Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zzz_b4by_tin4nhdi_zzz
#733430 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC BẢNG iv
DANH MỤC HÌNH v
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu của đề tài 1
1.3 Nội dung nghiên cứ 2
1.4 Phạm vi áp dụng 3
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT & CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 4
2.1 Nước thải sinh hoạt 4
2.1.1 Định nghĩa 4
2.1.2 Nguồn phát sinh đặc tính nước thải sinh hoạt 4
2.2 Các thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải 7
2.2.1 Thông số vật lý 7
2.2.2 Thông số hóa học 8
2.2.3 Thông số vi sinh vật học 9
2.3 Các phương pháp xử lý nước thải 10
2.3.1 Phương pháp xử lý cơ học 10
2.3.2 Phương pháp xử lý hoá lý 12
2.3.3 Phương pháp xử lý hoá học 14
2.3.4 Phương pháp xử lý sinh học 14
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 20
3.1.1 Dự báo nước thải Khu tập thể cục cảnh sát bộ công an 20
3.1.2 Xác định các thông số thiết kế hệ thống xử lý nước thải 20
3.1.3 Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cho Khu tập thể cục cảnh sát bộ công an 20
3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21
3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 21
3.2.2 Phương pháp xác định các thông số thiết kế Kỹ thuật 21
3.2.3 Phương pháp thiết kế các công trình đơn vị 21
3.2.4 Phương pháp thiết kế 21
3.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 21
3.2.6 Dự toán 21
3.2.7 Xây dựng quy trình vận hành và quản lý công trình 22
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ .23
4.1 Dây truyền và thuyết minh 23
4.1.1 Dây truyền sơ đồ công nghệ 23
4.1.2 Thuyết minh dây truyền công nghệ 23
4.2 Xác định các thông số tính toán 25
4.2.1 Lưu lượng nước thải cần xử lý 25
4.2.2 Mức độ cần thiết xử lý 25
4.3 Tính toán các công trình đơn vị 27
4.3.1 Song chắn rác 27
4.3.2 Ngăn tiếp nhận 31
4.3.3 Bể tách dầu mỡ 32
4.3.5 Bể điều hòa 34
4.3.5 Bể Aerotank 39
4.3.6 Bể lắng II 50
4.3.7 Bể tiếp xúc khử trùng 55
4.3.8 Bể chứa và nén bùn 57
CHƯƠNG 5: DỰ TOÁN KINH TẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 61
5.1 Dự toán chi phí xây dựng 61
5.2 Dự toán chi phí thiết bị 62
5.3 Tính toán chi phí vận hành hệ thống 64
5.3.1 Chi phí hóa chất (TH) 64
5.3.2 Chi phí năng lượng (Điện) 64
5.3.3 Chi phí cho nhân công vận hành 65
5.3.4 Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa 65
5.3.5 Chi phí khấu hao 65
5.3.6 Chi phí xử lý 1m3 nước thải 65
CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 66
6.1 Vận hành hệ thống. 66
6.2 Xử lý sự cố 66
6.3 Bể Aerotank 66
6.3.1. Chuẩn bị bùn 66
6.3.2. Kiểm tra bùn . 66
6.3.3. Vận hành . 67
6.4. Vận hành hàng ngày . 67
6.4.1. Bể Aerotank . 68
6.4.2. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố trong vận hành . 70
6.5. Tổ chức và quản lý kỹ thuật an toàn . 70
6.5.1. Tổ chức quản lý 70
6.5.2. Kỹ thuật an toàn 70
6.5.3. Bảo trì . 71
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Ô nhiễm nguồn nước do tác động của nước thải sinh hoạt và sản xuất đang là vấn đề bức xúc hiện nay. Việc bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn nước để cung cấp cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất, đáp ứng nhu cầu hiện tại và thỏa mãn nhu cầu của tương lai. Đã và đang là bài toán nan giải đối với quốc gia Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung. Tp.Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, có tầm quan trọng không những ở trên bình diện quốc gia mà còn cả quốc tế. Định hướng phát triển kinh tế của thành phố sẽ tập trung vào phát triển mạnh các ngành dịch vụ như thương mại, tài chính, ngân hàng, du lịch, giao thông vận tải, văn hoá, y tế, đào tạo, công nhân kỹ thuật cao... Để tránh sự tập trung qua mức và tránh tình trạng “quá tải” cho Tp.Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực nội thành, thành phố thực hiện chiến lược phát triển kinh tế ra khu vực ngoại thành và các vùng phụ cận.
Khu tập thể cục cảnh sát bộ công an là một trong những khu trung cư hiện đại và thân thiện với thiên nhiên của huyện được xây dựng để đáp ứng nhu cầu về chỗ nghỉ dưỡng và giải quyết vấn đề nhà ở đáp ứng nhu cầu an cư lạc nghiệp cho dân cư. Tuy nhiên, trong giai đoạn khu dân cư Tập thể đi vào hoạt động các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường nảy sinh là tất yếu. Môi trường không khí, đất, nước mặt, nước ngầm… đều bị tác động ở nhiều mức độ khác nhau do các loại chất thải phát sinh. Đặc biệt là vấn đề nước thải từ các khu tập thể và các hoạt động sản xuất dịch vụ vẫn chưa được xử lý mà thải thẳng ra sông. Để góp phần vào việc bảo vệ môi trường chung của thế giới và giảm bớt nỗi lo về hậu quả ô nhiễm môi trường của nhân loại đề tài “Thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho Khu tập thể cục cảnh sát bộ công an tại xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh” được hình thành.
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
Thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho Khu tập thể cục cảnh sát bộ công an tại xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh, công suất 450m3/ngàyđêm, để nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008, cột B trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
Góp phần kiểm soát ô nhiễm do nước thải phát sinh ra trong sinh hoạt và hoạt động sản xuất của Khu Tập thể.

1.2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
- Nắm bắt đặc trưng và thành phần có trong nước thải sinh hoạt
• Chứa thành phần chất hữu cơ nhiều: BOD5, COD, SS, tổng P, tổng N cao.
• Nhiều vi sinh vật gây bệnh.
• Thành phần chất thải chứa nhiều dầu mỡ, chất tẩy rửa.
- Đưa ra công nghệ xử lý nước thải phù hợp và hiệu quả
Với thành phần ô nhiễm là các tạp chất nhiễm bẩn có tính chất khác nhau, từ các loại chất không tan đến các chất ít tan và cả những hợp chất tan trong nước, việc xử lý nước thải sinh hoạt là loại bỏ các tạp chất đó, làm sạch nước và có thể đưa nước vào nguồn tiếp nhận hay đưa vào tái sử dụng. Việc lựa chọn phương pháp xử lý thích hợp thường được căn cứ trên đặc điểm của các loại tạp chất có trong nước thải. Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xửlý nước thải phụ thuộc vào:
Thành phần và tính chất nước thải
Mức độ cần thiết xử lý nướcthải
Lưu lượng và chế độ xả thải
• Đặc điểm nguồn tiếp nhận
• Điều kiện mặt bằng và địa hình khu vực dự kiến xây dựng trạm xử lý nước thải
• Điều kiện địa chất thuỷ văn, khí hậu tại khu vực dự kiến xây dựng
• Điều kiện cơ sở hạ tầng (cấp điện, cấp nước, giao thông… )
• Điều kiện vận hành và quản lý hệ thông xử lý nước thải
• Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt nói chung thường phụ thuộc vào quy mô dân số (tức phụ thuộc vào lưu lượng nước thải).
Các phương pháp chính thường được sử dụng trong các công trình xử lý nước thải sinh hoạt là: phương pháp hóa học, phương pháp hóa lý, và phương pháp sinh học.
- Đề tài giới hạn trong việc tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu tập thể cục cảnh sát bộ công an.
- Xác định các chỉ tiêu hóa lý, hóa sinh có trong nước thải sinh hoạt để làm cơ sở cho việc tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải.
- Tiến hành tính toán thiết kế và lựa chọn phương án khả thi đáp ứng yêu cầu kinh tế và điều kiện của Khu Tập Thể.
- Xây dựng chế độ vận hành hệ thống xử lý nước thải .

1.3 PHẠM VI ÁP DỤNG:
Chỉ thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
Chỉ áp dụng cho nước thải từ quá trình sinh hoạt và sản suất của Khu Tập thể.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

có bản vẽ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014177 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement