Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kyniem_12a8
#720857

Download miễn phí Đề tài Phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của màn hình LCD Monitor


Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD monitor
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I : CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÀN HÌNH LCD
MONITOR 2
1.1. CẤU TẠO CỦA MÀN HÌNH TINH THỂ LỎNG VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG 5
1.2. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ HIỂN THỊ : . .5
1.2.1. Kỹ thuật hiển thị tinh thể lỏng LCD . 5
1.2.2. Kỹ thuật PLASMA 8
1.2.3. Kỹ thuật hiển thị tinh thể lỏng LCOS . .10
1.3. CÁC CHUẨN KẾT NỐI SỬ DỤNG TRONG MONITOR LCD VÀ CHỨC NĂNG CỦA
CHÚNG : . 10
1.3.1. Chuẩn kết nối tín hiệu analog ( D SUB ) .10
1.3.2. Chuẩn kết nối tín hiệu digital ( DVI ) .12
1.4. SƠ ĐỒ KHỐI MÀN HÌNH LCD . .15
1.4.1. Sơ đồ tổng quát . .15
1.4.2. Chức năng các khối trong màn hình LCD . .15
1.5. SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT CỦA MÀN HÌNH LCD ACER FP855 . 17
CHƯƠNG II : CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN TRONG MÀN HÌNH LCD . .19
2.1. MẠCH NGUỒN : 19 .
2.1.1. Sơ đồ mạch nguồn tổng quát . 19
2.1.2. Nguyên lý hoạt động . .21
2.1.3. Sơ đồ khối của một số mạch nguồn trong thực thế . 33
2.1.4. Một số lỗi thường gặp trong mạch nguồn và cách sủa chữa . .33
2.2. MẠCH CAO ÁP ( INVERTER ) . .34
2.2.1. Sơ đồ khối mạch cao áp . 34
2.2.2. Nguyên lý hoạt động của mạch mạch cao áp. .36
2.2.3. Một số lỗi thường gặp trong mạch cao áp. 42
2.3. MẠCH XỬ LÝ HÌNH ẢNH 43
2.3.1. Sơ đồ khối tổng quát mạch xử lý ảnh . 43
2.2.2. Chức năng và nguyên tắc hoạt động chi tiết của các khối . .45
2.2.3. Hoạt động của một số IC xử lý ảnh thông dụng. 48
2.4. MẠCH VI XỬ LÝ ( MCU ) 51
2.4.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động mạch vi xử lý. .51
2.4.2. Ram, Rom sử dụng trên monitor LCD. .53
2.5. MẠCH XỬ LÝ ÂM THANH . 54
1
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD monitor
2.5.1. Sơ đồ khối. .54
2.5.2. Nguyên lý hoạt động. 55 .
CHƯƠNG III :PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA MÀN HÌNH SAMSUNG 740N. 57
3.1. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT. 57
3.2. MẠCH NGUỒN. 59 .
3.2.1. Sơ đồ mạch nguồn màn hình SAMSUNG 740N. .59
3.2.2. Nhiệm vụ của các linh kiện trong mạch nguồn. 59
3.2.3 . Nguyên lý hoạt động của mạch nguồn . 60
3.3. MẠCH CAO ÁP. 62
3.3.1. Sơ đồ mạch cao áp. 62
3.3.2. Nguyên lý hoạt động . 63
3.4. MẠCH VI XỬ LÝ . 65
3.4.1. Sơ đồ mạch vi xử lý (MCU ). .65
3.4.2. Nhiệm vụ các chân của IC NT68F632ALG . 67
3.5. MẠCH XỬ LÝ HÌNH ẢNH. .70
3.5.1. Sơ đồ mạch xử lý hình ảnh của màn hình SAMSUNG 740N . 70
3.5.2. Nhiệm vụ của IC SE56Wl trong mạch . .71
KẾT LUẬN .76
TÀI LIỆU THAM KHẢO . .77
LỜI NÓI ĐẦU
Thế kỷ 21 đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của các nghành công
nghệ. Một trong số các công nghệ đó chúng ta phải kể đến đó là công nghệ
LCD. Nhà vật lý người Áo Frinitzen Reinitzer đã phát hiện ra các tinh thể lỏng
vào năm 1888. Màn hình tinh thể lỏng đầu tiên được sản xuất vào những năm 70
của thế ký 20 với những ứng dụng ban đầu trong máy tính, đồng hồ và quan sát
phần tử . Công nghệ màn hình tinh thể lỏng phát triển rất mạnh mẽ với giá
thành ngày càng thấp, tiêu hao ít năng lượng kiểu dáng gọn nhẹ với rất nhiều
các ứng dụng trong thực tế như : tivi, màn hình máy tính, màn hình điện thoại
Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên lý màn hình tinh thể
lỏng, tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD nói chung
và màn hình cho điện thoại nói riêng, thực chất màn hình LCD của điện thoại và
của màn hình máy tính là một, chúng chỉ khác nhau về kích thước.
Màn hình LCD Monitor có rất nhiều hãng sản xuất khác nhau và không
ngừng cải tiến các nhược điểm của nó để LCD ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu
cầu của người sử dụng. Trong đồ án tốt nghiệp “ Phân tích cấu tạo và
nguyên tắc hoạt động của màn hình LCD Monitor” được sự hướng
dẫn của thạc sĩ : Đỗ Anh Dũng đã giúp em đi sâu nghiên cứu về cấu tạo và
nguyên tắc hoạt động của màn hình, các mạch trên màn hình và các khắc phục
một số hư hỏng thường gặp trong màn hình LCD.
Do màn hình LCD ngày càng phát triển và không ngừng đổi mới.Do khả
năng tìm hiểu còn hạn chế chưa đầy đủ và xác thực, đồ án của em còn nhiều
thiếu sót mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để đồ án
được hoàn thiện hơn.


Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

dẫn, lớp thủy tinh lỏng bức xạ quang về phía khán giả.
Đồng thời tia phản xạ từ lớp gƣơng sau cùng hƣớng về khán giả lợi dụng
đặc tính này, ta tạo đƣợc độ rọi về phía khán giả đƣợc mạnh hơn. Lợi dụng đặc
tính này ta đƣa điện áp tín hiệu điều khiển của hình ảnh hay số liệu của bộ “vi
hiển thị“ để tái tạo lại hình ảnh. Phản ứng biến đổi của tinh thể silicon rất nhanh,
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD monitor
12
độ phân tích của màn hình LCOS cũng rất khá cao. Màn hình LCOS đƣợc sử
dụng trong các máy thu hình kỹ thuật số chất lƣợng cao so với kỹ thuật hiển thị
trên.
Kỹ thuật LCOS có các ƣu điểm sau :
So với màn hình ống tia âm cực CRT thì màn hình LCOS nhẹ hơn nhiều
cỡ màn hình lớn, so với màn hình plasma thì LCOS có giá thành rất hạ. Xu thế
toàn cầu máy tính kết hợp với thiết bị thông tin làm một. Đầu cuối hiển thị tin
tức của máy vi tính PC, máy cầm tay di động PH cũng chính là phƣơng tiện giải
trí trên màn hình….. Với những ƣu điểm trên tỏa mãn công năng hiển thị hỗn
hợp tin tức và giải trí.
1.3 CÁC CHUẨN KẾT NỐI
Màn hình LCD có hai chuẩn kết nối cơ bản là : D SUB và DVI
1.3.1 D Sub
D–Sub ( D Subminature ) : là dạng kết nối analog có cấu tạo 15 chân,
đây là chuẩn rất thông dụng để giao tiếp monitor.
Hình 1.8 : Hình dạng thực tế cổng giao tiếp dạng D Sub
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD monitor
13
Bảng 1: Sơ đồ bố trí các chân cổng giao tiếp dạng D Sub
Pin 1 RED Red video Pin 8 BLUE_RTN Blue return
Pin 2 GREEN Green video Pin 9 KEY/PWR
formerly key, now
+5V DC
Pin 3 BLUE Blue video Pin 10 GND Ground (VSync, DDC)
Pin 4 ID2/RES
formerly Monitor
ID bit 2, reserved
since E-DDC
Pin 11 ID0/RES
formerly Monitor ID
bit 0, reserved since E-
DDC
Pin 5 GND Ground (HSync) Pin 12 ID1/SDA
formerly Monitor ID
bit 1, I²C data since
DDC2
Pin 5 GND Ground (HSync) Pin 13 HSync Horizontal sync
Pin 6 RED_RTN Red return Pin 14 VSync Vertical sync
Pin 7 GREEN_RTN Green return Pin 15 ID3/SCL
formerly Monitor ID
bit 3, I²C clock since
DDC2
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD monitor
14
1.3.2. DVI
Hình 1.9 : Hình dạng thực tế cổng giao tiếp dang DVI
Hình 1.10 : Hình dạng các chuẩn kết nối của cổng giao tiếp DVI
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD monitor
15
Bảng 2 : Sơ đồ bố trí các chân cổng giao tiếp dạng DVI
Pin 1
TMDS data
2−
Digital red− (link 1)
Pin
16
Hot plug
detect
Pin 2
TMDS data
2+
Digital red+ (link 1)
Pin
17
TMDS data
0−
Digital blue−
(link 1) and
digital sync
Pin 3
TMDS data
2/4 shield
Pin
18
TMDS data
0+
Digital blue+
(link 1) and
digital sync
Pin 4
TMDS data
4−
Digital green− (link 2)
Pin
19
TMDS data
0/5 shield
Pin 5
TMDS data
4+
Digital green+ (link 2)
Pin
20
TMDS data
5−
Digital red−
(link 2)
Pin 6 DDC clock
Pin
21
TMDS data
5+
Digital red+
(link 2)
Pin 7 DDC data
Pin
22
TMDS clock
shield
Pin 8
Analog
vertical sync
Pin
23
TMDS clock+
Digital clock+
(links 1 and 2)
Pin 9
TMDS data
1−
Digital green− (link 1)
Pin
24
TMDS clock−
Digital clock−
(links 1 and 2)
Pin
10
TMDS data
1+
Digital green+ (link 1) C1 Analog red
Pin
11
TMDS data
1/3 shield
C2 Analog green
Pin
12
TMDS data
3-
Digital blue− (link 2) C3 Analog blue
Pin
13
TMDS data
3+
Digital blue+ (link 2) C4
Analog
horizontal
sync
Pin
14
+5 V
Power for monitor
when in standby
C5
Analog
ground
Return for R, G,
and B signals
Pin
15
Ground
Return for pin 14 and
analog sync
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD monitor
16
Đặc tính kỹ thuật của DVI (Digital Video Interface) do DDWG
(Digital Display Working Group) phát triển nhằm cung cấp tín hiệu hình ảnh
analog và digital cho màn hình trên một kết nối duy nhất.
Kiểu giao tiếp phổ biến nhất hiện nay là chuẩn DVI. Đây là ngõ giao
tiếp mới thay thế chuẩn Plug & Display trƣớc đây. DVI ngày càng đƣợc sử
dụng phổ biến hơn ở các hãng sản xuất card đồ họa và màn hình LCD.
Ngày nay card đồ họa và LCD thƣờng hỗ trợ 2 ngõ giao tiếp là DVI và VGA
( ngõ D Sub) và trong các thiết bị cao cấp còn có thêm ngõ HDMI. Ngoài
việc sử dụng nhƣ chuẩn giao tiếp trên máy tính, DVI còn là lựa chọn trong
việc truyền các tín hiệu số cho HDTV (High Definition TV), EDTV
(Enhanced Definition TV), màn hình Plasma và một số thiết bị cao cấp dành
cho TV, đầu DVD. Xuất hiện trên thị trƣờng chƣa bao lâu, DVI lại có một
đối thủ cạnh tranh mới, đó là HDMI – ngõ giao tiếp số cao cấp cho cả hình
ảnh và âm thanh. Tuy nhiên, vì chuẩn DVI khá phổ biến cũng nhƣ giá thành
thấp nên hiện nay nó vẫn chiếm ƣu thế trên thị trƣờng.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD monitor
17
1.4 SƠ ĐỒ KHỐI MÀN LCD
1.4.1 Sơ đồ tổng quát
Hình 1.11 : Sơ đồ khối tổng quát màn hình LCD
1.4.2 Chức năng các khối trong màn LCD
a. Khối nguồn (POWER)
Khối nguồn của màn hình monitor LCD có chức năng cung cấp các
điện áp DC ổn định cho các bộ phận :
- Điện áp 12V cung cấp cho khối cao áp.
- Điện áp 5V cung cấp cho vi sử lý và các IC nhớ.
- Điện áp 3.3V cung cấp cho mạch sử lý tín hiệu video.
Khối nguồn có thể đƣợc tích hợp trong máy cũng có thể đƣợc thiết
kế ở dạng Adaptor bên ngoài rồi đƣa vào máy điện áp 12V hay 19V DC.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD monitor
18
b. MCU (Micro control Unit : khối vi xử lý )
Khối vi xử lý có chức năng điều khiển các hoạt động chung của máy,
bao gồm các điều khiển :
- Điều khiển tắt mở nguồn.
- Điều khiển thay đổi độ sáng, độ tƣơng phản.
- Xử lý các lệnh từ phím bấm.
- Xử lý và điều khiển các chế độ hiển thị OSD.
- Tích hợp mạch xử lý xung đồng bộ.
c. Inverter ( Bộ đổi điện – Khối cao áp)
- Có chức năng cung cấp điện áp HV cho các đèn tuýp để chiếu
sáng màn hình.
- Thực hiện tắt mở ánh sáng trên màn hình.
- Thực hiện thay đổi độ sáng ( Bright) trên màn hình.
d. ADC ( Mạch analog digital converter: mạch biến đổi tƣơng tự - số )
Mạch này có chức năng đổi các tín hiệu hình ảnh R, G , B từ tín
hiệu tƣơng tự sang tín hiệu số rồi cung cấp cho các mạch scaling.
e. SCALING ( Xử lý tín hiệu video, chia tỷ lệ khung hình )
Đây là mạch xử lý tín hiệu chính của máy ,mạch này sẽ phân tích
tín hiệu video thành các giá tri điện áp để đƣa lên điều khiển các điểm ảnh
trên màn hình, đồng thời nó tạo ra tín hiệu pixel clock – đây là tín hiệu quét
qua các điểm ảnh.
f. LVDS ( low voltage differential signal )
Đây là mạch xử lý tín hiệu vi phân điện áp thấp ,mạch thực hiện đổi tín
hiệu ảnh số thành điện áp đƣa lên điều khiển các điểm ảnh trên màn hình,
tạo tín hiệu quét ngang và quét dọc trên màn hình, mạch này thƣờng gắn lền
với đèn hình.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD monitor
19
g. LCD panel ( màn hình tinh thể lỏng )
- Đây là toàn bộ phần hiển thị LCD và các lớp tạo ánh sáng nền
của đèn hình.
- Phần hiển thị LCD sẽ tái tạo lại ánh sáng cho các điểm ảnh, sau
đó xắp xếp lại chúng theo thứ tự ban đầu.
- Phần tái tạo ánh sáng nền sẽ tạo ra ánh sáng để chiếu sáng lớp
hiển thị.
1.5. SƠ ĐỒ KHỔI TỔNG QUÁT CỦA MÀN HÌNH LCD
ACER FP855
Hình 1.12 : Sơ đồ khối màn hình LCD ACER FP855
Sơ đồ khối của monitor ACE...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement