Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By intelli_prof
#694823 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

B. NỘI DUNG 3
1. Nhận thức chung 3
1.1 Thụ lý vụ án dân sự 3
1.1.1 Khái niệm thụ lý vụ án dân sự 3
1.1.2 Đặc điểm thụ lý vụ án dân sự 3
1.1.3 Bản chất của thụ lý vụ án dân sự 3
1.1.4 Ý nghĩa của thụ lý vụ án dân sự 4
1.2 Trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự 4
2. Các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về thụ lý và trả lại đơn khởi kiện 5
2.1 Quy định về thụ lý vụ án dân sự 5
2.2 Quy định về trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự 6
3. Thực trạng áp dụng pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành trong việc thụ lý và trả lại đơn khởi kiện 8
4. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự 9
4.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thụ lý vụ án dân sự 9
4.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự 10
C. KẾT LUẬN 11
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12
B. NỘI DUNG
1. NHẬN THỨC CHUNG
Để hiểu rõ những quy định của pháp luật về thụ lý và trả lại đơn khởi kiện ta cần hiểu thế nào là thụ lý VADS? thế nào là trả lại đơn khởi kiện? cũng như bản chất, ý nghĩa của hoạt động này.
1.1 Thụ lý vụ án dân sự
1.1.1 Khái niệm thụ lý vụ án dân sự
Xét về mặt thuật ngữ, theo Từ điển tiếng Việt “Thụ lý là tiếp nhận giải quyết vụ kiện”. Còn dưới góc độ pháp lý, theo Từ điển Luật học “Thụ lý vụ án là bắt đầu tiếp nhận một vụ việc để xem xét và giải quyết”. Theo Điều 167, 168 BTTDS, thụ lý vụ án là việc tòa án dân sự nhận đơn yêu cầu của đương sự đề nghị xem xét, giải quyết một vụ việc để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, tổ chức, cơ quan và xem xét”. Nhìn chung, các khái niệm trên đều khẳng định được bản chất của việc thụ lý VADS là việc Tòa án đã xác định trách nhiệm giải quyết VADS.
Như vây, thụ lý VADS là việc Tòa án có thẩm quyền chấp nhận giải quyết đơn khởi kiện của đương sự và vào sổ thụ lý VADS để giải quyết.
Hoạt động thụ lý bao gồm hai hoạt động cơ bản là nhận đơn khởi kiện xem xét và vào sổ thụ lý. Nhưng trong đó lại có rất nhiều công việc cụ thể khác nhau như: tiếp nhận đơn khởi kiện, kiểm tra nội dung đơn khởi kiện đã đầy đủ theo quy định pháp luật hay chưa, kiểm tra các điều kiện thụ lý khác như điều kiện về chủ thể, điều kiện về thời hiện khởi kiện, thông báo về việc nộp tiền tạm ứng án phí và vào sổ thụ lý.
1.1.2 Đặc điểm thụ lý vụ án dân sự
Từ khái niệm trên ta có thể rút ra đặc điểm của việc thụ lý VADS như sau:
- Thụ lý VADS là một hoạt động của Tòa án có thẩm quyền thực hiện
- Thụ lý VADS chỉ được thực hiện khi có yêu cầu khởi kiện của chủ thể có quyền khởi kiện.
- Thụ lý VADS không phải là một hoạt động tố tụng độc lập mà nó là cả một quy trình gồm nhiều bước khác nhau để đi đến kết quả là Tòa án vào sổ thụ lý VADS.
1.1.2 Bản chất của thụ lý vụ án dân sự
Thụ lý VADS thực chất là việc Tòa án nhận đơn khởi kiện để xem xét giải quyết nội dung đơn khởi kiện đó. Việc Tòa án chấp nhận tiến hành thụ lý vụ án đồng nghĩa với việc Tòa án đã xác nhận trách nhiệm giải quyết vụ án thuộc về mình mà không phải thuộc về một cơ quan nhà nước nào khác. Từ đây, các mối quan hệ pháp luật tố tụng sẽ được phát sinh, trong mối quan hệ này, Tòa án là chủ thể thực hiện quyền lực nhà nước thông qua việc thụ lý giải quyết tranh chấp và quyết định thụ lý của Tòa án có tính bắt buộc đối với các bên. Thụ lý VADS là một trong những thẩm quyền của TAND nhằm thực hiện chức năng xét xử các vụ án, trong đó có các vụ án dân sự, hôn nhân – gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Tòa án là nơi biểu hiện tập trung đầy đủ nhất các quyền tư pháp, nơi thể hiện sức mạnh cuẩ hệ thống cơ quan tư pháp. Qua hoạt động giải quyết các vụ án của Tòa án trong các lĩnh vực giải quyết `tranh chấp dân sự, hôn nhân – gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, Tòa án sẽ xác lập trật tự về quyền và lợi ích mà các ngành luật nội dung đã quy đinh, từ đó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của xã hội, của công dân, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội. Và thực hiện được tốt chức năng giải quyết VADS thì trước tiên VADS phải được Tòa án thụ lý.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013848 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement