Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bertin
#733959

Download miễn phí Đồ án Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn cho nhà máy sản xuất nước giải khát cao cấp yến sào Khánh Hòa

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC.V
DANH MỤC CÁC BẢNG. VI
DANH MỤC CÁC HÌNH. VII
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.1
1.1 Đặt vấn đề .1
1.2 Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.2
1.3 Nội dung của đề tài nghiên cứu .3
1.4 Giới hạn của đề tài nghiên cứu .3
1.4.1 Phạm vi nghiên cứu .3
1.4.2 Thời gian nghiên cứu .3
1.5 Phương pháp nghiên cứu của đềtài .4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ NGÀNH SẢN
XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT Ở VIỆT NAM.5
2.1 Tổng quan về sản xuất sạch hơn .5
2.1.1 Khái niệm về sản xuất sạch hơn .5
2.1.2 Điều kiện và yêu cầu khi thực hiện sản xuất sạch hơn .6
2.1.3 Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn .8
2.1.4 Phân loại các giải pháp sản xuất sạch hơn .9
2.1.5 Lợi ích và rào cản áp dụng sản xuất sạch hơn .11
2.1.5.1 Lợiích .11
2.1.5.2 Ràocản .13
2.1.6 Tình hình áp dụng sản xuất sạch hơn ở Việt Nam và trên Thế giới . 14
2.1.6.1 Trên Thế giới .14
2.1.6.2 Ở Việt Nam .16
2.2 Tổng quan về ngành sản xuất nước giải khát ở ViệtNam.18
2.2.1 Lịch sử về nước giải khát .18
2.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển ngành sản xuất nước giải khát ở Việt Nam .20
2.2.3 Các loại nước giải khát đang được sản xuất và sử dụng tại Việt Nam. 23
2.2.4 Công nghệ, thiết bị sử dụng trong ngành sản xuất nước giải khát ở Việt Nam .23
2.2.5 Những vấn đề môi trường đồng hành với quá trình sản xuất nước giải khát.25
2.2.5.1 Tải lượng và các tác nhân gây ô nhiễm phát sinh từ hoạt động
sản xuất nước giải khát .25
2.2.5.2 Ảnh hưởng đến môi trường .26
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁYVÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG
TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO
KHÁNH HÒA.27
3.1 Khái quát về Nhà máy sản xuất nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa.27
3.1.1 Giới thiệu sơ lược về nhàmáy .27
3.1.2 Vị trí địa lý của nhà máy .27
3.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển củanhà máy .28
3.1.4 Quy mô sản xuất và sản phẩm của nhà máy .28
3.1.4.1 Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự củanhà máy .28
3.1.4.2 Sản phẩm, thị trường tiêu thu củanhà máy .30
3.1.5 Quy trình sản xuất và nguyên nhiên vật liệu tiêu thụcủa nhà máy. 31
3.1.5.1 Quy trình sản xuấtnước giải khát nước giải khát cao cấp Yến
Sào Khánh Hòa .31
3.1.5.2 Nguyên nhiên vật liệu tiêu thụ.33
3.1.5.3 Thiết bị, máy móc sử dụng .35
khát cao cấpYến Sào Khánh Hòa .37
3.2 Hiện trạng môi trường tại nhà máy .37
3.2.1 Nước thải .37
3.2.2 Chất thải rắn .39
3.2.3 Khí thải .40
3.2.4 Đánh giá chung về hiện trạng môi trường tại nhà máy .40
3.2.5 Xác định công đoạn sản xuất có cơ hộithực hiện SXSH.40
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤTCÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP
DỤNG CHO CÔNG ĐOẠN CHẾ BIẾN NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN
SÀO KHÁNH HÒA.41
4.1 Phân tích quy trình công nghệ chế biến nước giải khát cao cấp Yến sào
Khánh Hòa .41
4.1.1 Sơ đồ dòng chi tiết.41
4.1.2 Cân bằng vật chất.42
4.1.3 Định giá dòng thải .43
4.2 Phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn .44
4.3 Chọn lựa các giải pháp sản xuất sạch hơn .47
4.3.1 Sàng lọc các giải pháp sản xuất sạch hơn.47
4.3.2 Đánh giá sơ bộ các giải pháp sản xuất sạch hơn .51
4.4 Phân tích tính khả thi cho cácgiải pháp sản xuất sạch hơn .55
4.5 Lựa chọn các giải pháp sản xuất sạch hơn để thực hiện.62
4.6 Lập kế hoạch thực hiện sản xuất sạch hơn.66
4.6.1 Thành lập đội sản xuất sạch hơn.66
4.6.2 Nội dung và chương trình đào tạosản xuất sạch hơn tại Nhà máy sản
xuất nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa .66
4.6.3 Kế hoạch thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn đã đề xuất .68
4.7 Dự báo kết quả thực hiện cácgiải pháp sản xuất sạch hơn .72
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.73
5.1 Kết luận .73
5.2 Kiến nghị .73
TÀI LIỆU THAM KHẢO. I
PHỤ LỤC. IIĐể DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

.
Các thiết bị sử dụng trong ngành sản xuất nước giải khát được thể hiện trong
bảng 2 sau đây:
Bảng 2 : Các thiết bị máy móc sử dùng trong ngành sản xuất nước giải khát
STT Tên thiết bị
1 Máy lọc bẩn cơ học
2 Bồn nấu phối trộn
3 Máy súc rửa
4 Máy đóng chai
5 Lò hơi
2.2.5 Những Vấn Đề Môi Trường Đồng Hành Với Quá Trình Sản Xuất
Nước Giải Khát
2.2.5.1 Tải lượng và các tác nhân gây ô nhiễm phát sinh từ hoạt động sản
xuất nước giải khát
Cũng như một số ngành công nghiệp khác, việc tạo ra các loại sản phẩm đa
dạng và phong phú đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần đem lại
công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp vào ngân sách của nhà nước,
thì ngành sản xuất nước giải khát cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường.
• Nước thải từ nhà máy sản xuất nước giải khát chứa nồng độ cao các chất
hữu cơ cũng như các chất tẩy rửa thừa. Các chất hữu cơ tồn tại ở cả dạng lơ lửng
lẫn dạng không tan. Lượng chất gây ô nhiễm chủ yếu được tạo ra trong quá trình
vệ sinh thiết bị và rửa chai lọ. Nước thải từ quy trình rửa chai lọ trước kia bị coi là
nguồn gây ô nhiễm chủ yếu, vì người ta cho rằng chúng chứa cặn bã và dung dịch
tẩy rửa. Vệ sinh kho chứa tạo ra nước thải acid và kiềm. Do vậy pH có thể dao
Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Vinh Quy
SVTH: Nguyễn Phương Chi Trang 26
động rất nhiều và ngày càng gây khó khăn cho các nhà máy xử lý nước thải của
địa phương cũng như gây ra sự cố trong hệ thống ống dẫn..
• Khí thải phát sinh từ việc sử dụng lò hơi đã tạo ra lượng khí CO2, SO2 cao
vào không khí.
• Chất thải rắn chủ yếu từ hoạt động thải bỏ các sản phẩm và bao bì kém
chất lượng …
2.2.5.2 Ảnh hưởng đến môi trường
ƒ Khí thải :
Khí thải từ việc sử dụng các nguồn năng lượng trong hoạt động sản xuất
nước giải khát, có thể trực tiếp (như trong các thiết bị nấu nước nóng sử dụng
nhiên liệu là ga hay dầu), hay có thể là gián tiếp (như trong nhà máy điện sản
xuất ra điện để cung cấp cho nhà máy).
Từ việc sử dụng các nhiên liệu và các chất làm lạnh rò rĩ.
Từ việc sử dụng các nhiên liệu để cung cấp năng lượng cho các xe phân
phát sản phẩm đến các điểm bán hàng lẻ.
ƒ Nước thải
Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất như làm sạch, và súc rửa bao bì,
chai lọ; làm sạch các đường ống và thùng trộn sản phẩm; sản xuất và làm lạnh
hơi và nước sinh hoạt, vệ sinh của công nhân.
ƒ Chất thải rắn
Các thùng chứa các nguyên liệu cần thiết cho quá trình sản xuất, các sản
phẩm hư hỏng.
Chất thải rắn từ việc xử lý nước thải.
Chất thải từ việc vứt bỏ đồ dùng hay thiết bị dùng để tiếp thị hay bán hàng
sau khi đã qua xử dụng.
Chất thải rừ các bao bì, chai lọ sau khi người tiêu dùng sử dụng xong các sản
phẩm.
Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Vinh Quy
SVTH: Nguyễn Phương Chi Trang 27
CHƯƠNG 3
KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY VÀ HIỆN TRẠNG MÔI
TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT
CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.
3.1 KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP
YẾN SÀO KHÁNH HÒA
3.1.1 Giới Thiệu Sơ Lược Về Nhà Máy
Tên nhà máy: Nhà máy sản xuất nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa.
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (058)745603 – 745604.
Fax: (058)745603 – 745604.
Email: [email protected]
Tổng diện tích của nhà máy: 9.450 m2, trong đó 80% là diện tích cây xanh và sân
bãi.
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất nước giải khát cao cấp Yến Sào.
3.1.2 Vị Trí Địa Lý
Khu đất xây dựng Nhà máy chế biến nước Yến tọa lạc tại xã Suối Hiệp,
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm thị trấn Diên Khánh 5 km về
phía Nam.
Bốn cạnh của khu đất tiếp giáp như sau:
• Phía Đông giáp: Quốc lộ 1A.
• Phía Tây giáp: Xí nghiệp Chế biến hạt điều xuất khẩu.
• Phía Nam giáp: Mương thủy lợi.
• Phía Bắc giáp: Nhà máy bia SanMiguel.
Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Vinh Quy
SVTH: Nguyễn Phương Chi Trang 28
3.1.3 Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Nhà Máy
Tiền thân của Nhà máy sản xuất nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa
là Công ty Yến Sào Khánh Hòa được thành lập 11/1990 có tổ chức quản lý, khai
thác, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp sản phẩm Yến Sào.
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc mở rộng ngành
nghề kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, góp phần thực hiện công nghiệp hóa,
hiện đại hóa kinh tế địa phương, 10/2002 công ty khởi công xây dựng Nhà máy
sản xuất nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa công suất 770.000 lít sản
phẩm/năm hay 2.500 sản phẩm/h nhằm sử dụng nguồn đặc sản của địa phương,
sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bỗ dưỡng chế biến từ Yến Sào phục vụ
người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Nhà máy sản xuất nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa được đầu tư mới 100%
từ nguồn vốn vay ưu đãi của chi nhánh Qũy hỗ trợ phát triển tỉnh Khánh Hòa. Sau
hơn một năm thực hiện, tháng 12/2003, công tác xây lắp cơ bản hoàn thành và
Nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 1/2004.
Dây chuyền thiết bị chính từ khâu súc rửa chai, lọ đến chiết rót, đóng nắp,
tiệt trùng, dán nhãn... hoàn toàn tự động được nhập khẩu từ Italy và Đức. Dây
chuyền này cho phép sản xuất sản phẩm có 3 dạng bao bì: lon thiết, chai và lọ
thủy tinh. Nhà máy xây dựng một phòng Lab với trang thiết bị hiện đại kiểm soát
chặt chẽ từng khâu trong quá trình chế biến sản phẩm, đảm bảo yếu tố vệ sinh an
toàn thực phẩm cũng như chất lượng sản phẩm như tiêu chuẩn đã đăng ký.
3.1.4 Quy Mô Sản Xuất Và Sản Phẩm Của Nhà Máy
3.1.4.1 Cơ Cấu Tổ Chức Và Bộ Máy Nhân Sự Của Nhà Máy
Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Nhà máy sản xuất nước giải
khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa là ban giám đốc, giúp việc cho ban giám đốc
Nhà máy là các phòng ban nghiệp vụ gồm: Phòng kinh doanh, Phòng hành chánh
tổng hợp, Phòng kế toán, Phòng kỹ thuật-KCS, Phòng thí nghiệm, Ban ISO-
HACCP, Phân xưởng sản xuất(gồm khu nấu phối trộn, khu chiết rót, khu đóng
Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Vinh Quy
SVTH: Nguyễn Phương Chi Trang 29
gói); và Phòng cơ điện. Cơ cấu tổ chức của Nhà máy xản xuất nước giải khát cao
cấp Yến Sào Khánh Hòa được thể hiện qua sơ đồ hình 4 sau đây:
Hình 4: Sơ đồ tổ chức nhân sự của Nhà máy sản xuất nước giải khát cao cấp Yến
Sào Khánh Hòa
Ghi chu ù:
P.Kinh doanh: phòng kinh doanh.
P.HCTH: phòng hành chánh tổng hợp.
P.Kế toán: phòng kế toán.
P.Kỹ thuật-KCS: phòng kỹ thuật-KCS.
P.Thí nghiệm: phòng thí nghiệm.
PX.Sản xuất: phân xưởng sản xuất.
PX.Cơ điện: phân xưởng cơ điện.
Ban giám đốc nhà máy
P. Kỹõ
thuật- KCS
PX.Sản
xuất
P.
HCTH
Ban ISO-
HACCP
Chiết rótNấu phối trộn Đóng gói
PX.Cơ
Điện
P.Thí
Nghiệm
P. Kế
Toán
P.Kinh
Doanh
Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Vinh Quy
SVTH: Nguyễn Phương Chi Trang 30
Tổng số cán bộ công nhân viên của Nhà máy sản xuất nước giải khát cao cấp
Yến Sào Khánh Hò...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement