Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Noni_ieudychokeo
#728743 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU . 1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC. 2
TÓM TẮT ĐỒÁN . 3
MỤC LỤC . 4
DANH SÁCH HÌNH VẼ. 7
DANH SÁCH BẢNG BIỂU. 10
DANH SÁCH CÁC TỪVIẾT TẮT. 11
PHẦN MỞ ĐẦU . 12
Ý tưởng về đềtài. 12
Xác định phạm vi ứng dụng của đềtài . 13
Mục tiêu của đềtài. 13
Cấu trúc đềtài . 14
CHƯƠNG I. HỆTHỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS VÀ HỆTHỐNG VỆTINH ĐỊNH VỊ
TOÀN CẦU GNSS. 15
1.1 Hệthống thông tin địa lý GIS (Geographic Information System). 15
1.1.1 Lịch sửphát triển . 15
1.1.2 Phần mềm GIS . 17
1.1.3 Nền tảng . 17
1.1.4 Xây dựng dữliệu . 18
1.1.5 Thu thập dữliệu . 18
1.1.6 Dữliệu địa lý . 19
1.1.7 Dữliệu phi không gian . 19
1.1.8 Biểu diễn dữliệu. 19
1.1.9 Biên dịch Raster sang Vector. 22
1.1.10 Chiếu bản đồvà các hệtọa độ. 23
1.1.11 Mã hóa địa lý các địa chỉ. 24
1.1.12 Thống kê . 24
1.1.13 Bộ đọc GIS. 25
1.1.14 Web API . 25
1.1.15 Phần mềm GIS mã nguồn mởvà miễn phí . 25
1.1.16 Các thành phần của GIS. 26
1.2 Hệthống vệtinh định vịtoàn cầu GNSS. 27
1.2.1 Phân hệkhông gian. 29
1.2.2 Phân hệNgười sửdụng. 29
1.2.3 Phân hệ Điều khiển . 30
1.2.4 Cấu trúc tín hiệu GPS . 31
1.2.5 Các hệthời gian . 33
1.2.6 Các nguồn gây lỗi và sai lệch vịtrí trong GPS . 34
1.2.6.1 Lỗi lịch thiên văn . 35
1.2.6.2 Khảnăng chọn lọc . 35
1.2.6.3 Lỗi đồng hồvệtinh và máy thu . 37
1.2.6.4 Lỗi đa đường. 38
1.2.6.5 Biến đổi tâm pha anten . 40
1.2.6.6 Nhiễu đo lường máy thu . 40
1.2.6.7 Trễtầng điện ly . 41
1.2.6.8 Trễtầng đối lưu. 43
1.2.6.9 Sai sốkhoảng cách tương đương . 44
1.2.7 Khối thu GPS . 45
1.2.7.1 Sơlược vềNMEA 0183 . 45
1.2.7.2 Định dạng chung của bản tin . 46
1.2.7.3 IC thu tín hiệu GPS GPM1315 . 48
CHƯƠNG II. THIẾT KẾHỆTHỐNG . 51
2.1 Sơ đồhệthống tổng quát . 51
2.2 Cấu trúc và chức năng hệthống. 52
2.3 Thuật toán điều khiển . 54
2.3.1 Giải thuật chia sẻkênh truyền. 54
2.3.2 Hoạt động. 55
2.3.2 Lưu đồthuật toán . 56
2.3.3 Thuật toán truyền đồng bộ. 57
CHƯƠNG III. THIẾT KẾCÁC MODULE ĐẦU CUỐI . 61
3.1 Thiết kếtrạm di động MS (Mobile Station) . 61
3.1.1 Vi điều khiển. 62
3.1.1.1 Lựa chọn vi điều khiển . 62
3.1.1.2 Giới thiệu Vi điều khiển AVR Atmega128 . 62
3.1.1.3 Giao tiếp USART. 64
3.1.2 Khối điều chếvà giải điều chếGMSK . 71
3.1.2.1 Phương pháp điều chếsốkhoá dịch pha tối thiểu GMSK . 71
3.1.1.2 Bộphát GMSK . 75
3.1.2.3 IC điều chếvà giải điều chếGMSK . 77
3.1.3 Khối khuếch đại RF . 81
3.1.4 Thiết bịthu phát FM . 83
3.1.5 Các khối phụkhác. 88
3.1.5.1 Khối hiển thị. 88
3.1.5.2 Khối đọc thẻtừ. 90
3.1.5.3 Khối cảm biến . 91
3.1.6 Nguồn nuôi hệthống. 91
3.2 Thiết kếtrạm trung tâm BS (Base Station). 92
3.3 Chếtạo các module phần cứng . 95
3.4 Phần mềm vi điều khiển. 96
3.4 Tổng kết . 99
CHƯƠNG IV. THIẾT KẾPHẦN MỀM QUẢN LÝ TRUNG TÂM . 100
4.1 Xửlý, hiển thịdữliệu bản đồ. 100
4.1.1 Hệquy chiếu trắc địa . 100
4.1.2 Phần mềm GIS . 102
4.1.3 MapServer. 103
4.1.4 Thực hiện giải pháp . 105
4.2. Biểu diễn vịtrí không gian trên bản đồ. 107
4.2.1 Xác định vịtrí các phương tiện. 107
4.2.2 Biểu diễn vịtrí và thông tin chi tiết của phương tiện . 108
4.3. Xây dựng cơsởdữliệu . 109
4.3.1 Thiết kếcơsởdữliệu và sơ đồquan hệ. 109
4.3.2 Thủtục quản lý các phương tiện và lái xe . 111
4.4 Quản lý kết nối truyền thông nối tiếp (COM) . 111
4.4.1 Cài đặt và điều khiển kết nối . 111
4.4.2 Truyền và nhận dữliệu . 112
4.5. Cập nhật thông tin định vị. 112
4.6 Chức năng tìm kiếm. 113
4.7 Chức năng gửi thông tin đến xe . 113
CHƯƠNG V. KẾT QUẢTHỬNGHIỆM VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
. 114
5.1 Ảnh hưởng nguồn nhiễu từanten . 114
5.2 Xây dựng và thửnghiệm hệthống. 115
5.2.1 Thửnghiệm hệthống . 115
5.2.3 Thửnghiệm hệthống truy cập nhiều user . 121
5.3 Hướng phát triển đềtài . 121
KẾT LUẬN. 124
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 126
PHỤLỤC 1. SƠ ĐỒMẠCH THIẾT KẾ. 127
PHỤLỤC 2. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM PHẦN CỨNG. 132
PHỤLỤC 3. QUYẾT ĐỊNH SỐ05/2007/QĐ-BTNMT NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2007 –
SỬDỤNG HỆTHỐNG THAM SỐTÍNH CHUYỂN GIỮA HỆTỌA ĐỘQUỐC TẾWGS-84 VÀ HỆTỌA ĐỘQUỐC GIA VN-2000. 134
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007851 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement