Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bertin
#733959 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

DANH MỤC CÁC BẢNG. VI
DANH MỤC CÁC HÌNH. VII
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.1
1.1 Đặt vấn đề .1
1.2 Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.2
1.3 Nội dung của đề tài nghiên cứu .3
1.4 Giới hạn của đề tài nghiên cứu .3
1.4.1 Phạm vi nghiên cứu .3
1.4.2 Thời gian nghiên cứu .3
1.5 Phương pháp nghiên cứu của đềtài .4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ NGÀNH SẢN
XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT Ở VIỆT NAM.5
2.1 Tổng quan về sản xuất sạch hơn .5
2.1.1 Khái niệm về sản xuất sạch hơn .5
2.1.2 Điều kiện và yêu cầu khi thực hiện sản xuất sạch hơn .6
2.1.3 Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn .8
2.1.4 Phân loại các giải pháp sản xuất sạch hơn .9
2.1.5 Lợi ích và rào cản áp dụng sản xuất sạch hơn .11
2.1.5.1 Lợiích .11
2.1.5.2 Ràocản .13
2.1.6 Tình hình áp dụng sản xuất sạch hơn ở Việt Nam và trên Thế giới . 14
2.1.6.1 Trên Thế giới .14
2.1.6.2 Ở Việt Nam .16
2.2 Tổng quan về ngành sản xuất nước giải khát ở ViệtNam.18
2.2.1 Lịch sử về nước giải khát .18
2.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển ngành sản xuất nước giải khát ở Việt Nam .20
2.2.3 Các loại nước giải khát đang được sản xuất và sử dụng tại Việt Nam. 23
2.2.4 Công nghệ, thiết bị sử dụng trong ngành sản xuất nước giải khát ở Việt Nam .23
2.2.5 Những vấn đề môi trường đồng hành với quá trình sản xuất nước giải khát.25
2.2.5.1 Tải lượng và các tác nhân gây ô nhiễm phát sinh từ hoạt động
sản xuất nước giải khát .25
2.2.5.2 Ảnh hưởng đến môi trường .26
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁYVÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG
TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO
KHÁNH HÒA.27
3.1 Khái quát về Nhà máy sản xuất nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa.27
3.1.1 Giới thiệu sơ lược về nhàmáy .27
3.1.2 Vị trí địa lý của nhà máy .27
3.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển củanhà máy .28
3.1.4 Quy mô sản xuất và sản phẩm của nhà máy .28
3.1.4.1 Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự củanhà máy .28
3.1.4.2 Sản phẩm, thị trường tiêu thu củanhà máy .30
3.1.5 Quy trình sản xuất và nguyên nhiên vật liệu tiêu thụcủa nhà máy. 31
3.1.5.1 Quy trình sản xuấtnước giải khát nước giải khát cao cấp Yến
Sào Khánh Hòa .31
3.1.5.2 Nguyên nhiên vật liệu tiêu thụ.33
3.1.5.3 Thiết bị, máy móc sử dụng .35
khát cao cấpYến Sào Khánh Hòa .37
3.2 Hiện trạng môi trường tại nhà máy .37
3.2.1 Nước thải .37
3.2.2 Chất thải rắn .39
3.2.3 Khí thải .40
3.2.4 Đánh giá chung về hiện trạng môi trường tại nhà máy .40
3.2.5 Xác định công đoạn sản xuất có cơ hộithực hiện SXSH.40
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤTCÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP
DỤNG CHO CÔNG ĐOẠN CHẾ BIẾN NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN
SÀO KHÁNH HÒA.41
4.1 Phân tích quy trình công nghệ chế biến nước giải khát cao cấp Yến sào
Khánh Hòa .41
4.1.1 Sơ đồ dòng chi tiết.41
4.1.2 Cân bằng vật chất.42
4.1.3 Định giá dòng thải .43
4.2 Phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn .44
4.3 Chọn lựa các giải pháp sản xuất sạch hơn .47
4.3.1 Sàng lọc các giải pháp sản xuất sạch hơn.47
4.3.2 Đánh giá sơ bộ các giải pháp sản xuất sạch hơn .51
4.4 Phân tích tính khả thi cho cácgiải pháp sản xuất sạch hơn .55
4.5 Lựa chọn các giải pháp sản xuất sạch hơn để thực hiện.62
4.6 Lập kế hoạch thực hiện sản xuất sạch hơn.66
4.6.1 Thành lập đội sản xuất sạch hơn.66
4.6.2 Nội dung và chương trình đào tạosản xuất sạch hơn tại Nhà máy sản
xuất nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa .66
4.6.3 Kế hoạch thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn đã đề xuất .68
4.7 Dự báo kết quả thực hiện cácgiải pháp sản xuất sạch hơn .72
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.73
5.1 Kết luận .73
5.2 Kiến nghị .73
Chương 1
MỞ ĐẦU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Hòa nhập vào xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi
mới với phương châm đa phương hóa đa dạng hóa trong quan hệ kinh tế, từng
bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Sau hơn 10 năm đổi mới, nền công nghiệp
của Việt Nam đã phát triển với tốc độ mạnh mẽ. Trong sự phát triển mạnh mẽ
đó, từ một nước công nghiệp đi lên Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, ngành công
nghiệp chế biến Lương thực – Thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp
phát triển nhanh nhất với nhiều sản phẩm phong phú và đa dạng. Trong các
ngành công nghiệp chế biến đó, ngành công nghiệp sản xuất nước giải khát của
Việt Nam nói chung và của TpHCM nói riêng là một trong những ngành có tốc
độ phát triển rất nhanh. Từ năm 2001 - 2005 tốc độ gia tăng bình quân hàng năm
là 10%. Theo số liệu của cục thống kê Tp HCM, tốc độ phát triển giá trị sản xuất
công nghiệp của ngành chế biến thực phẩm và đồ uống của Tp HCM vào năm
2005 tăng 107,3 so với năm 2004. Ngành sản xuất nước giải khát là một trong 6
ngành có doanh thu từ 100 đến 333 triệu USD.
Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng về sản lượng sản xuất và chất lượng
sản phẩm, đóng góp khá lớn cho công cuộc phát triển kinh tế của đất nước; ngành
sản xuất nước giải khát cũng đã gây tác động và ảnh hưởng xấu đến môi trường,
đặc biệt là gây ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước. Tuy vậy, các
giải pháp giải quyết các vấn đề ô nhiễm hiện này của các doanh nghiệp thường
là xử lý cuối đường ống. Các giải pháp xử lý cuối đường ống vừa đắt tiền vừa
không mang lại hiệu quả lâu dài, thậm chí nằm ngoài khả năng của một số doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Một cách tiếp cận mới trong giải quyết các vấn đề ô nhiễm
môi trường hiệu quả và phù hợp đó là các giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH).
Áp dụng các giải SXSH không những cải thiện vấn đề môi trường mà còn mang

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1045083 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement