Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hellgirl_onlylove
#694652 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Cơ chế ba bên là một vấn đề khoa học – pháp lý về lao động còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Dưới góc độ chung nhất, cơ chế ba bên là cơ cấu/ hình thức và biện pháp được sử dụng với sự tham gia của bên người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước nhằm xây dụng và thực thi chính sách pháp luật và các tiêu chuẩn lao động, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình lao động với mục đích xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và đảm bảo hòa bình công nghiệp. Với sự phát triển ngày càng phức tạp của quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề cơ chế ba bên là một điều hết sức quan trọng và cần thiết.
1. Lịch sử phát triển.
Có thể khẳng định một điều là chỉ trong xã hội có giai cấp, có nhà nước tồn tại và quan trọng hơn hết là có sự tồn tại và phát triển của quan hệ lao động (quan hệ công nghiệp) thì mới có thể xuất hiện cơ chế ba bên. Ở Việt Nam, mặc dù quan hệ lao động đã tồn tại và phát triển từ thời Pháp thuộc, nhưng do không có môi trường kinh tế, chính trị và xã hội thuận lợi, nên đến tận cuối thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung cơ chế ba bên ở Việt vẫn chưa có điều kiện hình thành và phát triển. Cơ chế ba bên ở Việt Nam chỉ thực sự được quan tâm khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có điều tiết của Nhà nước, đây được coi là tiền đề khách quan cho sự hình thành và phát triển của cơ chế ba bên ở Việt Nam.
Trong quá trình điều chỉnh quan hệ lao động, Nhà nước ta đã có những sự điều chỉnh nhất định về vấn đề phối hợp hoạt động giữa các bên thay mặt người lao động và người sử dụng lao động trong việc đề ra và thực hiện các chính sách cũng như quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề lao động. Quan trọng hơn, Nhà nước ta đã ban hành Nghị định số 145/2004/NĐ- của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về việc tổng liên đoàn lao động Việt Nam và thay mặt của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan Nhà nước về chính sách pháp luật và những vấn đề liên quan đến quan hệ lao động. Đây được coi là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển của cơ chế ba bên ở Việt Nam.
2. Khái quát về cơ chế ba bên ở Việt Nam.
Trong cơ chế ba bên ở Việt Nam, thành phần của cơ chế ban bên gồm Nhà nước (Chính phủ), thay mặt của người lao động (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam), thay mặt của người sử dụng lao động (Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hội đồng liên minh hợp tác xã Việt Nam). Tư cách thay mặt của các bên do Nhà nước ghi nhận.
Ở nước ta, tổng liên đoàn lao động Việt Nam và thay mặt người sử dụng lao động được tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước về chủ trương, đường lối, chính sách về lao động; sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách về lĩnh vực lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; cải cách thủ tục hành chính trong quản lý lao động; đề xuất các biện pháp giải quyết các cuộc đình công liên quan đến nhiều người lao động; tham gia, báo cáo thực hiện các Công ước của Tổ chức lao động quốc tế; những vấn đề khác theo yêu cầu của Chính phủ và các bên theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan thường trực ba bên thực hiện chức năng và nhiệm vụ cụ thể của mình tùy theo các quy định của pháp luật. Trong đó Ủy ban quan hệ lao động có nhiệm vụ chính là tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách liên quan đến quan hệ lao động; những biện pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện chủ trương, chính sách về quan hệ lao động; phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện quan hệ lao động lành mạnh, minh bạch và việc thành lập tổ chức liên ngành về quan hệ lao động ở cấp tỉnh.
Cơ chế ba bên ở Việt Nam hoạt động chủ yếu dưới hình thức Nhà nước tham khảo ý kiến hai bên và các cơ quan thường trực ba bên trước khi quyết định các vấn đề có liên quan đến lao động. Việc lấy ý kiến ba bên ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là thông qua đối thoại xã hội và trao đổi ý kiến. Trong việc lấy lý kiến này, dù việc lấy ý kiến này đạt được sự đồng thuận giữa các bên, thì Chính phủ vẫn sẽ là người quyết định cuối cùng. Các diễn đàn trao đổi ý kiến cũng thường xuyên được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm giữa các bên. Qua điều 3 của Nghị định 145/2004/NĐ-CP và điều 2 Quyết định 68/2007/QĐ-TTg ta có thể thấy nội dung hoạt động của cơ chế ba bên ở Việt Nam cũng đã bao trùm hầu hết các lĩnh vực thuộc quan hệ lao động.
3. Những hạn chế trong việc thực hiện cơ chế ba bên ở Việt Nam.
Pháp luật hiện hành còn một số bất cập, gây ảnh hưởng đến việc xác lập và vận hành cơ chế ba bên ở Việt Nam. Cụ thể là chưa có những quy định rõ ràng về cơ chế ba bên, thiếu những quy định về giá trị pháp lý của việc tham khảo ý kiến cũng như thiết chế thường trực thực hiện việc tham khảo ý kiến ba bên. Có rất ít quy định đề cập đến sự tham gia của thay mặt người lao động và sử dụng lao động trong việc tham khảo ý kiến ba bên ở cấp địa phương. Trong hoạt động thực tế chúng ta cũng chưa tổ chức được Hội nghị ba bên ở cả cấp trung ương và địa phương.
Tính thay mặt và năng lực tham gia của các đối tác xã hội nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường, việc xác định tổ chức thay mặt của người sử dụng lao động chưa hợp lý, đặc biệt là ở cấp địa phương và ngành nghề. Pháp luật hiện hành không có các quy định về nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện cũng như cách xác định một tổ chức là thay mặt của người sử dụng lao động. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam hiện được coi là những tổ chức thay mặt của người sử dụng lao động, song tính thay mặt còn chưa cao, năng lực chuyên môn của các tổ chức đó trong lĩnh vực lao động còn nhiều hạn chế. Thực tế hoạt động cho thấy có sự không thống nhất trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức thay mặt cho người sử dụng lao động ở Việt Nam. Thêm vào đó, các tổ chức này hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế, chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thay mặt lao động cho người sử dụng lao động.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thuynguy3n
#1013681 :clap: :clap: bạn ơi tải giúp mình tài liệu này với. mình cám ơn!!! :clap:
vai trò và chức năng của thiết chế ba bên trong quan hệ lao động ở việt nam

viewtopic.php?f=258&t=252812
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013705 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement