Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By trongtimanhco_tujhok
#729486 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta từ khi tiến hành đổi mới ,mở cửa ,hội nhập với nền kinh tế thế
giới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn .Hoạt động ngoại thương của nước ta
ngày càng được chú trọng và có nhiều cơ hội phát triển nhất là trọng lĩnh vực
xuất khẩu .Việt Nam đã trở thành bạn hàng quen thuộc của thị trường nhiều
nước trên thế giới như Mỹ,EU,Nhật…
Một trong những khâu quan trọng để có thể hoàn thành được hoạt động
xuất khẩu là thực hiện hợp đồng xuất khẩu (HĐXK).Việc thực hiện HĐXK là
nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên .Các sơ xuất khi thi hành hợp đồng sẽ gây
thiệt hại về vật chất chất và tín nhiệm ở thị trường .
Chính vì tầm quan trọng như vậy của việc thực hiện HĐXK nên em đã
chọn đề tài: "Quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu, những vấn đề phát
sinh và giải pháp thực hiện hoạt động xuất khẩu".
NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG
1. Hợp đồng mua bán ngoại thương
- Hợp đồng mua bán ngoại thương còn gọi là hợp đồng mua bán hàng hoá
quốc tế, hay hợp đồng xuất nhập khẩu là sự thoả thuận của các chủ thể có trụ sở
thương mại đặt ở các nước khác nhau, theo đó người bán có nghĩa vụ giao hàng,
chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho người mua, người mua có nghĩa vụ trả tiền cho
người bán và nhận hàng theo thoả thuận.
Hợp đồng mua bán hàng hoá với thương nhân nước ngoài là hợp đồng mua
bán hàng hoá được ký kết giữa một bên là thương nhân Việt Nam với một bên là
thương nhân nước ngoài.
Các hoạt động trao đổi hàng hoá giữa các doanh nghiệp, khu chế xuất, các
cơ sở kinh doanh hàng hoá miễn thuế đối với các doanh nghiệp trong nước cũng
được coi là hợp đồng mua bán ngoại thương.
Tóm lại thì hợp đồng mua bán ngoại thương có một nét đặc trưng cơ bản
là: Tính chất quốc tế (hay yếu tố nước ngoài).
LỜI NÓI ĐẦU
NỘI DUNG 1
I. Cơ sở lý luận chung 1
1. Hợp đồng mua bán ngoại thương 1
2. Hợp đồng xuất khẩu 1
2.1. Đặc điểm về chủ thể 1
2.2. Đặc điểm của đồng tiền thanh toán 3
2.3. Đặc điểm về nguồn luật điều chỉnh hợp đồng xuất khẩu. 3
2.4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp 3
II. Thực hiện hợp đồng 3
1. Xin giấy phép xuất khẩu 4
2. Chuẩn bị hàng xuất khẩu 4
2.1. Thu gom và tập trung làm thành lô hàng xuất khẩu. 4
2.2. Đóng gói bao bì hàng xuất khẩu. 4
2.2.1. Những loại bao bì thường được sử dụng .4
2.2.2Khi đóng gói hàng hoá cần xem xét đến các yếu tố .5
2.3. Việc kẻ ký mã hiệu hàng xuất khẩu . 5
3. Tiền 7
3.1. Thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) 7
3.2. Thanh toán bằng cách nhờ thu. 7
4. Thuê tàu, mua bảo hiểm, làm thủ tục hải quan. 7
4.1. Thuê tàu 7
4.2. Mua bảo hiểm 7
4.3. Làm thủ tục hải quan 8
5. Kết toán 8
III. Những vấn đề phát sinh và giải pháp thực hiện hợp đồng 9
1. Những vấn đề phát sinh 9
1.1. Trong phạm vi doanh nghiệp 9
1.2. Phát sinh từ các cơ quan chức năng và chính sách của Nhà nước 10
2. Các giải pháp và kiến nghị 10
KẾT LUẬN 11
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014598 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement