Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By keely_knk
#699723 Download miễn phí Đề tài Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp của tình trạng thiếu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nayMỤC LỤC
1. PHẦN MỞ ĐẦU
2. PHẦN NỘI DUNG
• Các khái niệm liên quan
• Thực trang thiếu việc làm của thanh niên nông thôn.
• Nguyên nhân thiếu việc làm của thanh niên khu vực
nông thôn.
• Hướng giải quyết cho tình trang thiếu việc làm.
3. PHẦN KẾT LUẬN
4. PHỤ LỤC: Một số tài liệu tham khảo.
I. PHẦN MỞ ĐẦU
Việc làm có vị trí hết sức quan trọng trong quá trình tồn tại và phát triển của mỗi
người, mỗi gia đình, cũng như trongg việc phát triển kinh tế - xã hộicủa đất nước.
Giải quyết việc làm là vấn đề mang tính toàn cầu, là một thách thức còn khá lâu dài
với toàn thể nhân loại. Đối với các nước đang phát triển như nước ta, nơi nguồn lao
động còn rất dồi dào và chủ yếu tập trung ở các vùng nông thôn thì tạo việc làm cho
người lao động- nhất là lao động trẻ bao giờ cũng là mối quan tâm hàng đầu của mỗi
quốc gia.
Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ở giai đoạn đầu nước ta
với khoảng hơn 80% dân số sống ở nông thôn ảnh hưởng đến số lượng lao động.
Thực trạng lao động việc làm diễn ra gay gắt trở thành vấn đề cần giải quyết của xã
hội nông thôn. Việt Nam hiện có khoảng 49,5 triệu lao động và mỗi năm lại có thêm
gần 1,5 triệu lao động mới. Đây vừa là lợi thế cũng vừa là thách thức đối với sự phát
triển của đất nước. Tại Việt Nam, đại bộ phận dân cư tập trung sinh sống ở khu vực
nông thôn nên vấn đề lao động-việc làm ở nông thôn hiện nay đang là một vấn đề cấp
thiết và còn tồn tại rất nhiều khó khăn.
Lực lượng thanh niên là lực lượng lao động đông đảo hằng ngày tạo ra của cải
đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trên khắp mọi miền đất nước
nói chung và tại khu vực nông thôn nói riêng, thanh niên chiếm một tỷ lệ không nhỏ
và có đóng góp một phần để từng bước làm thay đổi diện mạo quê hương. Họ cũng là
lực lượng quan trọng trong phát triển nông nghiệp và xây dưng nông thôn mới. Theo
số liệu của Tổng cục Thống kê, hiện nay, ở nước ta, dân số trong độ tuổi thanh niên
(16-30 tuổi) có khoảng 22 triệu người, chiếm gần 23% dân số cả nước, trong đó,
thanh niên nông thôn chiếm khoảng 51,5%. Tìm việc làm và giải quyết tình trạng
thiếu việc cho thanh niên nông thôn đang là một vấn đề cấp bách đối với chính bản
thân họ và cả đối với các cấp, ban, ngành có liên quan. Vì vậy, để phát triển kinh tế ở
khu vực nông thôn, Đảng và Chính phủ cần hết sức quan tâm đến vấn đề này.
Bài viết phân tích “Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng thiếu
việc làm của thanh niên nông thôn” dựa trên các nguồn số liệu từ những bài viết liên
quan đến vấn đề việc làm cho thanh niên nông thôn đăng trên các trang báo mạng và
các báo cáo của các một số cuộc điều tra như báo cáo “Tổng điều tra dân số và nhà ở
Việt Nam năm 2009” của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TW, báo cáo
“Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2009/10” được thực hiện bởi Bộ Lao động
Thương binh- Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế, báo cáo điều tra “Lao động và
Việc làm Việt Nam 1/9/2009” của Bộ kế hoạch đầu tư và Tổng cục thống kê.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011049 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement