Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By namtay_namsung_bantrungtimem
#721273 Download miễn phí Đề tài Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dây và cáp
MỤC LỤC
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 3
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG 3
III. NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG 4
PHẦN 2: HỒ SƠ KHÁCH HÀNG 5
1. Báo cáo tài chính 5
2. Hồ sơ về dự án 5
3. Hồ sơ tài sản bảo đảm 5
PHẦN 3: THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY VỐN 7
I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 7
II. TÌNH HÌNH QUAN HỆ TÍN DỤNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP 7
1. Quan hệ tín dụng của doanh nghiệp 7
2. Xếp loại khách hàng vay vốn 7
1. Ngành nghề kinh doanh 7
2. Đội ngũ lãnh đạo 8
4. Phương hướng hoạt động và chiến lược kinh doanh
5. Kết luận 8
PHẦN 4: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 9
I. MỤC ĐÍCH VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN 9
II. THỊ TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 9
1. Sản phẩm của dự án 9
2. Tổng quan thị trường ngành sản xuất dây và cáp 9
3. Thị trường mục tiêu của doanh nghiệp 13
4. cách tiêu thụ 13
5. cách thanh toán 14
6. Đầu vào của dự án 14
7. Khả năng cạnh tranh 16
III. KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 18
1. Địa điểm xây dựng 18
2. Công nghệ, thiết bị 20
3. Quy trình công nghệ 20
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 21
1. Tiến độ thực hiện dự án 21
2. Cách thức quản lý và khai thác dự án 21
3. Kết luận về tổ chức quản lý dự án 22
V. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG ÁN NGUỒN VỐN 22
1. Tổng vốn đầu tư 22
2. Khả năng tham gia vốn của doanh nghiệp 23
3. Tiến độ nguồn vốn 23
V. PHÂN TÍCH RỦI RO 24
1. Phân tích theo mô hình SWOT 24
2. Rủi ro của dự án 25
VI. HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 27
1. Thông số dự án 27
2. Kết quả tính toán 33
PHẦN 5: ĐỀ XUẤT TÍN DỤNG 34
I. MỨC ĐỘ CUNG CẤP TÍN DỤNG – DỊCH VỤ 34
1. Nhu cầu đầu tư dự án 34
2. Nhu cầu vốn lưu động 34
II. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TÍN DỤNG 35
1. Điều kiện giải ngân 35
2. Phương pháp quản lý tín dụng 36
3. Tài sản bảo đảm 37
PHẦN 2: HỒ SƠ KHÁCH HÀNG

I. DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2005 về việc thành lập công ty x
- Điều lệ Công ty Cổ phần x lập ngày 30/06/2005.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 12345
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế do Cục thuế cấp ngày 18/08/2007
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần x ngày 02/12/2007 v/v đồng ý tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng Việt Nam.
- Biên bản Họp Hội đồng quản trị về việc vay vốn tại Ngân hàng A
Nhận xét: Hồ sơ pháp lý của DN tương đối đầy đủ và hợp lệ, sau khi bổ sung những hồ sơ sau, DN có đủ tư cách pháp nhân để vay vốn tại NH A:
- Biên bản bổ nhiệm Kế toán trưởng.


II. DANH MỤC HỒ SƠ DỰ ÁN
1. Báo cáo tài chính
- Do DN mới thành lập nên các báo cáo tài chính chưa được xây dựng.
2. Hồ sơ về dự án
- Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 01/09/2005 v/v đầu tư đồng bộ nhà máy sản xuất dây và cáp.
- Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần x v/v đầu tư vào KCN P ký tháng 10/2005.
- Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng Nhà máy sản xuất dây và cáp tại KCN P của Công ty Cổ phần x lập tháng 10/2005.
- Văn bản chấp thuận của Ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương ngày 15/11/2005 về DA ĐT xây dựng Nhà máy sản xuất dây và cáp của Công ty Cổ phẩn x
3. Hồ sơ tài sản bảo đảm
3.1. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Khu Công nghiệp Phúc Điền
3.2. Lò nấu đồng của hãng OUTOKUMPU CASTFORM (Finland)
- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần x ngày 24/10/2005 v/v phê duyệt Hợp đồng mua thiết bị số C5036/05.
- Hợp đồng uỷ thác NK ký ngày 31/10/2005 giữa Công ty Cổ phần Trường Phú (bên ủy thác) và Công ty Cổ phần giày Thái Bình (Bên nhận ủy thác) v/v ủy thác NK thiết bị nấu và sản xuất dây đồng.
- Hồ sơ kỹ thuật lò nấu đồng của hãng OUTOKUMPU (Technical Specifications of UPCAST® US20X-10).
- Sales Contract between OUTOKUMPU CASTFORM OY and Thai Binh Shoes JSC (11/2005).
3.3. Thiết bị kéo dây đồng của hãng SAMP S.p.A (Italy)
- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần x ngày 22/12/2005 v/v phê duyệt hợp đồng mua thiết bị số 05-602-1c.
- Hợp đồng uỷ thác NK ký ngày 12/12/2005 giữa Công ty Cổ phần x (bên ủy thác) và Công ty Cổ phần giày Thái Bình (Bên nhận ủy thác) v/v ủy thác NK thiết bị sản xuất dây đồng.
Nhận xét: Công ty cần bố sung những giấy tờ sau:
- Bố trí mặt bằng sản xuất, tổ chức sản xuất, dự toán chi tiết tình hình tài chính của dự án…
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại KCN Phúc Điền, tỉnh Hải Dương.

III. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG
- Về hồ sơ pháp lý, DN cần bổ sung Biên bản bổ nhiệm Kế toán trưởng.
- Về báo cáo tài chính, do DN mới thành lập nên chưa có báo cáo tài chính năm 2005.
- Về hồ sơ dự án, DN cần bổ sung Bố trí mặt bằng sản xuất, tổ chức sản xuất
- Về hồ sơ về tài sản bảo đảm, DN cần bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại KCN Phúc Điền, tỉnh Hải Dương.
DN đủ điều kiện tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và có đủ tư cách pháp nhân để vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement