Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By True
#704832 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỤC LỤC
Phần mở đầu
Chương I : Một số ký luận cơ bản về phân tích tài chính dự án
1.1. Khái niệm về dự án đầu tưvà phân loại đầu tư
1.1.1. Khái niệm về dự án đầu tư
1.1.2. Đầu tư
a. Đầu tư
b. Chủ đầu tư
1.1.3. Phân loại đầu tư
a. Theo chức năng quản lý vốn
b. Theo tính chất sử dụng vốn đầu tư
c. Theo ngành đầu tư
d. Theo tính chất đầu tư
e. Theo nguồn vốn đầu tư
1.2. Chu trình dự án đầu tư
1.3. Vai trò của dự án đầu tư
1.3.1. Dự án đầu tư và sự phát triển
1.3.2. Vai trò dự án đầu tư trong quá trình công nghiệp hoá
1.4. Phân tích tài chính dự án đầu tư
1.4.1. Giới thiệu tổng quát về công tác thẩm định dự án đầu tư
1.4.2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
1.4.3. Phân tích tài chính
1.4.4. Các chỉ tiêu phân tích tài chính
a. Tiêu chuẩn hiện giá lợi ích ròng
b. Tiêu chuẩn tỷ số lợi ích – chi phí
c. Thời gian thu hồi vốn
d. Tiêu chuẩn nội suất thu hồi vốn
Chương II : Phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà
ở Bà Điểm – Huyện Hón môn – Tp. Hồ Chí Minh
2.1. Giới thiệu phương án tài chính của dự án
2.1.1. Chủ đầu tư
2.1.2. Giới thiệu về dự án
- Tên dự án
- Quy mô đầu tư
- Vị trí, điều kiện tự nhiên
2.2.1. Phân tích về chi phí đầu tư và phương án huy động vốn
2.2.2. Phân tích phương án kinh doanh
a. Kinh doanh đất nền
b. Kinh doanh nhà chung cư
2.2.3. So sánh và xét chọn phương án
2.2.4. Phân tích hiệu quả tài chính – xét chọn phương án tối ưu
a. Căn cứ xét chọn
b. So sánh và xét chọn phương án tối ưu
- Chỉ tiêu hiện giá lợi ích ròng
- Chỉ tiêu nội suất thu hồi vốn
- Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn
- Chỉ tiêu tỷ suất lợi ích ròng trên vốn
c. Xét chọn phương án tối ưu
2.2.5. Chọn phương án tài chính tối ưu cho dự án
Chương III : Một số giải pháp & kiến nghị để thực
hiện dự án
3.1. Đề xuất một số giải pháp thực hiện
3.1.1. Vấn đề kinh doanh đất nền
3.1.2. Về chiến lược kinh doanh nhà
3.1.3. Vấn đề tổ chức điều hành dự án
3,2, Một số kiến nghị
Phần kết luận
Phần phụ lục
- Phương án tài chính 1
- Phương án tài chính 2
- Bản vẽ đất
- Bản vẽ quy hoạch 1/500
PHẦN MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI :
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa
học kỹ thuật lớn của cả nước, trong những năm qua, Thành phố có tốc độ phát triển
kinh tế cao đã thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kinh
tế – xã hội, tuy nhiên, song song vấn đề này, nguồn lao động từ các tỉnh lân cận đã và
đang di chuyển về Thành phố ngày càng lớn, làm cho Thành phố có tốc độ tăng dân số
cao trong những năm gần đây, mà chủ yếu là tăng dân số cơ học.
Tình hình nói trên trước mắt đã gây ra nhiều khó khăn, phức tạp cho Thành phố
và về lâu dài có thể dẫn đến xáo trộn đời sống dân cư, trật tự an toàn xã hội, ô nhiễm
nghiêm trọng hơn đối với môi trường sống, ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng và phát
triển bền vững, xây dựng một đô thị văn minh lành mạnh , hiện đại như kỳ vọng của
nhân dân Thành phố và cả nước.Đây cũng là vấn đề mà Thành phố đang quan tâm
trong việc ổn định đời sống, an ninh trật tự cho toàn Thành phố.
Một trong những vấn đề trước mắt là phải tạo ra cho được quỹ nhà lớn để ổn
định nơi ăn, chốn ở cho nhân dân trên địa bàn Thành phố, vì vậy, trong nhiều năm qua,
Thành phố đã có nhiều chủ trương chính sách lớn như : nhà cho người thu nhập thấp,
quy hoạch các khu dân cư mới, tạo quỹ nhà tái định cư…nhằm thu hút mọi thành phần
kinh tế cùnh tham gia đầu tư cho lĩnh vực này ngoài nguồn vốn hạn hẹp của Ngân sách
Thành phố.
Đầu tư xây dựng nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một lĩnh vực tất
yếu được phát triển và cũng là một lĩnh vực khai thác đầy tiềm năng của các doanh
nghiệp, bởi lẽ nhu cầu về nhà ở tại Thành phố hiện đang rất cao và không ngừng gia
tăng trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh đây cũng là một lĩnh vực đầu tư
còn chứa đựng nhiều rủi ro vì thời gian đầu tư dài, nhu cầu vốn lớn và thường xuyên
nhạy cảm với các chính sách về nhà đất cũng như những thay đổi của thị trường bất
động sản.
Để bảo đảm tính hiệu quả một dự án đầu tư trong lĩnh vực này, ngoài việc tính
toán, thẩm định về vị trí, quy mô đất, hạ tầng của dự án, công tác thẩm định các chỉ
tiêu về tài chính của dự án giữ một vai trò quan trọng đối với nhà đầu tư, trước khi
quyết định đầu tư cho dự án. Việc phân tích và thẩm định tài chính của dự án nhằm
giúp chủ đầu tư xác định được mức độ chính xác của các thông số về tài chính cũng như có thể đoán được hiệu quả vốn đầu tư cho dự án trong tương lai khi bắt đầu thực
hiện và khai thác.
Đây là một vấn đề quan trọng, mang ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của
dự án trước khi chính thức có quyết định đầu tư cho dự án và cũng nhằm định hướng
giải pháp thực hiện các chỉ tiêu tài chính, huy động các nguồn tài trợ cho dự án trong
suốt thời gian tiến hành xây dựng và khai thác dự án.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU :
- Vận dụng lý luận về quản trị dự án đầu tư, quản trị tài chính để phân tích đánh
giá tài chính cho dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Bà Điểm – huyện Hóc môn –
Tp. Hồ Chí Minh
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU :
Luận văn đề cập đến những vấn đề có liên quan đến việc đánh giá tài chính dự
án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Bà Điểm – huyện Hóc môn – Tp. Hồ Chí Minh
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :
- Sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng,duy vật lịch sử, thống kê, so sánh
đối chiếu và phân tích tổng hợp kết hợp với việc vận dụng các chủ trương đường lối,
chính sách của Nhà nước cũng như của Thành phố trong công tác quản lý dự án đầu tư
trong lĩnh vực này.
- Nguồn số liệu chủ yếu từ các công ty tư vấn xây dựng và số liệu tài chính của chủ
đầu tư cũng như một số số liệu về nhu cầu nhà ở và giá kinh doanh nhà tại các cơ quan
chức năng và các đơn vị kinh doanh nhà tại Tp. Hồ Chí Minh.
V. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI :
- Phân tích đánh giá tài chính của dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Bà Điểm –
huyện Hóc môn – Tp. Hồ Chí Minh.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả dự án đầu tư xây dựng
hạ tầng khu nhà ở xã Bà Điểm – huyện Hóc môn – Tp. Hồ Chí Minh.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thuanqlxd
Hình đại diện của thành viên
By thuanqlxd
#1041666 Tks anh nhiều nha. em đã nhận được rồi
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement