Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#733843 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp i
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ii
Lời Thank iii
Tóm tắt iv
Danh mục sơ đồ, bảng biểu và các từ viết tắt v

CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
2. MỤC TIÊU 1
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
CHƯƠNG 1 3
TỔNG QUAN VỀ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ HỆ THỐNG CO.OP MART 3
1.1 TỔNG QUAN VỀ LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TPHCM 3
1.1.1 GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TPHCM 3
1.1.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TPHCM 4
1.1.3 MÔ HÌNH TỔ CHỨC 5
1.1.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SAIGON CO.OP 5
1.1.5 CÁC THÀNH TỰU MÀ SAI GON CO.OP ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 10
1.2 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CO.OP MART 11
1.2.1 HỆ THỐNG CÁC CO.OP MART THUỘC LIÊN HIỆP HTX THƯƠNG MẠI TP.HCM 11
1.2.2 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG CO.OP MART TP.HCM 19
1.2.3 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ VỊ TRÍ CỦA HỆ THỐNG CO.OP MART TẠI TP.HCM 19
1.2.4 HẠ TẦNG CƠ SỞ VÀ TIỆN ÍCH CỦA CÁC CO.OP MART 21
1.2.5 CƠ CẤU TỔ CHỨC BQL CO.OP MART 21
1.2.6 CÁC CHỦNG LOẠI MẶT HÀNG ĐƯỢC BÀY BÁN TRONG HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP MART 23
CHƯƠNG 2 25
NHỮNG KHÍA CẠNH VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP MART THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 25
2.1 KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRONG HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP MART TPHCM 26
2.1.1 KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG CỦA NHÓM THỰC PHẨM 26
2.1.1.1 NHÓM THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ 26
2.1.1.2 NHÓM THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG 27
2.1.2 KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG CỦA KHU ẨM THỰC 29
2.1.3 KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC CHỦNG LOẠI MẶT HÀNG KHÁC 31
2.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRONG HỆ THỐNG CO.OP MART TPHCM 32
2.2.1 RÁC THẢI 32
2.2.2 NƯỚC THẢI 32
2.2.3 KHÍ THẢI 33
2.2.3.1 KHÍ THẢI TỪ HỆ THỐNG LÀM LẠNH 33
2.2.3.2 Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ HOẠT ĐỘNG NẤU NƯỚNG 34
2.2.4 TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG LÀM SUY GIẢM TÀI NGUYÊN 35
CHƯƠNG 3 36
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP MART THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 36
3.1 VỀ MẶT TỔ CHỨC 36
3.2 VỀ MẶT KỸ THUẬT 39
3.3 VỀ MẶT NHẬN THỨC 39
CHƯƠNG 4 41
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA Ô NHIỄM TRONG HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP MART NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 41
4.1 ĐÀO TẠO, NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TRONG SIÊU THỊ 41
4.2 PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ RÁC 48
4.3 NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO KHÁCH HÀNG 50
4.4 XỬ LÝ NƯỚC THẢI 57
4.5 GIẢM THIỂU CHẤT THẢI 58
4.5.1 GIẢM THIỂU NƯỚC THẢI 58
4.5.2 GIẢM THIỂU CHẤT THẢI RẮN 59
4.5.3 GIẢM THIỂU KHÍ THẢI 60
4.6 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 60
CHƯƠNG 5 67
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 67
5.1 KẾT LUẬN 67
5.2 KIẾN NGHỊ 69
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay với nhịp sống tất bật, con người bận rộn với việc làm kinh tế và đã dành ít thời gian hơn cho việc mua sắm, trang bị. Để tiết kiệm thời gian thì xu thế mua hàng ở siêu thị ngày càng tăng cao. Hệ thống siêu thị Co.op Mart trực thuộc liên hiệp HTX thương mại TPHCM là hệ thống buôn bán lẻ với chủng loại mặt hàng đa dạng và phong phú. Những mặt hàng đó trong quá trình chế biến, tiêu thụ tại siêu thị Co.op Mart đã gây ra những vấn đề về môi trường, phát sinh ra những chất ô nhiễm như nước thải, chất thải rắn, khí thải…. Nghiên cứu hiện trạng môi trường tại hệ thống siêu thị Co.op Mart TPHCM nhằm đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp để giảm thiểu chất thải, góp phần với thành phố trong việc cải thiện môi trường, làm cho thành phố xanh - sạch - đẹp. Vì vậy nghiên cứu, khảo sát những vấn đề môi trường của hệ thống siêu thị Co.op Mart là vấn đề cần thiết và cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý môi trường và văn minh thương mại. Nhận thấy sự cấp bách của vấn đề như đã phân tích trên, đề tài “KHẢO SÁT NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA Ô NHIỄM TRONG HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP MART THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” đã được chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp của khoa Môi Trường và Công Nghệ Sinh Học, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh.
2. MỤC TIÊU
Mục tiêu của luận văn là khảo sát hiện trạng môi trường nhằm nêu ra những khía cạnh môi trường trong hoạt động thương mại tại hệ thống siêu thị Co.op Mart TPHCM từ đó đưa ra được các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao văn minh thương mại.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Khảo sát hiện trạng môi trường và hiện trạng quản lý môi trường ở thực tế các siêu thị.
Khảo sát cụ thể các chủng loại mặt hàng.
Phân tích - tổng hợp: phân tích nguyên nhân, hệ quả.
Đánh giá tác động môi trường: áp dụng các cách đánh giá tác động môi trường.
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Do thời gian làm luận văn có hạn nên đề tài chỉ tập trung vào khảo sát những vấn đề môi trường chủ yếu ở ba siêu thị Co.op Mart: Co.op Mart Đinh Tiên Hoàng, Co.op Mart Nguyễn Kiệm và Co.op Mart Xa Lộ Hà Nội.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By kabigon143
#1014666 Ad ơi mình cần tài liệu này để tham khảo, ad có thể cho mình xin link download được không. Trân thành Thank AD
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014692 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement