Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By storyl0v3_pandal0veUDV
#696974 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Phần hai: Nội dung 1
I. Khái quát chung về hoạt động huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng
1. Khái quát về hoạt động huy động vốn 1
2. Huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá 2
3. Vai trò của hoạt động huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá đối với hoạt động huy động vốn của tổ chức tín dụng 4
II. Pháp luật điều chỉnh hoạt động huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng
1. Quy định chung về giấy tờ có giá 5
2. Chủ thể phát hành 6
3. Đối tượng được mua giấy tờ có giá 7
4. Điều kiện để phát hành giấy tờ có giá 7
5. Cơ chế xác lập giao dịch phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng
a. Quy trình xác lập 10
b. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể 11
III. Nhận xét, đánh giá về huy động vốn thông qua hoạt động phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng
1. Tích cực 11
2. Hạn chế 13
3. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về huy động vốn thông qua hoạt động phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng 16
Phần ba: Kết luận 17
luật nên có những quy định mang tính chất nguyên tắc về thủ tục và điều kiện phát hành, theo đó ngân hàng nào đáp ứng được các điều kiện này sẽ được tiến hành hoạt động thay vì phải xin phép như hiện nay. Hơn nữa việc quy định như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng trong hoạt động kinh doanh vừa đảm bảo vai trò quản lý nhà nước, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin cho” mà hiện nay chúng ta đang nỗ lực thực hiện, giảm thiểu đến mức tối đa sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động nghiệp vụ của các TCTD là ngân hàng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng.
Ngoài ra theo Thông tư số 16 do Thống đốc NHNN ký ban hành ngày 11/8/2009, để được phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, các TCTD phải có kết quả hoạt động, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành và tính đến thời điểm gần nhất phải có lãi; tỷ lệ xấu trên tổng dư nợ của năm liền kề trước năm phát hành và tính đến thời điểm gần nhất là dưới 5%.
Các TCTD muốn phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền thì phải được sự chấp thuận của Thống đốc NHNN. Nếu phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền đã được đại hổi cổ đông thông qua có thay đổi, TCTD phải báo cáo với cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng để được xem xét chấp thuận.
Nếu TCTD muốn thay đổi mức vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu trên thì trong hồ sơ đề nghị phát hành trái phiếu phải ghi rõ các nội dung theo quy định hiện hành của NHNN…
3. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về huy động vốn thông qua hoạt động phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng:
- Cần rút ngắn hơn nữa thời hạn để Thống đốc NHNN xem xét và ra quyết định về việc phát hành giấy tờ có giá sau khi nhận được hồ sơ đề nghị phát hành của TCTD cũng như bổ sung một cách chi tiết hơn các quy định trong trường hợp TCTD đề nghị được phát hành vượt kế hoạch đã được xét duyệt, bổ sung Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN những quy định cụ thể về giới hạn tổng mệnh giá giấy tờ có giá mà TCTD được phát hành.
- Nên tiếp cận việc phát hành giấy tờ có giá của TCTD đúng với bản chất pháp lý của nó chính là những thỏa thuận vay nợ của TCTD và khách hàng, trên cơ sở đó có những quy định phù hợp.
- Nhất thể hóa các quy chế về phát hành giấy tờ có giá của TCTD với Luật Chứng khoán 2006, dần đưa việc phát hành giấy tờ có giá của TCTD và của các tổ chức khác vào điều chỉnh chung bởi một hành lang pháp lý. Điều này sẽ tạo ra tính thanh khoản cao hơn cho các giấy tờ có giá do TCTD phát hành cũng như hạn chế một số bất cập của pháp luật hiện hành.
- Phát huy hơn nữa hiệu quả nghiệp vụ thị trường mở thông qua các biện pháp như: ổn định lãi suất phù hợp với diễn biến thực tế trên thị trường và điều tiết vốn khả dụng của các TCTD ở mức hợp lý; sử dụng linh hoạt các cách đấu thầu khối lượng, lãi suất với các kỳ hạn phù hợp.
Phần ba: Kết luận:
Vốn là điều kiện sống còn đối với sự phát triển của nền kinh tế. Đảm bảo an toàn huy động vốn có vai trò quan trọng không chỉ đối với các TCTD mà còn có tác động lớn đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. Nhận thức được vai trò to lớn đó, Nhà nước ta đã ban hành các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng nói chung, hoạt động huy động vốn nói riêng và đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần không nhỏ vào sự phát triển không ngừng của hệ thống TCTD trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó ít nhiều trong các văn bản luật đã ban hành vẫn còn tồn tại những hạn chế và chồng chéo làm ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của các TCTD. Bởi vậy, trong thời gian sớm nhất, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần nghiên cứu và điều chỉnh các văn bản luật sao cho phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoạt động huy động vốn của các TCTD đạt hiệu quả cao, góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội trong nước.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1041789 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement