Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nuthancupid
#703702 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
- Đảng và Nhà nước ta khẳng định nhiệm vụ của ngành giáo dục là nâng cao
dân trí, phổ cập giáo dục phổ thông cho toàn dân, song song nhiệm vụ đó thì cần
phải bồi dưỡng nhân tài, phát hiện các học sinh (HS) có năng khiếu ở trường phổ
thông và có kế hoạch đào tạo riêng để họ thành những cán bộ khoa học kĩ thuật
nòng cốt. “Bồi dưỡng nhân tài” là một nội dung quan trọng trong nhiều nghị quyết
của Đảng và Nhà nước đã đặc biệt nhấn mạnh. Không chỉ riêng nước ta, có thể nói,
hầu hết các nước đều coi trọng vấn đề đào tạo và bồi dưỡng nhân tài trong chiến
lược phát triển chương trình giáo dục phổ thông.
- Yêu cầu đó đã đặt ra cho ngành giáo dục ngoài nhiệm vụ đào tạo toàn diện
còn có chức năng phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG), đào tạo họ trở thành
những nhà khoa học mũi nhọn trong từng lĩnh vực. Lĩnh vực hóa học (HH), trong
tương lai không xa nền công nghiệp hóa chất, dầu khí của nước ta phát triển vượt
bậc, nhanh chóng, nhu cầu về đội ngũ cán bộ, kĩ sư có trình độ kĩ thuật cao trong
các lĩnh vực của công nghệ HH không thể thiếu. Để đáp ứng nhu cầu trên cần đẩy
mạnh hơn nữa việc phát hiện và bồi dưỡng HSG về HH ở trường phổ thông. Đây
cũng là nhiệm vụ tất yếu trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Tuy nhiên,
việc thực hiện mục tiêu “bồi dưỡng nhân tài” qua thực tế cho thấy còn nhiều khó
khăn.
 Khối lượng thông tin, tri thức tăng nhanh trong khi thời gian dành cho giáo
dục đào tạo nói chung và bồi dưỡng HSG nói riêng còn nhiều hạn chế.
 Thầy giỏi quá ít, đội ngũ giáo viên (GV) bồi dưỡng HSG chưa đáp ứng
được yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay. Trường trung học phổ thông (THPT)
chuyên đã thành lập và phát triển gần nửa thế kỉ nhưng chưa có trường đào tạo, bồi
dưỡng GV dạy chuyên.
 Thiết bị dạy học, các loại máy móc phục vụ cho công tác bồi dưỡng HSG
còn thiếu, nhất là trong bộ môn HH.
 Nội dung, chương trình chuyên chưa thật phù hợp với sự phát triển kinh tế,
kĩ năng cần bồi dưỡng; sách giáo khoa, sách tham khảo cho lớp chuyên chưa nhiều.
Vì vậy các GV tự biên soạn tài liệu nên chưa đồng bộ và đạt chất lượng mong
muốn. Với mong muốn xây dựng cho mình tư liệu dạy học, bồi dưỡng HSG về hóa
học hữu cơ (HHHC) cũng như tư liệu tham khảo cho HS chúng tui chọn đề tài:
“NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC
HỮU CƠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”.
2. Khách thể, đối tượng nghiên cứu
a) Khách thể nghiên cứu: Quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học (HSGHH)
ở các trường THPT chuyên Việt Nam.
b) Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống lý thuyết (HTLT), bài tập hóa học (BTHH)
và biện pháp bồi dưỡng HSG phần HHHC THPT.
3. Mục đích của đề tài
- Nghiên cứu xây dựng HTLT và BTHH hữu cơ.
- Lựa chọn phương pháp (PP) sử dụng HTLT và BTHH trong việc bồi dưỡng
HSGHH phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học HH ở trường THPT chuyên.
4. Nhiệm vụ của đề tài
- Nghiên cứu tổng quan các vấn đề lí luận về việc bồi dưỡng HSG.
- Nghiên cứu nội dung kiến thức HHHC trong chương trình THPT nâng cao,
THPT chuyên hóa, các đề thi HSG cấp tỉnh, thành phố, Olympic 30 tháng 4, đề thi
Olympic quốc tế về HH. Đi sâu nghiên cứu một số chuyên đề (CĐ) trọng tâm của
HHHC trong việc bồi dưỡng HSG.
- Xây dựng HTLT và BTHH theo từng CĐ của HHHC.
- Nghiên cứu PP sử dụng HTLT, BTHH hữu cơ trong việc bồi dưỡng HSG.
- Thực nghiệm sư phạm (TNSP) đánh giá hiệu quả của HTLT và BTHH, các
PP đã đề xuất và xử lí các kết quả thu được.
5. Phương pháp nghiên cứu
a) Phương pháp nghiên cứu lí luận
- Tổng hợp các vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài.
- Tổng hợp các kiến thức HHHC cần thiết cho việc bồi dưỡng HSGHH.
b) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Tìm hiểu thực tế giảng dạy, bồi dưỡng HSG các lớp, trường chuyên hiện nay
ở nước ta.
- Trao đổi kinh nghiệm với GV hóa học dạy khối chuyên hóa của một số
trường THPT chuyên.
- Xây dựng HTLT, BTHH và các PP sử dụng trong việc bồi dưỡng HSG.
- TNSP nhằm đánh giá sự phù hợp của HTLT, BTHH đã xây dựng và các biện
pháp đã đề xuất.
c) Phương pháp xử lí thông tin: Dùng PP thống kê toán học xử lí kết quả TNSP
thu được.
6. Giả thuyết khoa học
Nếu GV xác định được các nội dung kiến thức cần hệ thống hóa, mở rộng và
phát triển đồng thời có một hệ thống BTHH đa dạng, phong phú cũng như các PP
sử dụng có hiệu quả thì sẽ nâng cao được chất lượng dạy học trong trường chuyên
và kết quả bồi dưỡng HSGHH.
7. Phạm vi, giới hạn của đề tài
a) Nội dung: Các CĐ trọng tâm của phần HHHC dùng bồi dưỡng HSG.
b) Đối tượng: HS chuyên hóa, HS dự thi giỏi hóa học quốc gia, quốc tế.
c) Địa bàn nghiên cứu và thực nghiệm: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh
Khiêm (Quảng Nam); trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi).
8. Điểm mới của đề tài
- Xây dựng được HTLT và BTHH cơ bản, nâng cao dùng trong việc bồi
dưỡng HSGHH.
- Đề xuất các PP sử dụng HTLT và BTHH đã đề xuất trong việc bồi dưỡng
HSGHH.
- Cung cấp cho GV, HS yêu thích môn HH một tài liệu tham khảo bổ ích.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010630 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement