Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By SanDy_PhuThuyTyhon
#723745

Download miễn phí Báo cáo Tổng hợp Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị

Do đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty đã chia thành các khối và XN sản xuất riêng biệt, không tập trung tại một điểm chính. Vì vậy bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức phân tán; mỗi khối, mỗi XN đều có kế toán, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị mình, lập báo cáo gửi lên phòng kế toán của công ty (các đơn vị thành viên hạch toán riêng). Phòng kế toán công ty tiến hành tập hợp các báo cáo tài liệu của đơn vị thành một bản báo cáo của Cty
Niên độ kế toán của công ty áp dụng là một năm, bắt đầu từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

của khách hàng đặt ra để chiếm thị trường lớn trong phạm vi cả nước. Hiện tại và tương lai công ty đã chủ trương mở rộng thị trường của mình sang các nước trong khu vực: Lào, Campuchia...
Đặc điểm hoạt động quản lý ở công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị
Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý ở công ty.
Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến. Các phòng ban không trực tiếp ra lệnh cho các đơn vị sản xuất, mà các bộ phận này chỉ chuẩn bị thông tin thông qua một người để đưa quyết định xuống đơn vị sản xuất, đồng thời làm nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc các vấn đề liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty.
Đứng đầu là ban giám đốc công ty được phân công phụ trách theo dõi các khối công việc, các đơn vị chuyên ngành gồm 4 người: Giám đốc công ty và 3 phó giám đốc.
Giám đốc công ty là người phụ trách chung, là thay mặt cho công ty trước pháp luật và cấp trên về mọi hoạt động của công ty. Giám đốc công ty có toàn quyền quyết định trong việc tổ chức, điều hành mọi hoạt động chung của công ty nhằm thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đồng thời trực tiếp quản lý XN xuất nhập khẩu, các phòng ban đội xây dựng. Giám đốc công ty vạch ra các phương hướng mục tiêu dài hạn, ngắn hạn cho cả công ty, kiểm tra giám sát, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị trưởng và các cán bộ trực thuộc kịp thời khắc phục những sai sót để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. GĐ công ty do cấp trên bổ nhiệm.
Các phó giám đốc công ty (do Giám đốc công ty đề nghị được cấp trên bổ nhiệm) là người giúp GĐ thực hiện các nhiệm vụ do GĐ phân công, làm PGĐ điều hành các khối sản xuất kinh doanh của công ty:
1 Phó Giám Đốc công ty phụ trách nhà máy chế tạo thiết bị chiếu sáng và XN quản lý điện chiếu sáng.
1 Phó Giám Đốc phụ trách XN xây lắp và khối kỹ thuật.
1 Phó Giám Đốc phụ trách khối đăng kiểm và dịch vụ xe
Các phòng ban chức năng:
Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ quản lý nhân sự, tham mưu cho GĐ về công tác nhân sự, tuyển lao động, đào tạo kỷ luật lao động, giải quyết chính sách chế độ tiền lương, thưởng phạt đối với CBCNV trong công ty đảm bảo công tác hành chính, văn thư, tiếp khách, phục vụ ăn uống và khám chữa bệnh của Cty.
Phòng kế hoạch đầu tư phát triển: trực tiếp lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về sản xuất kinh doanh của công ty và trình GĐ phê duyệt, theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đó. Tổ chức phối hợp, điều hành chung về công tác kế hoạch trong công ty, là đầu mối liên hệ với các bạn hàng của công ty. Tham mưu cho PGĐ về công tác kế hoạch của công ty và chịu trách nhiệm về truyền đạt thông tin của GĐ tới các đơn vị trực thuộc.
Phòng tài chính kế toán: Hướng dẫn làm thủ tục mở tài khoản chuyên chi cho các đơn vị, kết hợp với phòng kế hoạch đầu tư và phát triển để thanh toán cho các đơn vị theo hợp đồng nội bộ. Phân công phân cấp quản lý đến từng bộ phận kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của đơn vị. Cung cấp thông tin tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh giúp GĐ đưa ra quyết định về công việc kinh doanh, ngoài ra còn cung cấp đầy đủ chính xác các tài liệu về cung ứng, dự trữ, sử dụng vật tư máy móc để quá trình quản lý và sử dụng nó tốt.
Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm KCS: có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, bán thành phẩm hoàn thành trong từng khâu sản xuất, kiểm tra chất lượng của vật tư, hàng hoá nhập xuất, chất lượng các công trình do công ty thi công.
Xí nghiệp xuất nhập khẩu (phòng thị trường): có nhiệm vụ nhập khẩu vật tư, thiết bị, mua bán các loại vật tư, thiết bị trong nước phục vụ quá trình sản xuất tiêu thụ các sản phẩm của công ty trên thị trường. Ngoài ra còn nhận nhiệm vụ tổ chức tiêu thụ sản phẩm của công ty Cổ phần điện chiếu sáng, trong đó XN được tổ chức các đại lý bán hàng theo quy định của NN.
Phòng quản lý vật tư thiết bị: có nhiệm vụ nhập xuất toàn bộ vật tư thiết bị nhập vào kho công ty, quản lý bảo quản vật tư thiết bị được phân công.
Phòng bảo vệ: có nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh, an toàn, đôn đốc giám sát việc thực hiện nội quy của công ty, pháp lệnh của NN, trong lĩnh vực công ty quản lý, trông coi giữ gìn tài sản của công ty.
Ngoài ra còn có những bộ phận sau trực tiếp chịu sự quản lý của GĐ Cty.
Các chi nhánh của công ty: có nhiệm vụ làm Marketing giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất của công ty, từng bước mở rộng kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của công ty sản xuất, khai thác, tham gia đấu thầu, tổ chức thi công các công trình chiếu sáng, tổ chức lắp ráp hoàn thiện sản phẩm tại chỗ một số chủng loại sản phẩm do công ty sản xuất đảm bảo đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thường xuyên thỉnh thị báo cáo thực tế với GĐ công ty để đề xuất biện pháp phát triển.
Đội xây dựng: có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trong toàn và ngoài công ty. Cung cấp bê tông, cát, đá cho các đơn vị trong công ty.
Trên đây là vài nét về đặc điểm và nhiệm vụ chính của các phòng ban chức năng của công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị. Ngoài các nhiệm vụ nói trên, các đơn vị đều phải có trách nhiệm phối hợp với nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên, làm tham mưu trợ giúp đắc lực cho GĐ công ty.
Dưới đây là sơ đồ bộ máy quản lý và sản xuất của công ty:
Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chiếu sáng và thiết vị đô thị.
Tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh.
Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị là một doanh nghiệp hoạt động công ích, vì vậy công ty vừa phải thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa phải thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ do NN giao. Hiện nay công ty đang:
Quản lý và duy trì lưới đèn công cộng thành phố Hà Nội (giá trị sản lượng đạt 7.1 tỷ đồng, chiều dài 3094 km).
Xây dựng và cải tạo hệ thống chiếu sáng (giá trị sản lượng đạt 2.4 tỷ đồng, chiều dài tuyến điện cải tạo và xây dựng mới là 90km).
Sản xuất các sản phẩm như đèn chiếu sáng, xe chuyên dụng (giá trị sản lượng đạt 16.5 tỷ đồng)
Vì đặc điểm của mỗi loại sản phẩm, công việc là khác nhau, nên đòi hỏi mỗi bộ phận sản xuất cũng phải có những đặc thù riêng. Do đó công ty đã chia thành các khối sản xuất; đứng đầu mỗi khối là một PGĐ công ty trực tiếp lãnh đạo.
Khối kỹ thuật và XN xây lắp điện chiếu sáng.
Bao gồm:
XN tư vấn thiết kế
XN công cụ cơ điện
XN xây lắp điện
Nhiệm vụ:
Thiết kế, khảo sát các công trình chiếu sáng công cộng, chiếu sáng nội ngoại thất, lập dự toán và tiên lượng vật tư chuyển phòng kế hoạch đầu tư và phát triển thẩm định, lập kế hoạch đấu thầu (kể cả các công trình), làm tư vấn theo yêu cầu khách hàng.
Quản lý, sửa chữa đại tu các thiết bị máy móc, gia công chế tạo khuôn mẫu
Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn t...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement