Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By congtubaclieu6452
#719765 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Sự ra đời của chuẩn 802.16 cho mạng WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access - Khả năng tương tác toàn cầu với truy nhập vi ba) nó đánh dấu sự bắt đầu cho một kỷ nguyên truy nhập không dây băng rộng cố định đang đến giai đoạn phát triển. Nó mang đến những thách thức lớn cho mạng hữu tuyến hiện tại vì nó có một chi phí thấp khi lắp đặt và bảo trì. Chuẩn này cũng áp dụng cho mạng truyền thông vô tuyến đường dài (lên tới 50km) trong thực tế và có thể sẽ là một sự bổ sung hay thay thế cho mạng 3G. Tất cả những đặc tính đầy hứa hẹn này của WiMAX sẽ mang lại một thị trường lớn trong tương lai.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, em đã lựa chọn đề tài “KỸ THUẬT OFDM TRONG WiMAX”.
Mục tiêu đầu tiên của đồ án này là nghiên cứu những đặc tính mới của WiMAX và tập trung chủ yếu vào việc phân tích lớp vật lý và lớp truy nhập.
Mục tiêu thứ hai là tìm hiểu về kỹ thuật điều chế OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple – Ghép kênh phân tần trực giao) và kỹ thuật OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - Đa truy nhập phân tần trực giao) được sử dụng trong WiMAX
Mục tiêu thứ ba là thực hiện việc mô phỏng quá trình xử lý tín hiệu trong WiMAX dựa trên kỹ thuật OFDM

MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Thuật ngữ và viết tắt tiếng Anh
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ WIMAX . Trang 1
1.1 Giới thiệu về WiMAX . 1
1.2 Mô hình hệ thống . 1
1.3 Các ưu nhược điểm của WiMAX . 4
1.3.1 Một số ưu điểm chính của công nghệ WiMAX . 4
1.3.2 Một số nhược điểm của công nghệ WiMAX . 6
1.4 Cấu trúc của WiMAX 6
1.4.1 Các đặc tính của lớp vật lý (PHY) . 7
1.4.2 Các đặc tính của lớp truy nhập (MAC) . 8
1.5 So sánh WiMAX với WiFi 9
1.6 Các dải tần áp dụng 10
1.6.1 Các dải tần cấp phép 11-66 GHz . 10
1.6.2 Các dải tần cấp phép dưới 11 GHz 10
1.6.3 Các dải tần được miễn cấp phép dưới 11 GHz (chủ yếu từ 5-6 GHz) 11
1.7 Ứng dụng của WiMAX 11
1.7.1 Các mạng riêng . 12
1.7.2 Các mạng công cộng 16
CHƯƠNG 2 KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ OFDM . 19
2.1 Giới thiệu kỹ thuật điều chế OFDM . 19
2.1.1 Khái niệm 19
2.1.2 Lịch sử phát triển 20
2.1.3 Các ưu nhược điểm của kỹ thuyật OFDM 21
2.2 Nguyên lý điều chế OFDM . 22
2.2.1 Sự trực giao của hai tín hiệu 22
2.2.2 Sơ đồ điều chế 23
2.2.3 Thực hiện điều chế bằng thuật toán IFFT 24
2.2.4 Chuỗi bảo vệ trong hệ thống OFDM . 25
2.2.5 Phép nhân với xung cơ bản . 26
2.3 Nguyên lý giải điều chế OFDM 27
2.3.1 Truyền dẫn phân tập đa đường . 27
2.3.2 Nguyên tắc giải điều chế 28
2.4 Ứng dụng và hướng phát triển của kỹ thuật điều chế OFDM 29
2.4.1 Hệ thống DRM . 29
2.4.2 Các hệ thống DVB 31
CHƯƠNG 3 KỸ THUẬT OFDMA TRONG WIMAX 36
3.1 Giới thiệu kỹ thuật OFDMA . 36
3.2 Đặc điểm 36
3.3 OFDMA nhảy tần . 37
3.4 Hệ thống OFDMA . 38
3.4.1 Chèn chuỗi dẫn đường ở miền tần số và miền thời gian 42
3.4.2 Điều chế thích nghi 43
3.4.3 Các kỹ thuật sửa lỗi 44
3.5 Điều khiển công suất . 49
CHƯƠNG 4 CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG OFDM 51
4.1 Lưu đồ thuật toán của chương trình 51
4.1.1 Lưu đồ mô phỏng kênh truyền . 54
4.1.2 Lưu đồ mô phỏng thu phát tín hiệu OFDM 54
4.1.3 Lưu đồ mô phỏng thuật toán tính BER . 55
4.2. Mô phỏng hệ thống OFDM bằng simulink . 56
LỜI MỞ ĐẦU
Sau nhiều năm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung với những hạn chế và nhược điểm của nó, bước sang nền kinh tế thị trường với những ưu điểm nổi trội mà đặc biệt phải kế đến sự tự do hoá trong việc thành lập các loại hình kinh doanh khác nhau, sự tự do hạch toán kinh doanh và quản lý kinh tế của mỗi loại hình kinh doanh. Cũng chính bởi những ưu điểm nổi trội đó do nền kinh tế thị trường đem lại thì lại xảy ra không ít những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài, doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nguy cơ bị loại bỏ, bị phá sản. Để doanh nghiệp có thể tồn tại phát triển và đứng vững trên thị trường, thì các doanh nghiệp có thể bằng nhiều các chiến lược ngắn hạn hay dài hạn khác nhau để đạt được các mục tiêu kinh doanh khác nhau nhưng mục tiêu cuối cùng thì vẫn phải là lợi nhuận. Đó là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của bất kỳ một đơn vị, cá nhân hay tổ chức họat động kinh doanh nào. Mỗi việc làm, mọi sự tính toán cuối cùng đều là làm sao hoạt động kinh doanh của mình có thể đem lại lợi nhuận cao nhất dù là trước mắt hay lâu dài. Vì vậy đòi hỏi các nhà quản trị phải không ngừng tìm kiếm các giải pháp để có được lợi nhuận và không ngừng gia tăng lợi nhuận. Có thể nói rằng vấn đề nghiên cứu lợi nhuận doanh nghiệp, nghiên cứu các giải pháp tăng lợi nhuận doanh nghiệp cả về lí thuyết và thực tiễn luôn luôn mang ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Xuất phát từ nhận thức trên, sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH sản xuất & Thương mại Tổng Hợp Minh Quang, qua nghiên cứu tình hình hoạt động của Công ty trong những năm gần đây, bên cạnh những kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học tập tại trường, cùng với sự giúp đỡ của các cô các chú trong phòng Tài chính – Kế toán của Công ty, và đăc biệt là sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Minh Hạnh em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Kê Hoạch Lợi nhuận và Các Giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH sản xuất & Thương mại Tổng Hợp Minh Quang”, làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Kết cấu chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về Lợi nhuận và sự cần thiết phải phấn đấu tăng lợi nhuận của doanh nghiệp Sản xuất trong nền kinh tế thị trường.
Chương 2: Thực trạng tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Tổng Hợp minh Quang
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH sản xuất & Thương mại Tổng Hợp Minh Quang trong thời gian tới.


CHƯƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.

1.1 LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
1.1.1 Khái niệm về lợi nhuận.
Một trong những lý do cơ bản đã kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trước những năm 80 là sự nhìn nhận sai lầm về tầm quan trọng của lợi nhuận doanh nghiệp. Trong thời kỳ này nền kinh tế nước ta chỉ có sự hiện diện của các Công ty quốc doanh, đơn vị kinh tế này được nhà nước cho phép kinh doanh và được nhà nước bù lỗ, hiệu quả kinh doanh không gắn chặt với lợi ích thiết thực của người lao động. Do đó, trong thời kỳ bao cấp rất nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ; kết quả là đã đẩy cả một nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.
Sau đại hội VI năm 1986, nhận biết được những sai lầm của mình, Đảng ta đã đưa ra những đường lối chủ trương mới. Đó là: quyết định chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với sự ra đời của năm thành phần kinh tế trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo đã tạo ra một cơ chế mới phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại, từ đó chúng ta đã có một cách nhìn mới mẻ hơn về lợi nhuận, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của lợi nhuận.
Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận được coi là một tiêu chí quan trọng, là mục tiêu cuối cùng mà mỗi doanh nghiệp đều hướng tới. Khi tiến hành bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào, người ta đều phải tính toán đến lợi nhuận mà mình có thể thu được từ hoạt động đó. Bởi lợi nhuận có vai trò quyết định sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không thể tồn tại nếu như liên tục không tạo ra lợi nhuân. Vậy lợi nhuận là gì?


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By arsenalfc1992x
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018087 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement