Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xinloi_anhyeuem_ngoc
#729914

Download miễn phí Đề tài Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hệ thống thông tin kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại

MỤC LỤC
 
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO VÀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRIỆU NGUYÊN 1
1.1 Công ty cổ phần phần mềm Bravo 1
1.1.1 Những nét cơ bản về công ty 1
1.1.1.1 Giới thiệu chung 1
1.1.1.2 Chức năng và mục tiêu của công ty 2
1.1.1.3 Quan điểm của Bravo 3
1.1.1.4 Cam kết chất lượng của BRAVO 3
1.1.1.5 Khách hàng 4
1.1.1.6 Cơ cấu tổ chức của công ty 5
1.1.2.1.1 Những đặc điểm nổi bật của Phần mềm Quản trị - Tài chính - Kế toán (BRAVO) 10
1.1.2.1.2. Các phân hệ của Phần mềm Quản trị - Tài chính - Kế toán (BRAVO) . 11
1.1.2.2 Dịch vụ phần mềm BRAVO 12
1.2.3 Quy trình sản xuất phần mềm 14
1.2.3.1 Hoạch định quá trình tạo sản phẩm 14
1.2.3.2. Thiết kế sản phẩm 14
1.2 Công ty THNH thương mại Triệu Nguyên 17
1.2.1 Giới thiệu chung về công ty 17
1.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 17
1.2.3 Hoạt động kinh doanh của công ty 18
1.2.4 Bộ máy quản lý của công ty: 18
1.2.4.1. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 19
1.2.4.2. Nguồn nhân lực: 20
1.2.43. Kết quả thực hiện kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2006, 2007: 20
1.3 Lý do lựa chọn đề tài 21
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 23
2.1 Phương pháp luận về phát triển hệ thống thong tin quản lý 23
2.1.1 Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển hệ thông thông tin 23
2.1.2 Các công đoạn của quá trình phát triển hệ thống 24
2.1.2 Vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong quản trị doanh nghiệp 29
2.2.3 Tiến trình kế toán 32
2.2.4 Các chu trình nghiệp vụ trong hệ thống thông tin kế toán 34
2.3 Lý thuyết chung về các nghiệp vụ bán hàng trong các đơn vị kinh doanh thương mại 35
2.3.1 Một số khái niêm 35
2.3.2 Tài khoản sử dụng 37
2.3.3 Kế toán bán hàng trong điều kiện doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 38
2.4 Công cụ thực hiện đề tài 40
2.4.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 40
2.4.2 Ngôn ngữ lập trình C# 42
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

g chương trình phần mềm cách thức khắc phục, giải quyết sự cố hay lỗi đối với phần mềm đó.
+ Gửi chương trình khắc phục sự cố hay lỗi cho quý khách hàng theo đường bưu chính.
Với những nguyên nhân chủ quan gây lỗi phát sinh từ phía khách hàng như: VIRUS, sự cố về điện, hỏng ổ đĩa cứng… công ty đề có trách nhiệm cài đặt lại phần mềm tại trụ sở của Quý khách hàng.
1.2.3 Quy trình sản xuất phần mềm
Là công ty phần mềm chuyên nghiệp BRAVO đã xây dựng một quy trình sản xuất phần mềm được phân chia thành các công việc cụ thế và được thực hiện theo các công đoạn sau:
1.2.3.1 Hoạch định quá trình tạo sản phẩm
- Lập kế hoạch chất lượng thực hiện cho việc tạo sản phẩm và xác định các điều kiện cần thiết để thực hiện.
- Các mục tiêu chất lượng và yêu cầu đối với sản phẩm được hoạch định tại từng thời kỳ kế hoạch. Công ty lại xác định mục tiêu và kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu chất lượng chung cho cả hệ thống.
- Nhu cầu thiết lập các quá trình và hệ thống các văn bản cung cấp các nguồn lực và vật chất cụ thể để thiết kế các sản phẩm.
- Các hoạt động kiểm tra, xác nhận và các tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm.
- Duy trì hệ thống hồ sơ cần thiết để cung cấp bằng chứng khách quan về sự phù hợp của các quá trình và sản phẩm tạo thành, đáp ứng các yêu cầu.
- Xác định sản phẩm, các yêu cầu liên quan đến sản phẩm của khách hang, xem xét các yêu cầu để đảm bảo rằng sản phẩm đã đáp ứng được các mục tiêu chất lượng đã thiết lập.
- Kết quả kinh doanh của kỳ kế hoạch trước.
- Năng lực con người, tài sản và nguồn vốn hiện tại của công ty.
- Khả năng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
1.2.3.2. Thiết kế sản phẩm
Hoạch định
Căn cứ vào yêu cầu của khách hang hay của các đơn vị khác trong công ty phòng phát triển sản phẩm có trách nhiệm phân tích và hoạch định các nội dung công việc liên quan đến toàn bộ quá trình thiết kế bao gồm việc khảo sát, phân công thiết kế, xem xét, kiểm tra và phê duyệt. Việc phân công trách nhiệm thiết kế được ghi cụ thể trong kế hoạch thiết kếvà trưởng nhóm thiết kế có trách nhiệm quản lý sự tương giao giữa các thành viên trong nhóm nhằm đảm bảo sự trao đổi thông tin có hiệu quả.
Đầu vào của thiết kế
Phòng phát triển phần mềm có trách nhiệm xác định đầy đủ các thông tin đầu vào của thiết kế bao gồm:
Các yêu cầu của khách hàng.
Loại sản phẩm phần mềm được thiết kế.
Thông số kỹ thuật: Cấu trúc của bảng, tên, tóm tắt các hàm chính…
Mục đích sử dụng.
Phiếu khảo sát số liệu đầu vào, thôngtin khảo sát hiện trường về môi trường và điều kiện lắp đặt sử dụng.
Các tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật và quy định hiện hành.
Các tài liệu của khách hang cung cấp.
Tất cả các thông tin đầu vào đề được xem xét thỏa đáng trước khi triển khai.
Đầu ra của thiết kế
Đầu ra của thiết kế dưới dạng văn bản thiết kế và quy trình công nghệ.
Bản thiết kế và các yêu cầu kiểm tra trên đó còn việc dẫn đến các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng để làm chuẩn mực chấp nhận sản phẩm thiết kế.
Xem xét thiết kế
Trưởng phòng hay phụ trách thiết kế phải xem xét, kiểm duyệt hồ sơ thiết kế trước khi trình Giám đốc nhằm đảm bảo hồ sơ thiết kế đáp ứng các yêu cầu và kế hoạch của thiết kế.
Khi xem xét thiết kế nếu có yêu cầu cần sửa đổi, trưởng phòng phát triển sản phẩm hay phụ trách thiết kế phải cập nhật lại kế hoạch thiết kế, tiến độ thiết kế cho phù hợp với tiến độ chung.
Quy trình thiết kế có thể biểu diễn như trong sơ đồ sau:
Lập kế hoạch phát triển
Duyệt kế hoạch
Thiết kế
Duyệt
Không
Duyệt thiết kế
Giao việc
Duyệt
Không
Thực hiện
Điều chỉnh

Không
Kiểm tra
Lưu hồ sơ
Bàn giao sản phẩm

Xác định yêu cầu của chương trình
1.2 Công ty THNH thương mại Triệu Nguyên
1.2.1 Giới thiệu chung về công ty
Tên doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Triệu Nguyên
Tên giao dịch: Trieu Nguyen Company Lmt.
Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn
Trụ sở: 20 Trần Duy Anh-Kim Liên-Đống Đa-Hà Nội
Fax: 047596636
Điện thoại: 047596642 - 047596643
Email: [email protected]
Số tài khoản tại Ngân Hàng Vietcombank
TK VND:0302096555001-1
Số nhân viên tại Hà Nội: 135 người
Nguồn vốn của công ty: 3,500,000,000 Đ
Vốn ban đầu: 2,000,000,000 Đ
Vốn cổ đông đóng góp: 1,500,000 Đ
1.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
Công ty được thành lập theo giấy đăng kí số 0102027372 ngày 5/6/2000 của Sở đầu tư Thành Phố Hà Nội
Công ty được thành lập vào năm 2000, lúc đầu qui mô của công ty còn nhỏ nhưng sau thời gian làm ăn có hiệu quả, qui mô cũng như nguồn vốn của công ty đã tăng lên nhiều lần, huy động vốn đóng góp của nhiều cổ đông. Hiện giờ công ty đã có chi nhánh tại hầu hết các tỉnh thành lớn trong nước, trở thành một công ty lớn trên thị trường, luôn làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống của công nhân viên.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong cơ chế thị trường hiện nay , nhưng công ty luôn cố gắng vươn lên để trở thành công ty dẫn đầu trong khối các công ty TNHH, mua sắm trang thiết bị làm việc tốt nhất cho nhân viên , chăm lo tới đời sống nhân viên, đảm bảo mọi người đều có môi trường làm việc tốt .
1.2.3 Hoạt động kinh doanh của công ty
Là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối độc quyền các sản phẩm dinh dưỡng cao cấp cho trẻ em như: thức ăn dạng lỏng, sữa hộp cho mọi lứa tuổi, sữa dạng nước, các sản phẩm chăm sóc da cho trẻ sơ sinh..... của các hãng lớn có tiếng trên thế giới như: Abbott, Johnson Baby đang rất được thị trường ưa chuộng.
Thực hiện chính sách, chế độ quản lí tài sản , tài chính , lao động tiền lương, làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước, tăng dần tích luỹ công ty ngày càng phát triển vững mạnh. Thực hiện chính sách đối với lao động, không ngừng đào tạo kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, văn hoá cho toàn bộ công nhân viên của công ty.
1.2.4 Bộ máy quản lý của công ty:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC
P. KẾ TOÁN
P. KẾ HOẠCH
P. KINH DOANH
P. VI TÍNH
P. HÀNH CHÍNH
1.2.4.1. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:
+Hội đồng quản trị: Bao gồm các cổ đông , những người có quyền quyết định mọi chiến lược kinh doanh của công ty.
+Giám đốc: Là người phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo chiến lược kinh doanh theo mục tiêu của hội đồng quản trị, ngoài ra còn là ngườiphụ trách chung tất cả các vấn đề phát sinh trong công ty , có quyền điều động nhân sự tại công ty và các chi nhánh .
+Phòng hành chính:
-Tham mưu về công tác tổ chức, nhân sự, tuyển dụng, đào tạo; về chế độ, chính sách lao động và tiền lương của toàn bộ cán bộ, công nhân viên của công ty
- Quản lí hành chính, hồ sơ, lí lịch, hợp đồng lao động nhân viên toàn công ty. Theo dõi, tổ chức nhân sự toàn công ty ( số lượng, tiêu chuẩn, tăng, giảm...)
- Tổ chức xét lương khen thưởng định kì và đột xuất làm cơ sở cho hợp đồng lương của công ty ; tổ chức tiếp đãi khách tại văn phòng công ty hàng ng
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement