Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By richkichau99
#694550 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

I. Cơ sở lý luận cho việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài.
1. Khái niệm và bản chất công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài.
Theo từ điển Tiếng việt “công nhận” là sự thừa nhận trước mọi người một điều gì đó là phù hợp với sự thật, với lẽ phải hay với thể lệ, luật pháp. Còn “thi hành” là việc làm cho điều gì đó trở thành có hiệu lực (được thực hiện trên thực tế)
Hai thuật ngữ “công nhận” và “thi hành” bản án, quyết định cuả tòa án nước ngoài thường được sử dụng cùng nhau, tuy nhiên trên thực tế chúng có thể sử dụng một cách riêng rẽ. Hai thuật ngữ này mặc dù có sự gắn bó phụ thuộc lẫn nhau nhưng cũng có thể được sử dụng với những hàm ý khác nhau. Trong trường hợp bản án, quyết định của tòa án được tự nguyện thi hành thì nó có thể có trường hợp nó chỉ cần công nhận mà không cần thi hành. Trong khi đó nếu một bản án, quyết định của tòa án đã được thi hành có nghĩa là nó đã được công nhận. Việc thi hành bản án quyết định của tòa án không chỉ là việc công nhận hiệu lực của bản án, quyết định mà bao gồm cả việc đưa bản án, quyết định vào cuộc sống. Do đó có thể hiểu khái niệm công nhận và cho thi hành bản án quyết định của tòa án nước ngoài theo nghĩa tổng thể (bao gồm cả công nhận và thi hành), nhưng cũng có thể hiểu theo nghĩa tách biệt (khái niệm công nhận và khái niệm thi hành).
Để hiểu rõ khái niệm “công nhận” và cho thi hành bản án quyết định của tòa án nước ngoài cần làm rõ mục đích và bản chất của hoạt động đó. Đối với công nhận mục đích ở đây thể hiện ở chỗ, sự công nhận được sử dụng nhằm ngăn ngừa trường hợp nguyên đơn hay bị đơn tiếp tục khởi kiện về vụ việc đã được tòa án giải quyết. Trong khi đó việc thi hành lại đóng vai trò như một công cụ hữu hiệu để buộc bên bị thi hành phải thực hiện những hành vi bất lợi cho mình mà bên đó đã không tự nguyện thi hành.
Việc xác định khái niệm công nhận và cho thi hành bản án quyết định của tòa án nước ngoài cho thấy bản chất của của việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài là việc Nhà nước thừa nhận hiệu lực pháp lý của bản án, quyết định của tòa án nước ngoài trên lãnh thổ của quốc gia mình, thừa nhận sự phát sinh các quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên đương sự trong bản án, quyết định này giống như bản án, quyết định của của toàn án nước mình tuyên. Công nhận và cho thi hành bản án quyết định của tòa án nước ngoài là một giai đoạn của tố tụng dân sự quốc tế. Bởi trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, bên cạnh việc giải quyết các tranh chấp dân sự theo thủ tục tố tụng thông thường và đưa ra bản án quyết định dân sự hợp pháp, thì cần có hoạt động công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài nữa. Do đó, việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài chính là giai đoạn được tiếp nối của tố tụng dân sự thông thường
2. Khái niệm bản án, quyết định của tòa án nước ngoài theo pháp luật VN.
Về khái niệm bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, điều 1 PL công nhạn và thi hành tại VN bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài quy định:..
Theo khoản 1 điều 342 BL TTDS năm 2004, bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài là bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của tòa án nước ngoài và bản án quyết định khác của tòa án nước ngoài mà theo pháp luật VN nó được coi là bản án quyết định dân sự.
Theo 2 khái niệm trên ta có thể xác định được đối tượng, phạm vi của việc công nhận và cho thi hành tại việt nam các bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài bao gồm các bản án, quyết định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, quyết định về tài sản trong bản án quyết định hình sự, hành chính và cuối cùng là bản án khác do pháp luật quy định.
3.Sự cần thiết của việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài.
Xét về bản chất một bản án, Một mặt, nó là phán quyết của cơ quan công quyền nên mang tính chất công (public); mặt khác, nó nhằm giảI quyết quyền lợi giữa các bên đương sự, vì vậy mang tính chất tư (private). CHính Vì bản án là phán quyết của cơ quan công quyền nên chỉ có hiệu lực pháp lý trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó. Nguyên tắc chủ quyền quốc gia không cho phép một bản án của Toà án nước ngoài có hiệu lực trực tiếp trên quốc gia mình. Ngoài ra, các quốc gia cũng e dè về tính công minh; về cơ sở quyền tài phán, thủ tục tố tụng và cách thức Toà án nước ngoài xét xử vụ việc. Bên cạnh đó tính chất tư của Bản án nhằm giải quyết quyền lợi của các bên đương sự do đó nó đòi hỏi việc công nhận và thi hành tại một quốc gia khác. Hơn nữa, việc công nhận tránh được việc xét xử trùng lắp (cùng một sự việc, giữa cùng các đương sự) giữa các Toà án , giảm tốn kém cho việc xét xử và tránh xảy ra việc tranh chấp không có hồi kết thúc.
Trong sự hợp tác quốc tế mở rộng giữa Việt Nam và thế giới hiện nay, sự công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại VN trg những đkiện phù hợp là hết sức cần thiết và có ý nghĩa kte, chính trị và pháp lý rất quan trọng. Có thể thấy điều này qua một số phân tích sau:
+ Trước tiên nếu không thực hiện công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài thì có nguy cơ lợi ích chính đáng của các bên không được bảo vệ, những hành vi vi phạm pháp luật không làm phát sinh hậu quả bất lợi cho các chủ thể thực hiện hành vi đó. Sự bất an toàn về pháp lý này sẽ kìm hãm các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài phát triển. Bên cạnh đó việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác bình đẳng tự nguyện giữa các cá nhân và pháp nhân của các quốc gia.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014701 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement