LẮP : 34
- Khi chuyên chở và bốc xếp : 35
- Khi cẩu lắp: 35
VI. TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC B: 37
1.PHẦN CỘT TRÊN: 37
2.PHẦN CỘT DƯỚI: 38
* Kiểm tra khả năng chịu lực theo phương ngoài mặt phẳng uốn. 41
VIII. TÍNH TOÁN CỘT B THEO CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC : 41
1. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU CẮT: 41
2. KIỂM TRA VỀ NÉN CỤC BỘ : 42
3.TÍNH TOÁN VAI CỘT : 42
* Kiểm tra kích thước vai cột 43
* Tính cốt dọc để chịu momen : 43
* Tính cốt đai và cốt xiên để chịu lực cắt : 43
3. KIỂM TRA CỘT B KHI CHUYÊN CHỞ ,CẨU LẮP : 44
* Khi chuyên chở và bốc xếp : 44
* Khi cẩu lắp : 44
= =247,31 mm< 0,62.560 = 347,2 mm
Tính kiểm tra theo lệch tâm lớn:

Ta có:
N.e = 862680.619,9 = 534,77.106
Vp=11,5.400.247,31.(560-0.5.247,31)+280.760.520 = 607,05.106
So sánh ta có N.e<Vp nên thỏa mãn điều kiện khả năng chịu lực
Do phần cột dưới khá dài và nội lực ở tiết diện 33 là khá bé so với các cặp nội lực đã tính toán nên để tiết kiệm vật liệu ta chỉ kéo dài 4 thanh thép ở góc cho hết cả đoạn cột, còn các thanh khác chỉ dài 4,5m từ chân cột và cắt ở quảng giữa. Với cốt thép còn lại ở phần trên tiến hành kiểm tra khả năng chịu lực ở tiết diện 33.
Chọn cặp nội lực III.18 để kiểm tra có M = 10,5 tm, N=81,35 t
Ta có: As (225 ) = 9,82 cm2, A’s (222 ) = 7,6 cm2,
e1 = M/N = 10,5 / 81,35 = 0,129 m
eo = e1 + ea = 0,129+0,02 = 0,149
e0/h = 14,9/60 = 0,248
Is = (9,82+7,6)(0,5.60-4)2 = 11775,92 cm4
l = 1+ . =1+1. = 1,324
S = 0,11/(0,1+0,248) + 0,1 = 0,416
Ncr = 6,4.(S.Eb Ib/l + Es.Is)/lo2
= 6,4.(0,416.270.103.720.103/1,324+210.104.11775,92)/1042,52
= 505317,93 KG
 = = =1,192
e = eo + - a = 1,192.14,9+30 - 4 = 43,76 cm
Để kiểm tra trước hết tính x:
= =190,36 mm< 0,62.560 = 347,2 mm
Tính kiểm tra theo lệch tâm lớn:

N.e =813500.437,6 = 355,98.106
Vp=11,5.400.190,36.(560-0.5.190,36)+280.760.520 = 607,05.106 = 517,67.106
Vì N.e<Vp nên cốt thép đủ khả năng chịu lực
-Cốt dọc cấu tạo :
Ở phần cột dưới có h =600 mm >500 mm, mà cốt thép As và A’s được đặt tập trung theo cạnh b ,thì cần đặt cốt thép dọc cấu tạo vào khoảng giữa cạnh h, dùng để chịu những ứng suất sinh ra do co ngót, do nhiệt độ thay đổi và cũng để giữ ổn dịnh cho những nhánh cốt thép đai quá dài.
Khoảng cách các cốt dọc theo phương cạnh h :
So = = = 260 mm .
So =260 mm< 500 mm ,thoả yêu cầu cấu tạo
Cốt thép cấu tạo không tham gia vào khả năng chị lực có đường kính 12 mm. Ở đây ta chọn cốt thép 12.Bố trí cốt thép như hình

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nani123
#1043460 :beg:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
DOWNLOAD hộ mình tài liệu này với viewtopic.php?f=116&t=156565 :beg:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1043462 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement