Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cadarn
#698439 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
GIỚI THIỆU MÔN HỌC LÝ LUẬN QUAN HỆ QUỐC TẾ
Nội dung bài giảng
Khái niệm Quan hệ Quốc tế (QHQT).
Khái quát về khoa học Lý luận QHQT.
Đối tượng nghiên cứu của Lý luận QHQT
Phương pháp nghiên cứu của môn học.
Chương trình môn học(giới hạn nội dung nghiên cứu) và tài liệu tham khảo.
ĐẶT VẤN ĐỀ
ĐẶT VẤN ĐỀ
QHQT là gì?
QHQT từ đâu ra?
QHQT vận động như thế nào?
Sự vận động của QHQT có thể lập trình được không?
QHQT sẽ tiến tới đâu?
Câu hỏi nghiên cứu
Khái niệm QHQT
Cơ sở tiếp cận
Chủ thể của QHQT
Các quá trình chính của QHQT
Bản chất của QHQT
Tương lai của QHQT

Những cách tiếp cận khác nhau
Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt
Những điểm đồng nhất
Liệu có sự dung hoà giữa các trường phái
3 trường phái cơ bản
Liệu sẽ có bao nhiêu trường phái???
Tân Hiện thực; Tân Mác xít; Tân tự do
Hành vi
Kinh tế chính trị
Thể chế (Regim)
Kiến tạo (Constructivism)
Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt
Thời gian khác nhau
Nhận thức khác nhau
Mục đích truyền tải khác nhau
Những điểm đồng nhất
Niềm say mê của những nhà “Giả kim” thời tiền cổ
Mong muốn có được 1 công thức hoàn hảo của Pitagor
Điểm dừng của ước vọng:
Chủ thể
Các quá trình chủ yếu
Bản chất
Tương lai
Khả năng thống nhất các trường phái
Bạn thực sự yêu thích Tần Thủy Hoàng???
Thế giới Đại đồng – Câu chuyện “Bao giờ cho đến tháng Mười”
Bản chất của môn học
Sự khác biệt với các môn học khác: LS QHQT, LQT, KTQT
Lý luận là Triết học???
Khái niệm Quan hệ Quốc tế
Mối quan hệ giữa các quốc gia (nhà nước)
Sự bất cập của khái niệm Quan hệ Quốc tế truyền thống
Chính trị Quốc tế (Int’l Politics) & Chính sách đối ngoại (Foreign Policy)
Khái quát về khoa học Lý luận Quan hệ quốc tế
Những hạn chế của các bậc tiền bối
Không phải là các nhà nghiên cứu CTQT chuyên nghiệp.
Chưa có một lý luận khoa học để xây dựng thành một bộ môn khoa học.
Chịu tác động của “Chủ nghĩa siêu hình”.
Tính khó xác định của các vấn đề chính trị
6 làn sóng của nền chính trị quốc tế
Làn sóng chủ nghĩa lý tưởng (trong thời gian giữa 2 cuộc thế chiến).
Làn sóng chủ nghĩa hiện thực (cuối Thế chiến II đến đầu thập kỷ 60 thế kỷ XX)
Làn sóng chủ nghĩa hành vi (thập kỷ 60).
Làn sóng chủ nghĩa toàn cầu (thập kỷ 70).
Làn sóng chủ nghĩa hậu thực chứng (thập kỷ 80).
Làn sóng chủ nghĩa tự do mới (từ đầu thập kỷ 90 đến nay).
Đối tượng nghiên cứu của LLQHQT
Tiện ích và hạn chế của Lý luận QHQT
Giúp hiểu hơn các khoa học khác, trước hết là LS QHQT và CSĐN.
Giúp phát hiện vấn đề quốc tế cần nghiên cứu.
Giúp dự báo tình huống đối ngoại.
Tính hạn chế của một lý thuyết bất kỳ.
Có quá nhiều lý thuyết.
Tính khó xác định của chủ thể xã hội - con người.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp luận cơ sở : Phương pháp luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Các nguyên tắc cơ sở: Khách quan – toàn diện - lịch sử - cụ thể - tính Đảng (lợi ích)
Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: Phân tích tình huống; So sánh; thống kê; Phân tích quá trình hoạch định.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement