Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pe_fuc_map
#697627 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
mục lục

I. Giới thiệu chuyên đề 2
II. quá trình tìm hiểu thu thập thông tin 4
1. Thời gian và phương pháp thu thập thông tin 4
2. Nguồn thu thập thông tin 4
3. Các thông tin thu thập được 6
3.1. Khái niệm về phổ biến, giáo dục pháp luật. 6
3.2. Vai trò của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 7
3.3. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở thành phố Hà Nội 7
3.4. Về tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL 11
III. Kết quả xử lý thông tin 13
1. Kế qủa hoạt động của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố. 13
2. Kết quả cụ thể ở các quận huyện: 15
IV. Nhận xét và kiến nghị 17
1. Nhận xét 17
1.1 Kết quả đạt được 17
1.2. Khó khăn, tồn tại: 18
2. Kiến nghị 18
I. Giới thiệu chuyên đề
Trong những năm qua cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, coi đó là một bộ phận không thể tách rời của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật
Quan điểm đó đã được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội đại biểu toàn quốc từ Đại hội V đến Đại hội IX. Nghị quyết Đại hội Đảng lần V (1982) đã nêu: " Các cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể phải thường xuyên phổ biến, giải thích pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, đưa việc giáo dục pháp luật vào các trường học, các cấp học, xây dựng ý thức sống có pháp luật và tôn trọng pháp luật". Đến Nghị quyết Đại hội Đảng lần IX (2001) tiếp tục nhấn mạnh " phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, tuyên truyền giáo dục toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật".
Theo quyết định số 43/QĐ - TC ngày 02/08/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Tư pháp TP. Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Sở tư pháp tỉnh Hà Tây với Sở tư pháp thành phố Hà Nội cũ, và quyết định số 13/2008/QĐ - UBND ngày 23/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, có quy định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở tư pháp thành phố Hà Nội.
Như chúng ta đã biết, Hà Nội là một thành phố đông dân số với nhiều người ngoại tỉnh về cư trú để học tập, lao động, làm ăn sinh sống nhưng điều kiện tiếp xúc và hiểu biết pháp luật rất hạn chế. Đặc biệt là khi hợp nhất tỉnh Hà Tây với thành phố Hà Nội cũ để trở thành thành phố Hà Nội mới với trên 6 triệu người thì vấn đề đưa pháp luật vào cuộc sống là rất quan trọng và cần thiết.
Ngày 07/1/2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, đây là một bước tiến dài có ý nghĩa vô cùng quan trọng, điều này giúp cho Việt Nam có cơ hội phát triển nền kinh tế cũng như mọi mặt của đời sống xã hội. Song nó cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt việc làm sao để từng lớp người lao động phổ thông được pháp luật bảo vệ trước những ông chủ nước ngoài, những nhà kinh doanh trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về pháp luật trong nước cũng như những qui định của quốc tế, từ đó nắm bắt cơ hội kinh doanh đồng thời không vi phạm pháp luật.
Đứng trước những vấn đề trên em chọn chuyên đề thực tập là "Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở tư pháp Hà Nội - thực trạng và giải pháp". Với những kiến thức thực tế và nghiên cứu tài liệu nơi thực tập còn chưa đầy đủ cũng như khả năng nhận thức còn hạn chế nên đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo.
Em xin chân thành cảm ơn!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011829 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement