Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mr.sun_shock
#703827 Download miễn phí Luận văn Tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng khi dạy một số bài học vật lí (chương trình và sách giáo khoa cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp cho học sinh THPTMỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU . . 1
Chương I. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tích hợp các kiến thức
về sản xuất điện năng trong dạy học vật lí ở trường THPT 5
1.1. Tổng quan . . 5
1.1.1. Thực hiện giáo dục kĩ thuật tổng hợp trong dạy học vật lí. 5
1.1.2. Các nghiên cứu về dạy học tích hợp . 7
1.2. Nhiệm vụ dạy học vật lí ở trường THPT. . 11
1.2.1. Nhiệm vụ dạy học vật lí ở trường THPT và các con đường thực
hiện nhiệm vụ dạy học vật lí.11
1.2.2. Giáo dục KTTH và hướng nghiệp trong dạy học vật lí. . 16
1.3. Điện năng và sản xuất điện năng. . 19
1.3.1. Điện năng và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội . 19
1.3.2. Sự chuyển hoá các dạng năng lượng thành điện năng. 21
1.3.3. Sản xuất điện năng và vấn đề môi trường sinh thái. 21
1.4. Các biện pháp tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng trong
dạy học vật lí ở trường THPT. . .23
1.4.1. Tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng vào các bài học Vật
lí. Các mức độ tích hợp 23
1.4.2. Tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng khi giải các bài tập
có nội dung kĩ thuật .24
1.4.3. Tổ chức tham quan, ngoại khoá . 25
1.4.4. Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học . 27
1.5. Nghiên cứu thực trạng thực hiện giáo dục KTTH và hướng nghiệp
trong dạy học vật lí. .36
Kết luận chương I . 39
Chương II. Xây dựng tiến trình dạy học một số bài học vật lí có tích
hợp các kiến thức về sản xuất điện năng .40
2.1. Phân tích chương trình – sách giáo khoa vật lí phổ thông. Các yếu
tố kiến thức làm cơ sở cho sản xuất điện năng. .40
2.1.1. Chương trình – sách giáo khoa Vật lí phổ thông 40
2.1.2. Các yếu tố kiến thức chủ yếu làm cơ sở cho sản xuất điện năng 44
2.2. Xây dựng chương trình tích hợp kiến thức về sản xuất điện năng
theo chương trình – SGK vật lí.45
2.2.1. Một số nguyên tắc tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng. 45
2.2.2. Xây dựng chương trình tích hợp 45
2.3. Xây dựng tiến trình một số bài cụ thể . 50
Giáo án số 1 . 51
Giáo án số 2 . 59
Giáo án số 3 . 68
Kết luận chương II . 76
Chương III. Thực nghiệm sư phạm . . 77
3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm . 77
3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm . 77
3.3. Đối tượng và cơ sở thực nghiệm sư phạm . 77
3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm . . 79
3.5. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm . 80
3.6. Tiến hành thực nghiệm sư phạm . 81
3.7. Kết quả và sử lí kết quả thực nghiệm sư phạm . 85
3.8. Đánh giá chung . 96
Kết luận chương III . 98
Kết luận chung . 99
Tài liệu tham khảo . 10

MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài.
Trong công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước hiện nay, nhiệm vụ
cơ bản của giáo dục phổ thông là đào tạo những con người mới, những người
lao động có tri thức, có năng lực thực hành, tự chủ, năng động, sáng tạo, sẵn
sàng tham gia vào lao động sản suất, ...
Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ GD&ĐT đã xây dựng chương trình giáo
dục phổ thông với hệ thống các môn học phù hợp với những yêu cầu của sự
phát triển. Trong đó bộ môn Vật lí đóng vai trò không nhỏ đảm bảo hoàn
thành mục tiêu giáo dục. Đây là môn học cung cấp những kiến thức khoa học
là cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật, góp phần giáo dục kĩ thuật tổng hợp và
hướng nghiệp. Các kiến thức Vật lí được vận dụng vào quá trình lao động sản
xuất, vào kĩ thuật công nghệ. Một trong những ngành sản xuất ứng dụng kiến
thức Vật lí đó là sản xuất điện năng.
Hiện nay, điện năng đã trở thành năng lượng không thể thiếu trong sản
xuất, sinh hoạt, ... Do vậy, vấn đề sản xuất và sử dụng điện năng đang là vấn
đề quan tâm của toàn xã hội. Việc lồng ghép dạy học các kiến thức Vât lí và
giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho học sinh về sản xuất điện năng trong chương
trình THPT cũng chính là một trong những nhiệm vụ của người giáo viên.
Điện năng được sản xuất theo nhiều cách khác nhau, đó là quá trình chuyển
hoá từ một dạng năng lượng nào đó (động năng, thế năng, ...) thành điện
năng. Chính vì thế, dạy học các kiến thức về điện năng có thể thực hiện từ lớp
10 đến lớp 12.
Trong thực tế giảng dạy ở các trường phổ thông, nhiều khi giáo viên
chưa để ý đến việc tích hợp các phần kiến thức để tạo thành hệ thống và thông
qua đó giáo dục KTTH – hướng nghiệp cho học sinh. Mặt khác quá trình sản
xuất điện năng cũng gây ra ảnh hưởng tới môi trường sống. Sự ô nhiễm môi
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011946 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement