Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Malyn
#731989 Download miễn phí Tài liệu Vi điều khiển PICMỤC LỤC
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC
1.1 PIC LÀ GÌ ??
1.2 TẠI SAO LÀ PIC MÀ KHÔNG LÀ CÁC HỌ VI ĐIỀU KHIỂN KHÁC??
1.3 KIẾN TRÚC PIC
1.4 RISC VÀ CISC
1.5 PIPELINING
1.6 CÁC DÒNG PIC VÀ CÁCH LỰA CHỌN VI ĐIỀU KHIỂN PIC
1.7 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO PIC
1.8 MẠCH NẠP PIC
1.9 BOOTLOADER VÀICP (In Circuit Programming)
CHƯƠNG 2 VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A
2.1 SƠ ĐỒ CHÂN VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A
2.2 MỘT VÀI THÔNG SỐ VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A
2.3 SƠ ĐỒ KHỐI VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A
2.4 TỔ CHỨC BỘ NHỚ
2.4.1 BỘ NHỚ CHƯƠNG TRÌNH
2.4.2 BỘ NHỚ DỮ LIỆU
2.4.2.1 THANH GHI CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT SFR
2.4.2.2 THANH GHI MỤC ĐÍCH CHUNG GPR
2.4.3 STACK
2.5 CÁC CỔNG XUẤT NHẬP CỦA PIC16F877A
2.5.1 PORTA
2.5.2 PORTB
2.5.3 PORTC
2.5.4 PORTD
2.5.5 PORTE
2.6 TIMER 0
2.7 TIMER1
2.8 TIMER2
2.9 ADC
2.10 COMPARATOR
2.10.1 BỘ TẠO ĐIỆN ÁP SO SÁNH
2.11 CCP
2.12 GIAO TIẾP NỐI TIẾP
1.12.1 USART
2.12.1.1 USART BẤT ĐỒNG BỘ
2.12.1.1.1 TRUYỀN DỮ LIỆU QUA CHUẨN GIAOTIẾP USART BẤT ĐỒNG BỘ
2.12.1.1.2 NHẬN DỮ LIỆU QUA CHUẨN GIAOTIẾP USART BẤT ĐỒNG BỘ
2.12.1.1.2 USART ĐỒNG BỘ
2.12.1.2.1 TRUYỀN DỮ LIỆU QUA CHUẨN GIAO TIẾP USART ĐỒNG BỘ MASTER
MODE
2.12.1.2.2 NHẬN DỮ LIỆU QUA CHUẨN GIAO TIẾP USART ĐỒNG BỘ MASTER
MODE
2.12.1.2.3 TRUYỀN DỮ LIỆU QUA CHUẨN GIAO TIẾP USART ĐỒNG BỘ SLAVE
MODE
2.12.1.2.4 NHẬN DỮ LIỆU QUA CHUẨN GIAOTIẾP USART ĐỒNG BỘ SLAVE MODE
2.12.2 MSSP
2.12.2.1 SPI
2.12.2.1.1 SPI MASTER MODE
2.12.2.1.2 SPI SLAVE MODE
2.12.2.2 I2C
2.12.2.2.1 I2C SLAVE MODE
2.12.2.2.2 I2C MASTER MODE
2.13 CỔNG GIAO TIẾP SONG SONG PSP (PARALLEL SLAVE PORT)
2.14 TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA CPU.
2.14.1 CONFIGURATION BIT
2.14.2 CÁC ĐẶC TÍNH CỦA OSCILLATOR
2.14.3 CÁC CHẾ ĐỘRESET
2.14.4 NGẮT (INTERRUPT)
2.14.4.1 NGẮT INT
2.14.4.2 NGẮT DO SỰ THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CÁC PIN TRONG PORTB
2.14.5 WATCHDOG TIMER (WDT)
2.14.6 CHẾ ĐỘ SLEEP
2.14.6.1 “ĐÁNH THỨC” VI ĐIỀU KHIỂN
CHƯƠNG 3 TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC
3.1 VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ TẬPLỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC
3.2 TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC
3.3 CẤU TRÚC CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH ASSEMBLY VIẾT CHO VI ĐIỀU KHIỂN
PIC
CHƯƠNG 4 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỤ THỂ CỦA PIC16F877A
4.1 ĐIỀU KHIỂN CÁC PORT I/O
4.1.1 CHƯƠNG TRÌNH DELAY
4.1.2 MỘT SỐ ỨNG DỤNG VỀ ĐẶC TÍNH I/O CỦA CÁC PORT ĐIỀU KHIỂN
4.2 VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A VÀ IC GHI DỊCH 74HC595
4.3 PIC16F877A VÀ LED 7 ĐOẠN
4.4 NGẮT VÀ CẤU TRÚC CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH NGẮT
4.5 TIMER VÀ ỨNG DỤNG
4.5.1 TIMER VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH THỜI
PHỤ LỤC 1 SƠ ĐỒ KHỐI CÁC PORT CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A
PHỤ LỤC 2 THANH GHI SFR (SPECIAL FUNCTION REGISTER)

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By athetd95
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985082 Link có ở trên rồi mà bạn
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement