Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Meirion
#733336 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU 1
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
2.MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI 2
3.NỘI DUNG 2
4.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 2
5.PHẠM VI ĐỀ TÀI 2
6.CẤU TRÚC LUẬN VĂN 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 4
1.1. CÔNG TY CHẾ BIẾN SẢN XUẤT THỦY SẢN SIMMY 4
1.1.1 Giới thiệu công ty 4
1.1.2 Sản phẩm và thị trường tiêu thụ 4
1.1.3 Quy trình sản xuất 4
1.2. NGUỒN GỐC PHÁT SINH CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 6
1.2.1. Chất thải rắn 6
1.2.2. Chất thải lỏng 6
1.2.3. Khí thải 6
1.2.4. Tiếng ồn, nhiệt độ 7
1.3. CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA CHẤT THẢI TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 7
1.3.1. Tác động của nước thải đến môi trường 7
1.3.2. Tác động của khí thải đến môi trường 8
1.3.3. Tác động do hệ thống lạnh 9
1.3.4. Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp 9
1.4 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 10
1.4.1 Biện pháp giảm thiểu nước sử dụng và nước thải 10
1.4.2 Biện pháp xử lý nước thải 10


CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN 12
2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN 12
2.1.1 Phương pháp cơ học 12
2.1.2. Phương pháp hóa-lý 14
2.1.3 Phương pháp sinh học 15
2.2 CÁC CÔNG TRÌNH THỰC TẾ 16
CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN. 26
3.1 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở CÔNG TY THỦY SẢN SIMMY 26
3.2 SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 29
3.2.1 các phương án 29
3.2.2. Thuyết minh các phương án lựa chọn 31
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 33
TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 33
4.1. SONG CHẮN RÁC 33
4.2. BỂ THU GOM 37
4.3. HẦM BƠM 38
4.4. BỂ TÁCH DẦU KẾT HỢP VỚI LẮNG VÁCH NGHIÊNG 41
4.5. LƯỚI CHẮN RÁC TINH 53
4.6. BỂ ĐIỀU HÒA 56
4.7. BỂ UASB 62
4.8. BỂ BÙN HOẠT TÍNH CÓ VẬT LIỆU BÁM DÍNH 73
4.9. BỂ USBF (PHƯƠNG ÁN 2) 88
4.10. BỂ LẮNG ĐỨNG 2 108
4.11. BỂ CHỨA BÙN 115
4.12. SÂN PHƠI BÙN 116
4.13. BỂ KHỬ TRÙNG 120


CHƯƠNG 5: TÍNH KINH TẾ 127
CHI PHÍ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 127
CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH 133
6.1. CÁC VẤN ĐỀ (SỰ CỐ) THƯỜNG GẶP KHI VẬN HÀNH 133
6.2. SỰ CỐ VỀ CÁC THIẾT BỊ HỖ TRỢ 137
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN &KIẾN NGHỊ 139
7.1. KẾT LUẬN 139
7.2. KIẾN NGHỊ 139

TÀI LIỆU THAM KHẢO 140

PHỤ LỤC 1 .143


PHỤ LỤC 2 144
MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những thập niên gần đây, ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm nước nói riêng đang trở thành mối lo chung của nhân loại. Vấn đề ô nhiễm môi trường và bảo vệ sự trong sạch cho các thủy vực hiện nay đang là những vấn đề cấp bách trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Để phát triển bền vững chúng ta cần có những biện pháp kỹ thuật hạn chế, loại bỏ các chất ô nhiễm do hoạt động sống và sản xuất thải ra môi tường. Một trong những biện pháp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và chống ô nhiễm nguồn nước là tổ chức thoát nước và và xử lý nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.
Chế biến thủy sản ở nước ta là ngành công nghiệp có mạng lưới sản xuất rộng với nhiều mặt hàng, nhiều chủng loại hiện nay có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao. Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế của ngành mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho sự phát triển, vì sản xuất càng phát triển thì lượng chất thải càng lớn.. Các chất thải có thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ bao gồm các hợp chất chứa Cacbon, Nitơ, Photpho… Trong điều kiện khí hậu Việt Nam chúng nhanh chóng bị phân hủy gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Ví dụ, nồng độ COD trong nước thải công ty chế biến thủy sản các loại khoảng 2000  6000 mg/l vượt quá 30 lần tiêu chuẩn cho phép (QCVN 24-2009/BTNMT).
Trong những năm gần đây có rất nhiều khiếu kiện và ý kiến phản ứng của nhân dân về ô nhiễm môi trường do ngành chế biến thủy sản gây ra. Điều này cho thấy ngành chế biến thủy sản đang đứng trước nguy cơ làm suy thoái môi trường, ảnh hưởng không những đến cuộc sống hiện tại mà cả cho thế hệ tương lai.
Và công ty TNHH thủy sản SIMMY cũng là một trong những nguồn gây tác động đến môi trường, chính vì vậy mà đề tài “Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty chế biến thủy sản SIMMY” được thực hiện nhằm mục đích giải quyết ô nhiễm của nước thải tại công ty giúp công ty phát triển kinh tế cùng với bảo vệ môi trường bền vững.

2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI
Thiết kế công nghệ xử lý nước thải công ty chế biến thủy sản SIMMY với công suất 200 m3/ngày để xử lý nước thải, giảm thiểu tác hại lên môi trường trong điều kiện phù hợp với thực tế của công ty thuỷ sản SIMMY.
3. NỘI DUNG
- Tổng quan về công ty TNHH THỦY SẢN SIMMY
- Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải thủy sản
- Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải thủy sản công ty SIMMY
- Tính toán thiết kế các công trình đơn vị
- Tính toán kinh tế
- Quản lý vận hành
- Kết luận và kiến nghị
4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Đề tài được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp thu thập tài liệu: dữ liệu được thu thập từ các kết quả nghiên cứu, các tài liệu có liên quan.
- Phương pháp khảo sát thực địa: tiến hành khảo sát về tính chất, thành phần nước thải.
- Phương pháp phân tích: lấy mẫu đo dạc và phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước.
5. PHẠM VI ĐỀ TÀI
Phạm vi ứng dụng của đề tài là ứng dụng xử lý nước thải của công ty thủy sản SIMMY và một số công ty khác nếu có cùng đặc tính chất thải đặc trưng.
6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN: bao gồm các chương với nội dung như sau
Chương 1 Tổng quan về công ty TNHH thủy sản SIMMY
Chương 2 Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải thủy sản
Chương 3 Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải thủy sản công ty SIMMY
Chương 4 Tính toán thiết kế các công trình đơn vị
Chương 5 Tính toán kinh tế
Chương 6 Quản lý và vận vận hành
Chương 7 Kết luận và kiến nghị
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thanhtu93
#997975 mình cần đề tài này để làm khóa luận tốt nghiệp, mong mod/adm up link để mình có thể down về!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997976 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement