Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Farris
#723796 Download miễn phí Báo cáo Thực trạng kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần Dương HồMỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Phần I: Khái quát chung về Công ty cổ phần Dương Hồ 2
I. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty cổ phần Dương Hồ 2
1. Quá trình hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Dương Hồ 2
2. Tổ chức bộ máy quản lý hành chính của Công ty cổ phần Dương Hồ 3
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Dương Hồ 4
III. Phương pháp hạch toán kế toán được áp dụng tại Công ty cổ phần Dương Hồ 5
IV. Kế hoạch 3 năm của Công ty cổ phần Dương Hồ 7
Phần II: Nhật ký thực tập 8
I. Nhật kỳ thực tập 8
II. Các phòng ban đã đến 8
III. Các tài liệu đã tham khảo 8
Phần III: Thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Dương Hồ 9
I. Khái quát chung về tình hình TSCĐ tại c Công ty cổ phần Dương Hồ 9
1. Tài sản cố định và yêu cầu về tài sản cố định 9
2. Phân loại và đánh giá TSCĐ 9
3. Thủ tục tăng giảm TSCĐ, chứng từ kế toán và kế toán chi tiết TSCĐ 11
4. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ 12
5. Kế toán khấu hao TSCĐ 15
II. Thực trạng về công tác kế toán TSCĐ tại công ty cổ phần Dương Hồ 18
III. Phương hướng giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Dương Hồ 27
Kết luận 29

LỜI NÓI ĐẦUNước ta trải qua 18 năm chuyển đổi từ cơ chế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nền kinh tế nước ta đang từng bước hoà nhập và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Công tác kế toán, hạch toán đã góp phần đáng kể vào sự đi lên của nền kinh tế nước ta.
Tài sản cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật cơ bản của nền kinh tế cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tài sản cố định không những phản ánh năng lực sản xuất trình độ kỹ thuật , mức độ ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất mà còn phản ánh điều cần thiết để các doanh nghiệp tồn tại trong môi trường cạnh tranh.Trong thời đại ngày nay khi khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất trực tiếp thì tài sản cố định là yếu tố quan trọng để tạo ra sức cạnh tranh giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Muốn vậy các doanh nghiệp phải xây dựng được cho mình một cơ chế quản lý khoa học để điều hành và kiểm soát việc đầu tư, sử dụng và phát huy hiệu quả tối đa của tài sản cố định. Đó là cơ sở điều kiện hạ giá thành sản phẩm, thu hồi nhanh vốn đầu tư tái sản xuất trang thiết bị đổi mới công nghệ hạch toán kế toán nói chung.
Nhận thức được vai trò hoạt động kế toán nói chung và kế toán tài sản cố định nói riêng, em đã hoàn thành Báo cáo Thực tập tốt nghiệp này.Báo cáo gồm 3 phần:
Phần I: Khái quát chung về Công ty cổ phần Dương Hồ.
Phần II: Nhật ký thực tập.
Phần III: Thực trạng kế toán tào sản cố định tại Công ty cổ phần Dương Hồ.PHẦN I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG HỒ

I. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty cổ phần Dương Hồ:
1_ Quá trình hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Dương Hồ:
- Công ty cổ phần Dương Hồ được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh số 0103003398 với các mặt hàng kinh doanh như:
+ Buôn bán đồ dùng cá nhân và gia đình, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ngành công nghiệp, nông nghiệp.
+ Kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường).
+ Dịch vụ tẩm quất.
+ Buôn bán lắp ráp thiết bị tin học, máy tính, máy văn phòng, điện tử điện lạnh, điện dân dụng, thiết bị bưu chính viễn thông.
+ Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá.
+ Dịch vụ môi giới thương mại.
+ Kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu.
+ Dịch vụ tư vấn môi giới kinh doanh bất động sản.
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chủ yếu là dịch vụ tẩm quất chân, về hoạt động thương mại công ty đang trên đà phát triển, hiện nay đang tập trung mặt hàng đầu máy kĩ thuật số (MKTS). Do mặt hàng MKTS mới đưa ra thị trường chưa được phổ biến nên doanh thu từ hoạt động này còn chưa cao
Tên công ty: Công ty cổ phần Dương Hồ
Tên giao dịch: Yanghu Joint Stock Company
Tên viết tắt:Yanghu, JSC
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 7, phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội.
Tel: 04.9362787
E-mail: [email protected]
Tài khoản số: 1002923 tại Ngân hàng Thương Mại.
Đăng ký lần đầu: 02/01/2004
Đăng ký thay đổi lần 2: 05/05/2006
Công ty cổ phần Dương Hồ là loại hình doanh nghiệp hoạt động với vốn điều lệ là 2.000.000.000VNĐ (hai tỷ đồng Việt Nam). Được huy động từ các cổ đông thông qua các cổ phần đóng góp.
Đứng đầu là:
+ Chủ tịch hội đồng quản trị: Uông Việt Bình
+ Giám đốc: Nguyễn Văn Thuận
+ Thành viên hội đồng quản trị: Ngô Thị Hằng
2_ Tổ chức bộ máy quản lý hành chính của Công ty cổ phần Dương Hồ:

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý hành chính

*Nhiệm vụ của từng phòng ban:
Hội đồng quản trị có nhiệm vụ sau: quyết định chiến lược phát triển Công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm hay cách chức Giám đốc, các chức vụ quan trọng khác của Công ty.
Ban giám đốc có nhiệm vụ sau: điều hành hoạt động chung của Công ty một cách thống nhất. Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty và thực hiện kế hoạch được giao.
Phòng tài vụ có nhiệm vụ sau: theo dõi, quản lý và phát triển nguồn tài chính của Công ty trên cơ sở các quy định của luật pháp. Vì vậy, bộ phận này phải thực hiện đúng và đầy đủ tình hình tài chính của Công ty cho Ban giám đốc, đôn đốc công việc thu hồi nợ khách hàng, hướng dẫn nhiệm vụ đối với những người làm công tác kế toán.
Phòng kinh doanh có nhiệm vụ sau: bán hàng và phát triển thị trường theo định dướng, chủ trương, kế hoạch do Ban giám đốc đề ra. Cụ thể, bộ phận này phải khai thác tối đa và quản lý tốt các khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng của Công ty; phối hợp hoạt động với các phòng ban để tối ưu hoá hoạt động kinh doanh của mình, nâng cao tầm hiểu biết về thị trường, hàng hoá và các kỹ năng bán hàng.
Phòng hành chính có nhiệm vụ sau: đảm trách các công việc hành chính và quản lý toàn bộ tài sản của Công ty. Đây là bộ phận làm công tác tham mưu và giúp đỡ cho giám đốc trong việc tổ chức tát cả các công việc lien quan đến cán bộ, sắp xếp bộ máy trong công ty, đề bạt, cân nhắc, đào tạo cán bộ, ra quyết định khen thưởng, kỷ luật, tiếp khách, hội nghị, lưu giữ giấy tờ.......

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Dương Hồ:

Ở Công ty cổ phần Dương Hồ, phòng tài chính kế toán giữ vai trò hết sức quan trọng với các chức năng quản lý tài chính, theo dõi vận động của các loại tài sản, cung cấp những thông tin cần thiết và chính xác cụ thể cho Giám đốc và các phòng có liên quan dể ra quyết định chính xác, kịp thời điều hành mọi hoạt động kinh doanh. Với chức năng quản lý tài chính, phòng thực hiện kiểm tra giám đốc mọi hoạt động để bảo vệ sự thống nhất, chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của nhà nước về kế toán thống kê ngân hàng hay lao động và tiền lương, hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra các bộ phận trong công ty thức hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu, chế độ hạch toán, chế độ quản lý kinh tế tài chính. Để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, đảm bảo sự lãnh đạo và chỉ đạo tập trung thống nhất và xác định vị trí quan trọng của phòng tài vụ, việc tổ chức bộ máy kế toán trong công ty làm sao cho bộ máy đó được linh hoạt và gọn nhẹ, có hiệu quả..... Bộ máy kế toán được tổ chức như sau:


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daothienduong
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement