Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Nethanel
#698416 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
1. Khái niệm: 1
2. Các nhóm chủ thể của tư pháp quốc tế: 1
2.1 Người nước ngoài: 1
2.1.1 Khái niệm: 1
2.1.2 Phân loại người nước ngoài: 1
2.1.3 Cơ sở pháp lý của người nước ngoài: 1
2.1.4 Địa vị pháp lý của người nước ngoài ở Việt Nam: 3
2.1.5 Địa vị pháp lý của người Việt Nam ở nước ngoài: 4
3. Pháp nhân: 4
3.1 Khái niệm: 4
3.2 Quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài: 5
3.3. Quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài ở Việt Nam: 5
4. Quốc gia: 7
4.1 Cơ sở xác định quy chế pháp lý đặc biệt của quốc gia: 7
4.1.1 Các nguyên tắc thể hiện cơ sở pháp lý quốc tế của quy chế pháp lý đặc biệt của quốc gia: 7
4.1.2 Quan điểm của các nước về quyền miễn trừ của quốc gia trong quan hệ Tư pháp quốc tế: 8
4.1.3 Nội dung của quy chế pháp lý đặc biệt của quốc gia trong Tư pháp quốc tế: 9
4.1.3.1. Quyền miễn trừ tư pháp: 9
4.1.3.1.1. Miễn trừ xét xử tại bất cứ Tòa án nào: 9
4.1.3.1.2 Miễn trừ đối với các biện pháp cưỡng chế nhằm đảm bảo đơn kiện: 10
4.1.3.1.3 Miễn trừ đối với các biện pháp cưỡng chế nhằm đảm bảo thi hành quyết định của Tòa án trong trường hợp quốc gia không đồng ý cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài kiện, đồng ý cho Tòa án xét xử: 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO 11


CHỦ THỂ TƯ PHÁP QUỐC TẾ
1. Khái niệm:
Chủ thể của tư pháp quốc tế là các chủ thể tham gia vào quan hệ mà tư pháp quốc tế điều chỉnh. Chủ thể của tư pháp quốc tế thường thể hiện yếu tố nước ngoài ( 1 bên hay cả 2 bên ).
Chủ thể phổ biến của tư pháp quốc tế là các cá nhân, pháp nhân và quốc gia.
2. Các nhóm chủ thể của tư pháp quốc tế:
2.1 Người nước ngoài:
2.1.1 Khái niệm:
- Người nước ngoài là những người cư trú và làm ăn sinh sống ởViệt Nam có quốc tịch nước khác hay không có quốc tịch.
2.1.2 Phân loại người nước ngoài:
- Dựa vào dấu hiệu quốc tịch: người có quốc tịch nước ngoài và người không có quốc tịch.
- Dựa vào nơi cư trú: người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài cư trú ngoài lãnh thổ Việt Nam.
- Dựa vào thời hạn cư trú: người nước ngoài thường trú và tạm trú.
- Dựa vào quy chế pháp lý: người hưởng quy chế ưu đãi miễn trừ ngoài giao; người hưởng quy chế theo hiệp định quốc tế; người nước ngoài cư trú và làm ăn sinh sống ở nước sở tại.
2.1.3 Cơ sở pháp lý của người nước ngoài:
Quy chế pháp lý của người nước ngoài mang tính song trùng pháp luật: khi cư trú làm ăn sinh sống ở nước sở tại thì người nước ngoài cùng lúc chịu sự điều chỉnh của hai hệ thống pháp luật là pháp luật của nước mà người đó mang quốc tịch và pháp luật của nước sở tại nơi người đó cư trú và làm ăn sinh sống.
+ Giải quyết xung đột pháp luật về năng lực pháp luật và năng lực hành vi của người nước ngoài:
Để giải quyết xung đột về năng lực pháp luật và năng lực hành vi của người nước ngoài thì pháp luật các nước thường quy định người nước ngoài có năng lực pháp luật ngang hay tương đương với công dân nước sở tại (trừ những ngoại lệ quy định trong các hệ thống luật cụ thể của mỗi quốc gia hay trong các điều ước quốc tế).
Để giải quyết xung đột pháp luật về năng lực hành vi thì đại đa số các nước đều áp dụng theo hệ thuộc luật quốc tịch, riêng Anh – Mỹ áp dụng theo hệ thuộc luật nơi cư trú.
Theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
Điều 761. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài
1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch.
2. Người nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự tại Việt Nam như công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác.
Điều 762. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là người nước ngoài
1. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà người đó là công dân, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.
2. Trong trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam thì năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật Việt Nam.
Còn đối với người không quốc tịch thì theo quy định tại Điều 760 BLDS áp dụng luật nơi người đó cư trú hay nếu người đó không có nơi cư trú thì áp dụng pháp luật Việt Nam.
Đối với người hai hay nhiều quốc tịch:
 Áp dụng nguyên tắc quốc tịch và người đó cư trú;
 Áp dụng nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu: nơi người đó gắn bó nhất nếu người đó không cư trú ở nước mà mình có quốc tịch.
+ Căn cứ pháp luật xây dựng chế định pháp lý dân sự cho người nước ngoài.
Qui chế pháp lý áp dụng cho người nước ngoài : dựa trên các chế độ đối xử cơ bản như :
- Chế độ tối huệ quốc : Người nước ngoài từ các quốc gia nước ngoài khác nhau thì được đối xử tương tự nhau.
- Chế độ đãi ngộ như công dân : Hưởng quyền và nghĩa vụ như công dân của quốc gia sở tại.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Nguyncx
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement