Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By 123_letsvi
#722373 Download miễn phí Luận văn Phân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH Inox Tâm LongMỤC LỤC
Lời mở đầu 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Đối tượng nghiên cứu 1
4. Phương pháp nghiên cứu 1
5. Phạm vi nghiên cứu 2
6. Bố cục đề tài 2
Chương 1: Giới thiệu chung về công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc 3
1.1. Giới thiệu về công ty 3
1.2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3
1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty 4
1.3.1. Chức năng 4
1.3.2. Nhiệm vụ 4
1.4. Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty 5
1.4.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 5
1.4.2.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 5
Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc 8
2.1. Cơ sở lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính 8
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của phân tích báo cáo tài chính 8
2.1.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính 10
2.1.3. Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính 11
2.1.4. Phân tích khái quát báo cáo tài chính 12
2.1.4.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán 12
2.1.4.2. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt hoạt động kinh doanh 12
2.1.4.3. Phân tích báo cáo tài chính thông qua các tỷ số 13
2.2. Phân tích báo cáo tài chính công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc 16
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty 16
2.2.2. Phân tích sự biến động của bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 24
2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính của công ty 31
2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán 31
2.2.3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty 34
2.2.3.3. Phân tích tình hình và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty 37

Chương 3: Nhận xét và một số kiến nghị về vấn đề tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH SX – TM – DV Hoài Bắc 41
3.1. Nhận xét 41
3.1.1. Nhận xét chung về công ty 41
3.1.2. Nhận xét về tình hình tài chính của công ty 41
3.2. Một số kiến nghị về vấn đề tài chính để nâng cao hoạt động công ty 42

Kết luận 44
Phụ lục
Danh mục tài liệu tham khảo

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta cùng sự phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt hơn. Điều này làm cho các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi quyết định đầu tư vào một kênh kinh doanh nào đó, và họ mong muốn với sự đầu tư này sẽ đem lại lợi nhuận cao nhất với doanh thu tốt nhất. Vậy để làm được điều này ngoài việc bỏ nguồn vốn ra các nhà đầu tư, các doanh nghiệp luôn luôn phải tìm hiểu và đưa ra những giải pháp, chiến lược, chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Ngoài các chiến lược, chính sách đưa ra các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng phải xác định và nắm bắt được dòng tiền của mình lưu chuyển ra sao. Vì vậy các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần có một đội ngũ, để giúp doanh nghiệp, các nhà đầu tư phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách đầy đủ và đúng đắn. Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Inox Tâm Long, em nhận thấy công ty cần nắm rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trên đến tình hình tài chính của mình. Do đó em quyết định chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH Inox Tâm Long ” để làm đề tài thực tập tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Thực hiện đề tài này với mục đích nghiên cứu tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những giải pháp thích hợp để gia tăng nguồn vốn công ty và nâng cao hơn nữa hoạt động kinh doanh của công ty.
3. Đối tượng nghiên cứu
Tình hình tài chính của công ty TNHH Inox Tâm Long, bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
4. Phương pháp nghiên cứu
Bằng việc áp dụng một số phương pháp khoa học như: phương pháp tại bàn, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích báo cáo tài chính của công ty.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thuydung18
#981516 Bác admin ơi cho em xin link down với ạ. Em đang tìm khắp nơi chưa thấy. Thank bác nhiều. :amen:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#981524 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement