Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bebongy
#729459 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
NỘI DUNG.3
Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu.6
1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài.6
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu.6
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu.6
1.4. Các câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu.7
1.5. Phạm vi nghiên cứu. 7
1.6. Ý nghĩa của nghiên cứu.7
1.7. Kết cấu của báo cáo.7
Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về lạm phát và lãi suất, mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất.8
2.1. Một số khái niệm, định nghĩa cơ bản.8
2.1.1. Lạm phát . 8
2.1.2. Lãi suất.11
2.2. Một số lý thuyết về mối quan hệ giữa lạm phát với lãi suất và các biện pháp kiềm chế lạm phát.16
2.2.1. Một số lý thuyết về mối quan hệ giữa lạm phát với lãi suất.16
2.2.2.Lý thuyết về kiềm chế lạm phát. 18
2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới. 20
2.4. Những nghiên cứu có liên quan. 22
2.5. Mô hình nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài. 23
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng mối quan hệ giữa lạm phát với lãi suất và các biện pháp kiềm chế lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.25
3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu.25
3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến mối quan hệ giữa lạm phát với lãi suất và các biện pháp kiềm chế lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.27
3.2.1. Đánh giá tổng quan tình hình . 27
3.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường. 27
3.2.2.1. Môi trường kinh tế thế giới. 27
3.2.2.2. Môi trường kinh tế trong nước. 28
3.3. Kết quả trắc nghiệm của mô hình nghiên cứu. 30
3.3.1. Kết quả trắc nghiệm của mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất.30
3.3.2. Kết quả trắc nghiệm về các biện pháp kiềm chế lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. .35
3.4. Kết quả tổng hợp đánh giá của các chuyên gia. .46
3.5. Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp. 49
Chương 4: Kết luận, thảo luận và các đề xuất về mối quan hệ giữa lạm phát với lãi suất và các biện pháp kiềm chế lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay .53
4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu.53
4.2. Các thảo luận về các vấn đề đặt ra qua nghiên cứu.55
4.3. Các dự báo triển vọng về việc vận dụng mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất trong việc quản lý kinh tế của Nhà nước và việc hoàn thiện các biện pháp kiềm chế lạm phát của Việt Nam.59
4.3. Các đề xuất kiến nghị.61
4.4. Những hạn chế nghiên cứu và vấn đề đặt ra tiếp tục nghiên cứu.64
KẾT LUẬN.65
Chương 1:Tổng quan nghiên cứu đề tài .
1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài:
Lạm phát và lãi suất là hai biến số kinh tế quan trọng của không chỉ của một quốc gia nào. Lịch sử đã chứng minh sự ảnh hưởng mạnh mẽ của chúng đến sự phát triển kinh tế Thế giới. Không những lạm phát và lãi suất có thể tác động đến mọi hoạt động kinh tế mà chúng còn chiụ sự tác động qua lại lẫn nhau. Sự tác động này làm cho diễn biến của chúng ngày càng biểu hiện khó lường, gây khó khăn cho công tác kiểm soát vĩ mô nền kinh tế của Chính Phủ.
Trước tình hình thế giới có nhiều thay đổi như hiện nay thì vấn đề ổn định nền kinh tế luôn là mục tiêu cấp thiết hàng đầu của các quốc gia. Bởi vậy, nắm bắt được quy luật về mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất sẽ giúp cho chính phủ các nước có những chính sách kinh tế phù hợp, tạo nên một sự phát triển kinh tế ổn định và tích cực hơn.
Lạm phát gia tăng là vấn đề cố hữu đối với nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Kiềm chế lạm phát luôn là mục tiêu được chính phủ ưu tiên. Nên việc nghiên cứu và tìm ra các biện pháp kiềm chế lạm phát sẽ góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam.
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu trong đề tài:
Từ tình hình bất ổn của nền kinh tế đòi hỏi chính phủ phải có biện pháp quản lí hiệu quả hơn đối với công cụ lãi suất và điều chỉnh tỷ lệ lạm phát ở mức thích hợp, chúng em đã quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát với lãi suất và các biện pháp kiềm chế lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu:
Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lạm phát với lãi suất. Biểu hiện cụ thể trong thực tiễn của mối quan hệ đó.
Đánh giá tình hình lạm phát của Việt Nam trong những năm gần đây. Đưa ra các ý kiến, đề xuất về các biện pháp kiềm chế lạm phát sao cho phù hợp với tình hình thực tế.
1.4. Các câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu:
Lạm phát và lãi suất có mối quan hệ như thế nào? Biểu hiện thực tế của mối quan hệ này trong nền kinh tế ra sao?
Tình hình lạm phát của Việt Nam trong những năm gần đây có gì biến động? Các biện pháp cụ thể để kiềm chế lạm phát là gì?
1.5. Phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu: lạm phát và lãi suất
Thời gian nghiên cứu: Trong giai đoạn hiện nay.
Không gian nghiên cứu: nền kinh tế Việt Nam
1.6. Ý nghĩa của nghiên cứu:
Bằng việc đi sâu vào nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất cùng với việc đề ra các biện pháp kiềm chế lạm phát, chúng em mong muốn góp chút công sức để người đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về nền kinh tế Việt Nam. Và nếu được đánh giá cao thì có thể đây là tài liệu tham khảo cho việc quản lí kinh tế của Nhà nước.
1.7. Kết cấu của luận văn:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1013925 :) Mình muốn nhận tài liệu này

Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát với lãi suất và các biện pháp kiềm chế lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Thank ad ạ :)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement