Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phamquoc_huy90
#730236 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1 Chức Năng Và Điều Kiện Làm Việc Của Chi Tiết

Bánh răng là chi tiết dùng để truyền chuyển động . ở đây bánh răng trong cơ cấu thay đổi tầm với dùng để truyền chuyển động xoay từ hộp giảm tốc ra thành chuyển động tịnh tiến của thanh răng.Thanh răng một đầu ăn khớp bánh răng, một đầu nối cứng với cần của cần trục, khi thanh răng tịnh tiến làm cho cần nâng lên nâng xuống , thay đổi tầm với.Do đó lực ăn khớp giữa bánh răng và thanh răng là rất lớn , ma sat lớn vì vậy bánh răng được gia công phải có độ bền và độ cứng cao, khi làm việc phải được bôi trơn thường xuyên.

2 Tính Công Nghệ Trong Kết Cấu Chi Tiết

Kết cấu của bánh răng phải có những đặc điểm sau đây :
 Hình dáng lỗ phải đơn giản
 Hình dáng vành ngoài của bánh răng phải đơn giản.
 Nếu có may ơ thì chỉ nên ở một phía.
 Kết cấu bánh răng phải tạo điều kiện gia công bằng nhiều dao cùng một lúc.

3 Dạng Sản Xuất
Ta chọn dạng sản xuất là đơn chiếc.

4 Chọn Phôi
Ta chọn phôi đúc vì bánh răng chế tạo có kích thước lớn, phôi đúc sẽ giảm các nguyên công, tiết kiệm vật liệu, tăng cường chính xác cho chi tiết.

Vật liệu chế tạo là loại thép 45 thường hoá:
Ưùng suất bền kéo nhỏ nhất: bk = 540 N/mm2
Ưùng suất bền chảy của vật liệu: ch = 270 N/mm2
Độ rắn: HB = 170 ÷ 220


Mục Trang
Lời nói đầu 1
Phần mở đầu :GIỚI THIỆU CHUNG VỀ
XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIETSOVPETRO 2
Phần 1:
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẦN TRỤC CHÂN ĐẾ DẠNG
CỔNG KIỂU QUAY 5
Phần 2: TÍNH TOÁN KĨ THUẬT 13
Chương 1 : Tính toán cơ cấu nâng 14
1.1 Các thông số kĩ thuật 14
1.2 Sơ đồ truyền động 14
1.3 Chọn móc và thiết bị treo 14
1.4 Sơ đồ mắc cáp 15
1.5 Tính chọn cáp nâng 15
1.6 Tính toán kích thước cơ bản tang và puly 16
1.7 Chọn động cơ điện 20
1.8 Chọn hộp giảm tốc 21
1.9 Kiểm tra động cơ điện 21
1.10 Chọn phanh 24
1.11 Tính chọn khớp nối 24
1.12 Tính chọn ổ đỡ cho tang 25
Chương 2 : Tính toán cơ cấu thay đổi tầm với 27
2.1 Sơ đồ hình học 27
2.2 Sơ đồ truyền động 28
2.3 Xác định kích thước hệ cần 28
2.4 Xây dựng đồ thị thay đổi momen cần theo tầm với 31
2.5 Xây dựng đồ thị thay đổi momen đối trọng theo tầm với 34
2.6 Xây dựng đồ thị không cân bằng cần 35
2.7 Xây dựng quỹ đạo chuyển động của hàng 36
2.8 Xây dựng biểu đồ momen mất cân bằng do hàng 36
2.9 Tính tải trọng tác dụng lên thanh răng 37
2.10 Xác định biểu đồ vận tốc thay đổi tầm với 42
2.11 Tính chọn động cơ điện 44
2.12 Tính chọn hộp giảm tốc 44
2.13 Tính chọn phanh 45
2.14 Tính chọn khớp nối động cơ với hộp giảm tốc 45
2.15 kiểm tra động cơ điện 46
2.16 Tính toán bộ truyền cuối 48
2.17 Tính chọn ổ đỡ 51
Chương 3 : Tính toán cơ cấu di chuyển 53
3.1 Sơ đồ truyền động 53
3.2 Chọn bánh xe và ray 53
3.3 Tính chọn động cơ điện 55
3.4 Tính chọn hộp giảm tốc 56
3.5 Chọn khớp nối 57
3.6 Kiểm tra động cơ điện 58
3.7 Kiểm tra độ dự trữ bám 59
3.8 Chọn phanh 60
3.9 Tính trục bánh xe 61
3.10 Tính chọn ổ đỡ 65

Phần 3: TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP 67
Chương 1 : Tính toán kết cấu thép vòi 71
1.1 Nội lực vòi tại tầm với lớn nhất Rmax 71
1.2 Nội lực vòi tại tầm với trung bình Rtb 80
1.3 Nội lực vòi tại tầm với nhỏ nhất Rmin 85
1.4 Kiểm tra điều kiện bền 90
1.5 Kiểm tra điều kiện ổn định 98
Chương 2 : Tính toán kết cấu thép cần 101
2.1 Nội lực cần tại tầm với lớn nhất Rmax 101
2.2 Nội lực cần tại tầm với trung bình Rtb 107
2.3 Nội lực cần tại tầm với nhỏ nhất Rmin 111
2.4 Kiểm tra điều kiện bền và ổn định 115
2.5 Kiểm tra mối ghép hàn 125
2.6 Kiểm tra mối ghép bulông 126
Chương 3 : Tính ổn định cần trục 127
3.1 Tính đứng vững cần trục khi có vật nâng 127
3.2 Tính đứng vững cần trục khi không có vật nâng 131
Phần 4: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO 133
1. Chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết 134
2. Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết 134
3. Dạng sản xuất 134
4. Chọn phôi 134
5. Thiết kế nguyên công 135
6. Chế độ cắt 138
7. Lượng dư gia công 140
8. Thời gian gia công 142

Tài liệu tham khảo 143

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009895 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement