Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mactructhu
#730339 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
B- NỘI DUNG.
I – Cơ sở lý luận của hoạt động xuất khẩu.
1- khái niệm về hoạt động xuất khẩu.
2- vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế.
II – tình hình kinh doanh xuất khẩu da giày ở Việt Nam.
1- Đặc điểm vai trò của nghành da giày trên thị trường.
2- thực trạng xuất khẩu da giày Việt Nam và những khó khăn trong quá trình xuất khẩu.
III - thành tựu đạt được và những khó khăn đạet ra trong quá trình xuất khẩu.
1- thành tựu đạt được.
2- những khó khăn thách thức đặt ra.
IV - một số giảI pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu da giày của Việt Nam.
C- KẾT LUẬN.
NỘI DUNG
I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU.
1- Khái niệm về hoạt động xuất khẩu .
+ Xuất khẩu là một cơ sở của nhập khẩu và hoạt động kinh doanh để
đem lại lợi nhuận lớn, là phương tiện thúc đẩy kinh tế. Mở rộng xuất
khẩu để tăng thu ngoại tệ, tạo điều kiện cho nhập khẩu và phát triển cơ
sở hạ tầng. Nhà nước ta luôn coi trọng trọng và thúc đẩy các nghành
kinh tế hướng theo xuất khẩu, khuyến khích các thành phần kinh tế mở
rộng xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và tăng thu ngoại tệ.
2- Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế.
+ Thứ nhất, xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu: Công
nghiệp hoá đất nước đòi hỏi cần nguồn vốn rất lớn để nhập khẩu máy móc,
thiết bị… do đó việc xuất khẩu được càng nhiều hàng hoá sẽ tạo điều kiện thu
được nhiều nguồn vốn nhằm phát triển đất nước. Tóm lại để nhập khẩu nguồn
vốn quan trọng nhất là từ xuất khẩu, xuất khẩu quyết định quy mô và tốc độ
tăng của nhập khẩu.
+ Thứ hai, xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang nền kinh
tế hướng ngoại, sự tác động của xuất khẩu đối với sản xuất và chuyển dịch cơ
cấu kinh tế có thể được nhìn nhận theo các hướng sau: Xuất khẩu những sản
phẩm của nước ta cho nước ngoài ; Xuất khẩu tạo điều kiện thuận lợi cho
những nghành liên quan phát triển thuận lợi (ví dụ như sự phát triển dệt xuất
khẩu sẽ tạo cơ hội cho việc phát triển nghành sản xuất nguyên liệu như: Bông
sợi…); Xuất khẩu tạo ra khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ, khai thác tối đa
sản xuất trong nước, cung cấp đẩu vào cho sản xuất. Nói cách khác, xuất khẩu
là cơ sở tọ thêm vốn và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến từ thế giớI bên ngoài vào
Việt Nam nhằm hiện đại hoá nền kinh tế nước ta; Hay thông qua xuất khẩu,
hàng hoá của Việt nam sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường thế
giới về giá cả,chất lượng. Cuộc cạnh tranh này đòi hỏi phải tổ chức lại sản
xuất cho phù hợp với nhu cầu của thị trường ; Xuất khẩu còn đòi hỏi các
doanh nghiệp phải luôn đổi mới và hoàn thiện chất lượng sản phẩm ,hạ giá
thành…
+ Thứ ba, xuất khẩu tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống của
nhân dân : Trước hết sản xuất hàng xuất khẩu thu hút hàng triệu lao động, tạo
ra nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sồng của
nhân dân…
+ Thứ tư, xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế
đối ngoại của nước ta : Thông thường,hoạt động xuất khẩu ra đời sớm hơn các
hoạt động kinh tế đối ngoại nên có thúc đẩy các quan hệ này phát triển (chẳng
hạn xuất khẩu và sản xuất hàng xuất khẩu thúc đẩy các quan hệ tín dụng, đầu
tư,vận tải quốc tế…và ngược lại các quan hệ kinh tế đối ngoại lại tạo tiền đề
cho mở rộng sản xuất.)
Tóm lại, đẩy mạnh xuất khẩu được coi là vấn đên có ý nghĩa chiến lược
để phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
II – Hình hình kinh doanh xuất khẩu da giày việt nam.
1- đặc điểm, vai trò của nghành da giày trên thị trường.
+ Đặc điểm: Các sản phẩm giày và đồ da luôn chiếm vị trí được quan
tâm trong đờI sống của mỗi con người vì chúng là một bộ phận của cái mặc,
là biểu tượng của trình độ và tình trạng tiêu dùng của xã hội. Ngày nay, thông
qua tiêu dùng xã hội chúng còn tượng trưng cho nền kinh tế thịnh vượng hay
sa sút của một quốc gia, là tiếng nói bản sắc của cộng đồng dân tộc…
+ Vai trò: Nghành công nghiệp da giày cũng như nhiều nghành kinh tế
khác đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển kinh tế đất nước,
góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu ngoại tệ…qua đẩy mạnh xuất khẩu
sang các nước có nền kinh tế phát triển (các nước này hầu hết chú trọng phát
triển các nghành sử dụng kĩ thuật cao, loại bỏ những nghành sử dụng nhiều
nhân công, kĩ thuật thấp…như sản xuất giày dép may mặc). Công nghiệp da
giày phát triển sẽ có nguồn thu ngoại tệ sánh được vớI các mặt coi như “đầu
vị” trong nghành xuất khẩu như: dầu khí, may mặc…Trong những năm 90

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013975 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement