Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Covell
#720829 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật. Đặc biệt
trong lĩnh vực điện tử viễn thông đã tạo nên một động lực thúc đẩy và phát
triển các ngành công nghiệp khác nhằm phục vụ và đáp ứng được nhu cầu của
con người trong cuộc sống. Con người với sự trợ giúp của máy móc, những
công cụ thông minh đã không phải trực tiếp làm việc, hay những công việc
mà con người không thể làm được với khả năng của mình mà chỉ việc điều
khiển chúng hay chúng làm việc hoàn toàn tự động đã mang lại những lợi ích
hết sức to lớn, giảm nhẹ và tối ưu hóa công việc. Với sự tiến bộ này đã đáp
ứng được những nhu cầu của con người trong cuộc sống hiện đại nói chung
và trong sự phát triển hơn nữa của những ứng dụng trong việc nghiên cứu,
phát triển của khoa học kĩ thuật nói riêng.
Đối với những sinh viên điện tử chúng ta thì việc nghiên cứu, tìm hiểu
các đặc tính của công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID có
ý nghĩa thực tế hết sức quan trọng. Nó không những trang bị cho chúng ta
những kiến thức sâu rộng hiện đại mà còn tạo cho chúng ta những kĩ năng
làm việc trong lĩnh vực điện tử viễn thông để theo kịp với sự phát triển của
khoa học kĩ thuật ngày nay khi tốt nghiệp ra trường.
Trong suốt thời gian qua, với những kiến thức được học ở trường cùng
với sự giúp đỡ của thầy Nguyễn Huy Dũng, em đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và
khảo sát các đặc tính của công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyển
RFID. Tuy đề tài không phải là mới nhưng hiểu được nó và ứng dụng của nó
có ý nghĩa hết sức thiết thực. Nó chính là cơ sở để thiết kế những hệ thống tự
động hóa đơn giản, cũng như những hệ thống phức tạp được ứng dụng rộng
rãi trong khoa học và đời sống.
Do kiến thức còn hạn chế, cộng với thời gian tích lũy chưa nhiều nên
bản đồ án này không tránh khỏi thiếu sót và một số nội dung chưa được chi
tiết, mong các thầy cô giáo góp ý và thông cảm.
Em xin chân thành Thank thầy Nguyễn Huy Dũng cùng các thầy cô đã
tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện tốt trong quá trình học tập cũng như quá
trình hoàn thành bản đồ án này.
Chƣơng 1 :
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RFID
1.1 CÔNG NGHỆ RFID VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN :
1.1.1 Giới thiệu về công nghệ RFID:
Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) cho phép một thiết
bị đọc thông tin chứa trong chip không cần tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách
xa, không thực hiện bất kỳ giao tiếp vật lý nào hay giữa hai vật không nhìn
thấy . Công nghệ này cho ta phƣơng pháp truyền , nhận dữ liệu từ một điểm
đến một điểm khác.
Kỹ thuật RFID sử dụng truyền thông không dây trong dải tần sóng vô
tuyến để truyền dữ liệu từ các tag(thẻ) đến các reader (bộ đọc). Tag có thể
đƣợc đính kèm hay gắn vào đối tƣợng đƣợc nhận dạng chẳng hạn sản phẩm,
hộp hay giá kê (pallet). Reader scan dữ liệu của tag và gửi thông tin đến cơ
sở dữ liệu có lƣu trữ dữ liệu của tag. Ví dụ : các tag có thể đƣợc đặt trên kính
chắn gió xe hơi để hệ thống thu phí đƣờng có thể nhanh chóng nhận dạng và
thu tiền trên các tuyến đƣờng.
Dạng đơn giản nhất đƣợc sử dụng hiện nay là hệ thống RFID bị động
làm việc nhƣ sau: reader truyền một tín hiệu tần số vô tuyến điện từ qua anten
của nó đến một con chip. Reader nhận thông tin trở lại từ chip và gửi nó đến
máy tính điều khiển đầu đọc và xử lý thông tin lấy đƣợc từ chip. Các chip
không tiếp xúc không tích điện, chúng hoạt động bằng cách sử dụng năng
lƣợng nhận từ tín hiệu đƣợc gửi bởi reader.
1.1.2 Lịch sử và quá trình phát triển :
- Năm 1897: Guglielmo Marconi phát hiện ra sóng radio, tạo nền tảng để
phát triển RFID.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ducnm1977
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012151 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement