Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Freddy
#722522 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU 1
I. Những vấn đề chung. 2
1.Vai trò, đặc điểm của TSCĐ trong sản xuất kinh doanh. 2
2. Hao mòn và khấu haoTSCĐ. 2
II.Các phương pháp tính khấu hao. 4
1. Các phương pháp tính khấu hao áp dụng ở Việt Nam. 4
1.1. Phương pháp khấu hao đều. 4
1.2. Phương pháp khấu hao theo sản lượng. 5
1.3. Phương pháp khấu hao nhanh. 7
2. Các phương pháp khấu hao áp dụng trên thế giới. 10
2.1. Phương pháp khấu hao bình quân. 10
2.2. Phương pháp khấu hao theo sản lượng. 11
2.3. Phương pháp khấu hao nhanh. 11
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức khấu hao. 13
1. Nguyên giá. 13
2. Thời gian sử dụng. 14
3. Giá trị thu hồi. 16
4. Mối quan hệ giữa khấu hao TSCĐ với: 16
IV. Tổ chức hạch toán khấu hao. 16
1. Căn cứ xác định khấu hao. 16
2. Các nguyên tắc tính khấu hao. 16
3. Chứng từ khấu hao TSCĐ. 17
V. Hạch toán khấu hao TSCĐ. 17
1. Tài khoản sử dụng. 17
2. Hạch toán các nghiệp vụ trích khấu hao. 18
3. Hạch toán các nghiệp vụ ghi giảm khấu hao. 20
4. Hạch toán các nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn khấu hao. 21
VI. Một số vấn đề khấu hao hiện nay. 22
VII. Đề xuất một số giải pháp. 23
KẾT LUẬN 25
Mục tiêu của mọi doanh nghiệp là tìm kiếm lợi nhuận cao, điều này phụ thuộc cả vào yếu tố khách quan và chủ quan. Ta quan tâm trước tiên là những yếu tố thuộc về doanh nghiệp, trong mối quan hệ với lợi nhuận - tổng chi phí là một yếu tố quan trọng phải được doanh nghiệp xem xét theo hướng làm thế nào để giảm thiểu chi phí cho qúa trình hoạt động. Vì thế một những yêu cầu đặt ra đó là tính toán và quản lý một cách thật hợp lý phần chi phí bỏ ra, trong bài viết này vấn đề trọng tâm là phần chí phí TSCĐ cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Hay nói cách khác đó chính là khấu hao tài sản cố định.
Cách tính khấu hao tài sản cố định cũng như phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp hiện nay là một vấn đề rất quan trọng. Bởi vì khấu hao không đơn thuần chỉ là việc chuyển dần giá trị tài sản cố định vào chi phí mà nó còn liên quan đế rất nhiều vấn đề khác như khấu hao với việc tính thuế, khấu hao với việc tái đầu tư tài sản cố định,khấu hao với tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
Xác định phương pháp khấu hao thích hợp, việc tính đúng, tính đủ chi phí khấu hao tài sản cố định vào chí phí kinh doanh không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có điều kiện thay thế đổi mới máy móc thiết bị theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại phù hợp với yêu cầu mà còn giúp nghiệp xác định chính xác và hạch toán đúng giá thành sản phẩm tránh tình trạng lãi thật lỗ giả và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đôí với nhà nước.
Căn cứ vào tầm quan trọng của vấn đề khấu hao tài sản cố định (KHTSCĐ), đồng thời để đi sâu tìm hiểu thêm về thực trạng khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp hiện nay nên em đã mạnh dạn chọn và nghiên cứu đề tài: Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ và phương pháp kế toán KHTSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp hiện nay ,,.Bài viết gồm 3 phần:
I. Khái quát chung về HMTSCĐ và KHTSCĐ các phương pháp tính KH và nguyên tắc tính KHTSCD trong doanh nghiệp
II. Kế toán khấu haoTSCĐ
III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ khấu hao và kế toán khấu haoTSCĐ trong các doanh nghiệp hiện nay.
Do thời gian nghiên cứu có hạn, sự hiểu biết về thực tế chưa nhiều, khả năng viết còn hạn chế nên bài viết khó tránh khỏi sai sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo để bài viết được hoàn chỉnh hơn.
Để hoàn thành bài nghiên cứu này em xin Thank cô Đặng Thị Loan đã giúp đỡ em hoàn thành bài nghiên cứu.

B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HMTSCĐ VÀ KHTSCĐ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH KH VÀ NGUYÊN TẮC TÍNH KHTSCD TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Ý nghĩa và mục đích của HMTSCD và KHTSCD trong doanh nghiệp
1.1.1 Nhìn nhận từ khái niệm về HMTSCĐ và KHTSCĐ :
* HMTSCĐ là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị TSCĐ do tham gia vào hoạt động kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong quá trình hoạt động của TSCĐ.
* Theo quyết định 166 do bộ tài chính ban hành ngày30/12/1999 thì khấu hao TSCĐ được định nghĩa là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ vào chi phí kinh doanh qua thời gian sử dụng của TSCĐ.
1.1.2 Phân loạiHM
HMTSCD bao gồm 2 loại sau:
* Hao mòn hữu hình:Là sự hao mòn vật lý trong quá trình sử dụng do bị cọ xát, bị ăn mòn, bị hư hỏng từng bộ phận. Hao mòn hữu hình của TSCĐ có thể được thấy trong các trường hơp dưới đây:
+ Hao mòn do tham gia vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp
+ Hao mòn do tác động của thiên nhiên(độ ẩm, hơi nước, không khí) không phụ thuộc vào việc sử dụng.
Đây là một trong những lý do mà TSCĐ mất dần giá trị và giá trị sử dụng so với ban đầu, cuối cùng phải thay thế bằng một TSCĐ khác.
* Hao mòn vô hình là sự giảm giá trị của TSCĐ do tiến bộ khoa học kỹ thuật Nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà TSCĐ được sản xuất ra ngày càng có nhiều chức năng với năng suất cao hơn và với chi phí ít hơn.
1.1.3 Lý do và mục đích của trích khấu hao
*Lý do:
- Do hao mòn vật chất
- Do thời gian

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014846 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement