Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#718908

Download miễn phí Tiểu luận Những điểm mới trong các chế độ của loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc trong luật bảo hiểm xã hội so với những quy định hiện nay về bảo hiểm xã hội

Trường hợp người lao động bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc:
Luật BHXH: (bổ sung) Điều đó phải xảy ra trong khoảng thời gian, tuyến đường hợp lý (Điều 39 - khoản 1 - điểm c)
Như vậy, trong trường hợp này, so với quy định hiện nay thì luật BHXH đã quy định cụ thể hơn. Tuy nhiên, trong cái cụ thể đó lại nảy sinh một số vấn đề như sau:
+ Thứ nhất: Khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý ở đây được hiểu như thế nào? Đây là vấn đề còn gây tranh cãi.
+ Thứ hai: Việc quy định này còn có sự trùng lặp và chưa rõ ràng giữa BHXH và BH tai nạn lao động, dễ tạo ra sự lạm dụng chế độ này.
b. Về giám định mức suy giảm khả năng lao động
Giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động:
- Quy định hiện nay: Không có
- Luật BHXH: Quy định người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp
+ Bị tai nạn lao động nhiều lần
+ Bị nhiều bệnh nghề nghiệp
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC CHẾ ĐỘ CỦA LOẠI HÌNH BHXH BẮT BUỘC TRONG LUẬT BHXH SO VỚI NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN NAY VỀ BHXH
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Sau mười một năm không ngừng nỗ lực và phấn đấu, cuối cùng Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đây là một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của đất nước. Chính điều đó sẽ tạo ra những thay đổi lớn cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Để đảm bảo cho quá trình phát triển đó, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XI, một loạt các Luật đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, trong đó có Luật BHXH.
Luật BHXH ra đời nhằm mục đích đảm bảo an sinh xã hội, cũng như điều chỉnh quan hệ xã hội cho phù hợp với tình hình phát triển của đất nước. Vậy, để thực hiện được mục đích đó Luật BHXH đã có những gì thay đổi so với những quy định hiện nay về BHXH. Đó chính là lý do mà nhóm chúng tui chọn đề tài này.
Theo Luật BHXH, BHXH bao gồm 3 loại hình sau:
BHXH bắt buộc: sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2007.
BHXH tự nguyện: sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2008
BH thất nghiệp: sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2009.
Trong ba loại hình đó, trong bài thảo luận này chúng tui chỉ đi sâu nghiên cứu vào loại hình BHXH bắt buộc - loại hình sẽ có hiệu lực sớm nhất. Và cụ thể là chúng tui sẽ trình bày những điểm mới của loại hình này trong 5 chế độ: trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất so với những quy định hiện nay về 5 chế độ này.
NỘI DUNG
CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
a. Về điều kiện hưởng
Trường hợp người lao động có con dưới 7 tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con:
+ Quy định hiện nay: Khống chế chỉ thực hiện với con thứ nhất và thứ hai (kể cả con nuôi)
+ Luật BHXH: Không khống chế ( Điều 22 - khoản 2)
b. Về thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau:
Trường hợp lao động bị ốm đau đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên, thì thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong 1 năm được quy định như sau:
Làm việc trong điều kiện bình thường:
+ Quy định hiện nay: Được hưởng 50 ngày
+ Luật BHXH: Được hưởng 60 ngày (Điều 23 - khoản 1 - điểm a)
Làm nghề hay công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hay làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên:
+ Quy định hiện nay: Được hưởng 60 ngày
+ Luật BHXH: Được hưởng 70 ngày (Điều 23 - khoản 1 - điểm b)
Như vậy, so với quy định hiện nay, Luật BHXH đã tăng thêm thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong 1 năm lên 10 ngày.
Trường hợp người lao động có con dưới 7 tuổi bị ốm đau, mà cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH:
Quy định hiện nay: Chỉ một người được hưởng trợ cấp BHXH trong thời gian nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau.
Luật BHXH: (bổ sung) Nếu một người đã hết hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ ốm đau theo quy định. (Điều 24 - khoản 2)
c. Về mức hưởng chế độ ốm đau:
Trường hợp người lao động bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành đã hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiệp tục điều trị:
Quy định hiện nay: Được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn
Luật BHXH: (bổ sung) Nếu số tiền hưởng theo tỷ lệ quy định thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được tính bằng mức lương tối thiểu chung (Điều 25 - khoản 4)
d. Về dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau:
Quy định hiện nay: không có
- Luật BHXH: Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 đến 10 ngày trong một năm (Điều 26)
2. CHẾ ĐỘ THAI SẢN
a. Về điều kiện hưởng trợ cấp:
Quy định hiện nay: lao động nữ mang thai, sinh con.
Luật BHXH:
Bổ sung hai trường hợp nữa cũng được hưởng chế độ này:
+ Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi
+ Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản (Quy định hiện nay: trường hợp này thuộc chế độ ốm đau)
Đưa ra điều kiện với trường hợp lao động nữ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hay nhận nuôi con (Điều 28 - khoản 2)
Như vậy, so với quy định hiện nay, luật BHXH đã quy định thời gian tối thiểu tham gia BHXH trước khi hưởng chế độ thai sản trong một số trường hợp. Do đó nó đã khắc phục được hiện tượng lạm dụng chế độ thai sản.
b. Về thời gian hưởng chế độ thai sản
Thời gian hưởng chế độ khi khám thai:
Quy định hiện nay: 3 lần, mỗi lần một ngày
Luật BHXH: 5 lần, mỗi lần một ngày (Điều 29)
Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoạc thai chết lưu:
Quy định hiện nay: chỉ quy định trong trường hợp sảy thai:
+ Nếu thai dưới 3 tháng: nghỉ việc 20 ngày
+ Nếu thai từ 3 tháng trở lên: nghỉ việc 30 ngày
Luật BHXH: quy định cho các trường hợp sảy thai, nạo, hút thai hay thai chết lưu:
+ Nếu thai dưới 1 tháng: nghỉ việc 10 ngày
+ Nếu thai từ 1 tháng đến dưới 3 tháng: nghỉ việc 20 ngày.
+ Nếu thai từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: nghỉ việc 40 ngày.
+ Nếu thai từ 6 tháng trở lên: nghỉ việc 50 ngày (Điều 30)
Như vậy, so với quy định hiện nay thì luật BHXH đã quy định cụ thể hơn nhiều về thời gian hưởng chế độ thai sản trong trường hợp sảy thai, nạo, hút thai hay thai chết lưu.
Thời gian hưởng chế độ khi sinh con:
Đối tượng:
So với quy định hiện nay, luật BHXH:
+ Bỏ đối tượng lao động nữ làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại khi sinh con được nghỉ 6 tháng (Vì theo quy định tại Điều 113 - Bộ luật lao động quy định không được sử dụng lao động nữ làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng sinh đẻ và nuôi con)
+ Thêm đối tượng lao động nữ là người tàn tật được nghỉ việc 6 tháng. (Điều 31 - khoản 1 - điểm c)
Trường hợp sau khi sinh con, con bị chết:
+ Quy định hiện nay:
Con dưới 60 ngày tuổi: mẹ được nghỉ việc 75 ngày (tính từ ngày sinh con)
Con từ 60 ngày tuổi trở lên: mẹ được nghỉ việc 15 ngày
+ Luật BHXH: tương ứng là 90 ngày và 30 ngày ( Điều 31 - Khoản 2)
Trường hợp sau khi sinh, mẹ chết:
+ Quy định hiện nay: không có
+ Luật BHXH: Chỉ có cha hay mẹ tham gia BHXH hay cả 2 đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hay người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản đến khi con đủ 4 tháng tuổi (Điều 31 - khoản 3)
Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi
+ Quy định hiện nay: Không có
+ Luật BHXH: Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.
Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai:
- Quy định hiện nay: Không có
- Luật BHXH: Quy định:
+ Khi đặt vòng tránh thai...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement