Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngo_li2507
#703793

Download miễn phí Luận văn Thiết kế E-Book hỗ trợ việc dạy và học phần hóa hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông (chương trình nâng cao)

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
MỞ ĐẦU. 1
Chương 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 4
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 4
1.2. Đổi mới phương pháp dạy và học . 6
1.2.1. Đổi mới PPDH – yêu cầu cấp bách của thời đại . 6
1.2.2. Mục đích của đổi mới PPDH . 8
1.2.3. Những xu hướng của đổi mới PPDH . 9
1.2.4. CNTT và truyền thông góp phần đổi mới PPDH . 10
1.3. Tự học . 21
1.3.1. Tự học là gì? . 21
1.3.2. Các hình thức của tự học . 21
1.3.3. Chu trình dạy – tự học . 22
1.3.4. Vai trò của tự học . 24
1.3.5. Tự học qua mạng – Ưu điểm và hạn chế . 25
1.4. Sách giáo khoa điện tử (E-book) . 26
1.4.1. Khái niệm E-book . 26
1.4.2. Các yêu cầu thiết kế E-book . 27
1.4.3. Quy trình xây dựng một E-book . 29
Chương 2 - THIẾT KẾ SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ HÓA HỌC HỮU CƠ
LỚP 11 THPT . 30
2.1. Những nội dung cơ bản của chương trình hóa hữu cơ lớp 11 . 30
2.1.1. Vị trí . 30
2.1.2. Cấu trúc. 30
2.1.3. Những điểm lưu ý về phương pháp giảng dạy . 31
2.1.4. Mục tiêu và định hướng phương pháp giảng dạy . 32
2.2. Cấu trúc và nội dung E-book . 39
2.2.1. Cấu trúc E-book . 39
2.2.2. Nội dung E-book . 40
2.3. Lựa chọn phần mềm thiết kế E-book . 41
2.3.1. Adobe Flash CS3 Professional . 41
2.3.2. Adobe DreamWeaver CS3 . 42
2.3.3. Một số phần mềm tiện ích khác . 43
2.3.4. Ngôn ngữ lập trình . 45
2.4. Phối hợp các phần mềm thiết kế E-book . 46
Chương 3 - THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 80
3.1. Mục đích thực nghiệm . 80
3.2. Nội dung thực nghiệm . 80
3.3. Đối tượng thực nghiệm . 81
3.4. Tiến hành thực nghiệm . 82
3.4.1. Chuẩn bị . 82
3.4.2. Tiến hành họat động giảng dạy trên lớp . 82
3.4.3. Xử lý kết quả thực nghiệm . 82
3.5. Kết quả thực nghiệm . 84
3.5.1. Kết quả đánh giá về mặt định tính . 84
3.5.2. Kết quả đánh giá về mặt định lượng . 89
KẾT LUẬN . 98
TÀI LIỆU THAM KHẢO .103
PHỤ LỤCĐể tải bản DOC Đầy Đủ xin Trả lời bài viết này, hay Admin sẽ upload thay.

Tóm tắt nội dung:

ản ứng chứng minh tính chất hóa học của anken,
ankađien, ankin.
 Giải thích khả năng phản ứng của các hiđrocacbon không no.
 Lựa chọn sản phẩm chính trong các phản ứng cộng theo qui tắc Mac-cốp-nhi-
cốp.
+ Giáo dục tình cảm thái độ
HS thấy được ứng dụng của sản phẩm trùng hợp của anken, ankađien trong đời sống
sản xuất và ý nghĩa tầm quan trọng của các chất hữu cơ, ngành hóa học hữu cơ đối với
nền kinh tế mà có hứng thú học tập, quyết tâm chiếm lĩnh kiến thức.
- Một số điểm chú ý về nội dung và phương pháp
Anken
* Khi phân tích cấu trúc phân tử cần cho HS quan sát mô hình, nhận xét trung tâm phản
ứng là liên kết đôi C=C trong đó có một liên kết π kém bền dễ đứt ra tạo điều kiện tạo thành
liên kết σ với các nguyên tử khác.
* Đồng phân của anken cần chú trọng điều kiện để anken có đồng phân cis, trans và
chú ý đến mạch chính của anken để xác định dạng đồng phân cis, trans.
* Tiếp tục rèn kĩ năng nghiên cứu các số liệu trong bảng số và từ số liệu rút ra nhận xét
(bảng 6.1).
* Phản ứng cộng Cl2: bắt đầu từ hình vẽ mô tả thí nghiệm, rèn kĩ năng quan sá t thực
nghiệm rút ra nhận xét. GV cần chú ý đến trạng thái các halogen tham gia phản ứng nhất la
phản ứng với brom, khi nói dung dịch brom thì cần hiểu không chỉ là dung dịch brom trong
nước mà còn có dung dịch brom trong dung môi hữu cơ như CCl4. Nếu anken phản ứng với
dung dịch brom trong CCl4 thì sản phẩm phản ứng cộng tạo dẫn xuất đibrom không màu, còn
với dung dịch nước brom thì ngoài sản phẩm đibrom còn có sản phẩm phụ là R – CHBr –
CH2OH và ngoài phản ứng cộng còn có phản ứng oxi hóa.
* Phản ứng cộng axit và cộng nước: cơ chế không quan trọng nhưng quy tắc Mac-côp-
nhi-côp là trọng tâm cần làm cho học sinh nắm vững.
* Điều chế trong phòng thí nghiệm khác sản xuất trong công nghiệp.
* Ứng dụng: Ngày nay etilen giữ vai trò quan trọng, nó là một trong các nguyên liệu cơ
sở cho công nghiệp hóa chất hữu cơ, thay thế cho vai trò của axetilen trước kia.
Ankađien
* Khi nghiên cứu tính chất của butađien, isopren GV cần giúp HS hiểu được điều kiện
nhiệt độ: ở nhiệt độ thấp thì ưu tiên tạo ra sản phẩm cộng 1,2; ở nhịêt độ cao thì ưu tiên tạo
ra sản phẩm cộng -1,4 (cho HS nhìn số liệu rút ra nhận xét đó).
* Phản ứng trùng hợp 1,4 cần được so sánh với cộng 1,4.
* Pheromon phương tiện thông tin của côn trùng, vũ khí lợi hại của chúng ta trong đấu
tranh chống sâu bọ (tư liệu).
Khái niệm về tecpen
* Thảm thực vật phong phú chứa trong chúng vô vàn hợp chất hữu cơ. Có hợp chất đã
được biết, có hợp chất còn chưa được biết. Đó là một kho tàng quý báu, đặc hữu mà thiên
nhiên ban tặng cho chúng ta. Việc học các hợp chất loại terpen một mặt gắn lí thuyết với
thực tiễn, mặt khác gây được hứng thú cho học sinh, làm cho học sinh thấy được giá trị tài
nguyên thiên nhiên của đất nước.
* Vì công thức phức tạp nên không yêu cầu HS phải thuộc mà chỉ cần hiểu được đặc điểm
cấu tạo, so sánh chúng với các loại hợp chất hữu cơ đơn giản đã học. Đặc biệt cần nêu rõ giá trị
ứng dụng, và làm nhen nhóm lên trong lòng học sinh tinh thần ham tìm hiểu nghiên cứu thiên
nhiên (ví d ụ minh họa).
* Chưng cất lôi cuốn hơi nước là một phương pháp tách biệt quan trọng trong phòng thí
nghiệm và trong sản xuất cần nắm được.
Ankin
* GV cần lưu ý rằng xét về mặt cấu tạo các ankin tương tự các anken, phản ứng của
ankin tương tự anken nhưng so với anken tương ứng, khả năng phản ứng cộng electrophin
của ankin thấp hơn.
* Trước đây ankin là nguyên liệu quan trọng nhất trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ vì
từ axetilen tổng hợp ra các hóa chất hữu cơ thiết yếu và các polime thông dụng.
Ngày nay etilen đã thay thế vai trò đó một cách kinh kế hơn. Vì vậy, phần ứng dụng
của axetilen trình bày khác trước.
* Cần chú ý nên hạn chế việc ra các bài tập kiểu “từ đá vôi than đá” tổng hợp ra đủ mọi
thứ như trước.
Luyện tập
* Độ không no [π + v] là một khái niệm dễ hiểu, dễ tiếp thu mà rất tiện dụng, nó luôn
cần đến trong các bài tập xác định công thức cấu tạo. Trong bài học không trình bày nhưng
bài tập 1 đủ để hướng dẫn cho học sinh hình thành và sử dụng khái niệm đó.
2.1.4.3. Giảng dạy chương 7: Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
- Mục tiêu của chương
+ Kiến thức
HS biết
 Cấu trúc phân tử, đồng phân, danh pháp và ứng dụng của aren.
 Tính chất của benzen, ankyl benzen, stiren, naphtalen.
 Phản ứng thế và quy tắc thế ở nhân benzen.
 Thành phần, tính chất và tầm quan trọng của dầu mỏ bằng phương pháp hóa
học. Chưng khô than mỏ.
HS hiểu
 Cấu trúc nhân benzen quyết định tính chất “thơm” của các aren.
 Qui tắc thế ở vòng benzen cho biết hướng và khả năng phản ứng thế vào vòng
benzen.
+ Kĩ năng
 Viết các phương trình phản ứng chứng minh tính chất của các aren.
 Giải thích một số hiện tượng thí nghiệm.
+ Giáo dục tình cảm thái độ
Giáo dục cho HS ý thức tiết kiệm nguồn nguyên liệu, tài nguyên của đất nước và ý thức
học tập tốt để khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này.
- Một số điểm chú ý về nội dung và phương pháp
Benzen và ankylbenzen
* Về cấu trúc phân tử cần tổ chức cho HS quan sát chi tiết hình vẽ, mô hình cấu trúc
phân tử benzen và rút ra nhận xét.
* Với các phản ứng thế cần chú ý đến trạng thái chất tham gia phản ứng (brom khan,
HNO3 đặc bốc khói, H2SO4 đậm đặc… ), điều kiện phản ứng, ảnh hưởng của nhóm thế, của
nhân thơm tới mức độ phản ứng và hướng phản ứng.
* Phản ứng nitro hóa benzen cần hướng HS chú ý đến vai trò của H2SO4 đặc là tạo ra
tác nhân phản ứng (NO 2+) để tránh sự hiểu lầm là dùng H2SO4 đặc để tách nước trong phản
ứng.
* Phản ứng oxi hóa ankylbenzen một mặt giới thiệu kiến thức mới, một mặt củng cố thêm
nhận xét về tính bền vững của vòng thơm.
Stiren và naphtalen
* GV cho HS quan sát và nhận xét công thức cấu tạo của phân tử stiren, từ đặc điểm
cấu tạo đó mà đoán tính chất hóa học của stiren.
* Để giúp HS hiểu được khái niệm phản ứng trùng hợp stiren và phản ứng đồng trùng
hợp stiren và butađien, GV cần tổ chức cho HS so sánh, nhận xét về các tiểu phân tham gia
phản ứng và hai định nghĩa của chúng.
* Phản ứng oxi hóa stiren được mô tả bằng sự mất màu của dung dịch KMnO4, GV có
thể cho HS so sánh với phản ứng của etilen làm mất màu dung dịch thuốc tím, stiren bị oxi
hóa ở nhóm vinyl, còn mục cấu tạo của stiren được trình bày dưới dạng giải 1 bài tập, nhằm
xây dựng phương pháp giải bài tập, xác định cấu tạo dựa vào tính chất hóa học.
* Tính chất của stiren và naphtalen có bổ sung thêm 2 phản ứng dẫn tới các sản phẩm
có ứng dụng thực tế (phản ứng hiđro hóa và oxi hóa naphtalen).
Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
* GV cần sử dụng sơ đồ công cụ chưng cất phân đoạn trong phòng thí nghiệm và sơ đồ
chưng cất chế hóa dầu mỏ, đồng thời cần giúp HS hiểu được mục đích của các quá trình
chưng cất dưới áp suất thấp,...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement