Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Mansel
#732471 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

PHẦN I: 7
THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ 7
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CẤU TẠO VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CẦU CONG TRONG CÁC NÚT GIAO LẬP THỂ 8
I.1 - CẤU TẠO NÚT GIAO KHÁC MỨC TRÊN CÁC ĐÔ THỊ VÀ TUYẾN GIAO THÔNG. 8
I.1.1 - Nút giao ba nhánh ( ngã ba ). 8
I.1.2 - Nút giao bốn nhánh ( ngã tư ). 11
I.1.3 - Nút giao nhiều nhánh: 13
I.2 - YÊU CẦU KIẾN TRÚC CỦA KẾT CẤU TRONG NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ. 14
I.3 - CẦU CONG TRONG NÚT GIAO THÔNG LẬP THỂ. 15
I.3.1 - Công nghệ thi công cầu cong 15
I.3.2 - Mặt cắt kết cấu dầm bản 15
I.3.3 - Dầm bản đặc 16
I.3.4 - Dầm bản rỗng 17
I.3.5 - Chiều cao dầm bản 18
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU CHUNG NÚT GIAO VĨNH TUY 20
II.1 - HỆ THỐNG QUY PHẠM ÁP DỤNG. 20
II.2 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NÚT GIAO THÔNG VĨNH TUY. 20
II.2.1 - Đặc điểm nút giao Vĩnh Tuy. 20
II.2.2 - Hiện trạng giao thông tại vị trí xây dựng nút. 21
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO VĨNH TUY 22
III.1 - QUY MÔ VÀ TỐC ĐỘ THIẾT KẾ. 22
III.2 - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT.( TRÍCH TỪ TCXDVN 104-2007) 22
III.3 - NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ 22
III.4 - CÁC PHƯƠNG ÁN NÚT GIAO. 23
III.4.1 - Phương án 1: Dạng nút hoa thị chưa hoàn chỉnh. 23
III.4.2 - Phương án 2: Nút giao vòng xuyến khác mức. 24
III.4.3 - Đánh giá phương án. 25
III.4.4 - Kiến nghị : 26
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ NÚT GIAO VÒNG XUYẾN 27
IV.1 - LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT KẾ NÚT GIAO. 27
IV.1.1 - Các thông số kỹ thuật thiết kế vòng xuyến 27
IV.1.2 - Các thông số kỹ thuật thiết kế cầu nhánh. 27
IV.2 - LỰA CHỌN TỐC ĐỘ TÍNH TOÁN TRÊN CÁC CẦU NHÁNH VÀ VÒNG XUYẾN. 27
IV.3 - XÁC ĐỊNH TẦM NHÌN TRÊN CẦU NHÁNH CÓ MỘT LÀN XE TRONG PHẠM VI NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC. 28
IV.3.1 - Tính toán tầm nhìn trên bình đồ. 28
IV.3.2 - Xác định tầm nhìn trên trắc dọc. 30
IV.3.3 - Xác định bán kính đường cong đứng của các cầu nhánh. 30
IV.3.4 - Thiết kế mặt bằng nút giao. 32
PHẦN II: 47
THIẾT KẾ CẦU DẦM BẢN CONG 47
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 48
I.1 - CẤU TẠO KẾT CẤU 48
I.1.1 - Mặt cắt ngang 48
I.1.2 - Bố trí cốt thép thường 49
I.1.3 - Bố trí cốt thép cường độ cao 51
I.1.4 - Phân đoạn đổ bê tông 53
I.2 - TÍNH TOÁN NỘI LỰC 53
I.2.1 - Mô hình tính toán kết cấu 53
I.2.2 - Tải trọng tác dụng 56
I.3 - KIÓM TO¸N MÆT C¾T 64
I.3.1 - Các chỉ tiêu vật liệu 64
I.3.2 - Tính nội lực và ứng suất 64
I.3.3 - Tính khả năng chịu lực cực hạn của kết cấu 66
CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN NỘI LỰC 71
II.1 - GIỚI THIỆU CHUNG 71
II.2 - S« LIÖU Vµ KÕT QU¶ TÝNH TO¸N 74
II.2.1 - Vật liệu 74
II.2.2 - Tải trọng 75
II.2.3 - Kết quả tính toán 77
CHƯƠNG III: KIỂM TOÁN DẦM 97
III.1 - NHỊP BIÊN 97
III.1.1 - Số liệu 97
III.1.2 - Nội lực kiểm tra 98
III.1.3 - Kiểm toán 103
III.2 - NHỊP TRONG 117
III.2.1 - Nội lực kiểm tra 117
III.2.2 - Kiểm toán 122
III.3 - TÍNH TOÁN CÁNH HẪNG. 136
III.3.1 - Xác định chiều rộng dải bản tương đương. 136
III.3.2 - Tính toán nội lực cánh hẫng của dầm bản. 137
III.4. TÍNH TOÁN MỐ CẦU 141
KÕT LUËN 171
TµI LIÖU THAM KH¶O 173
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CẤU TẠO VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CẦU CONG TRONG CÁC NÚT GIAO LẬP THỂ
I.1 - CẤU TẠO NÚT GIAO KHÁC MỨC TRÊN CÁC ĐÔ THỊ VÀ TUYẾN GIAO THÔNG.
Tuỳ theo tính chất quan trọng và lưu lượng xe thết kế các luồng xe mà người ta chọn các loại nút giao khác mức hay nút giao đồng mức.
Nút giao khác mức là điểm giao giữa các tuyến giao thông, khi đó các luồng xe chuyển hướng từ một tuyến sang một tuyến khác trên những cao độ khác nhau và các luồng xe khi lưu thông hạn chế xung đột với nhau. Các nút giao khác mức thường được xây dựng tại điểm giao nhau của các tuyến đường với đường cao tốc, xa lộ hay đường quốc gia để đảm bảo giữa các nhánh là liên thông giảm thiểu xung đột.
Nút giao khác mức hoàn chỉnh là nút giao giữa các tuyến cao tốc, các tuyến có vai trò bình đẳng trong lưu thông.
Nút giao khác mức không hoàn chỉnh là nút giao có phân ra đường chính và đường phụ. Tuyến chính khi lưu thông xung đột được loại bỏ hoàn toàn, nhánh phụ khi lưu thông vẫn tồn tại xung đột tại một số vị trí nhánh rẽ.
Nút giao khác mức rất đa dạng được thiết kế tuỳ theo địa hình và yêu cầu giao thông, nút giao được bố trí cho ngã ba, ngã tư hay nhiều tuyến giao nhau, sau đây trình bày một số dạng nút giao có bố trí cầu cong.
I.1.1 - Nút giao ba nhánh ( ngã ba ).
Nút giao ba nhánh khác mức rất đa dạng, các ngã ba cơ bản được gồm:
• Loại nút giao nhánh rẽ: Đây là loại nút giao bố trí cho các luồng xe chỉ rẽ từ tuyến đường này sang tuyến đường khác. Các nhánh rẽ có thể là nhánh nối trực tiếp, nhánh rẽ nửa trực tiếp hay nhánh rẽ gián tiếp. Trên hình I.1 biểu diễn nhánh rẽ trái nửa trực tiếp. Đây là một ngã tư nhưng chỉ có một nhánh rẽ trái như một ngã ba.

Hình I.1 biểu diễn nhánh rẽ trái nửa trực tiếp
Hình I.2 biểu diễn nhánh rẽ dạng chữ Y
• Nút giao ba nhánh trompete: Nút giao này bố trí cho ngã ba trên đường cao tố khi lưu lượng xe > 1500 xe/h. Hình dáng nút giao có dạng kèn trompete quay trái hay quay phải, dạng quay trái là giải pháp thông dụng nên dùng, nút giao trompete thẻ hiện trên hình hình I.3.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By huychung01
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement