Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Rainger
#729480 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Mục lục

Sơ Lược Về Luật Đất Đai 3
Chế Độ Sử Dụng Đất Đai 3
1. Chủ Thể Sử Dụng Đất 3
2. Khách Thể Quyền Sử Dụng Đất 4
3. Nội Dung Của Chế Độ Sử Dụng Đất Đai 4
A. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Sử Dụng Đất Là Các Tổ Chức,
Hộ Gia Đình Và Cá Nhân Trong Nước: 4
B. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Tổ Chức Và Cá Nhân Nước Ngoài
(gọi tắt là người nứơc ngoài) 11
Tài liệu tham khảo 12

Lời Giới Thiệu

"Đất là mẹ, sức lao động là cha, sản sinh ra mọi của cải vật chất" ((1) Các - Mác- Angghen, tuyển tập, tập 23 trang 189, NXB Sự thật năm 19791).
"Đất đai là một trong những của cải quý nhất của loài người, nó tạo điều kiện cho sự sống của thực vật, động vật và con người trên trái đất" ((2) Những quy định về quản lý và sử dụng ruộng đất, NXB Nông nghiệp năm 19802).
Dưới góc độ chính trị- pháp lý, đất đai là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia gắn liền với chủ quyền quốc gia. Nhưng mặt khác, nhà nước là thay mặt cho chủ quyền cuả quốc gia, để bảo vệ chủ quyền đó nhà nước phải luôn luôn thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ đất đai khỏi có sự xâm phạm của bên ngoài và bị kiệt quệ "Mỗi bước tiến của nông nghiệp tư bản chủ nghĩa là một bước tiến không những trong nghệ thuật bóc lột người lao động mà còn là một bước tiến về mặt làm cho đất đai bị kiệt quệ" ((3) Các- Mác Tư bản, quyển 1, tập 2, trang 259- 260, NXB Sự thật năm 19793).
Chỉ có dưới chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm được các điều kiện làm cho đất đai ngày càng phát triển được vai trò to lớn của nó. Dưới chủ nghĩa xã hội, việc khai thác và sử dụng các tài nguyên thiên nhiên, trong đó có đất đai, phải bảo đảm nguyên tắc phục vụ lợi ích của toàn xã hội. Vì thế, việc quản lý và sử dụng tốt đất đai là nhiệm vụ của toàn xã hội. Mà trước hết là nhiệm vụ của mọi công dân phải hiểu biết rõ về quyền và nghĩa vụ của ngời sử dụng đất đai theo pháp luật đất đai.
Sơ Lược Về Luật Đất Đai
Nhà nước là chủ sở hữu duy nhất và tuyệt đối với đất đai, có đầy đủ các quyền năng chiếm hữu, sử dụng và định đoạt số phận pháp lý của đất đai. Các tổ chức và cá nhân với tư cách là người sử dụng đất của Nhà nước thực hiện một cách trực tiếp quyền chiếm hữu và sử dụng đất đai. Mối quan hệ giữa nhà nước với tư cách là người sở hữu và thống nhất quản lý toàn bộ đất đai trong cả nước với người sử dụng đất làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt những quan hệ pháp luật đất đai. Mà quan hệ đất đai ở Việt Nam chủ yếu xoay quanh các mối quan hệ này. Như vậy, có thể khái niệm rằng: Luật đất đai là một nghành luật độc lập trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, là tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh những quan hệ đất đai hình thành trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt số phận pháp lý của đất đai, nhằm sử dụng nó đạt hiệu quả kinh tế cao phù hợp với lợi ích của nhà nước và người sử dụng đất
Chế Độ Sử Dụng Đất Đai
1. Chủ Thể Sử Dụng Đất
Chủ thể sử dụng đất là những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi tắt là ngời sử dụng đất)được nhà nước giao đất hay nhà nước cho thuê đất để sử dụng, bao gồm:
- Người sử dụng đất được nhà nước giao đất:
+ Các tổ chức kinh tế
+ Đơn vị vũ trang nhân dân
+ Cơ quan nhà nước
+ Các tổ chức chính trị, xã hội
+ Hộ gia đình và cá nhân
- Người sử dụng đất được nhà nước cho thuê:
+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước
+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài, ngời Việt Nam định cư tại nớc ngoài
2. Khách Thể Quyền Sử Dụng Đất
Là một vùng đất nhất định mà nhà nước giao cho các chủ thể sử dụng đất. Trên những diện tích đất đó nhà nước xác định mục đích sử dụng, phạm vi sử dụng và thời gian sử dụng... Người sử dụng đất được quyền hướng tới việc khai thác và hưởng các lợi ích vật chất thu được từ việc khai thác đó

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015140 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement