Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Mabsant
#688986 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Bộ tài liệu ôn luật đất đai

BÀI TẬP SỐ 3

Ông Ý có mảnh ruộng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1.300 m2 . Tháng 12/2005, UBND xã X thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất đã lấy 243m2 đất ruộng của gia đình ông Ý đổi cho gia đình bà Thoa. Tuy nhiên, việc làm này không nhận được sự nhất trí của ông Ý. Ông Ý làm đơn khiếu nại đến UBND xã X và nhận được câu trả lời là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Ý nay không còn giá trị. Sau đó, tháng 3/2007, UBND xã X đã lấy mảnh ruộng này bán cho ông Ca để làm nhà ở.
Hỏi:
1. Hãy bình luận về những việc làm của UBND xã X?
2. Ông Ý phải làm gì để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình? Hãy thu thập và đưa ra các chứng cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho ông Ý?
3. Vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước nào? Vì sao?
4. Tư vấn cho ông Ý trình tự thực hiện việc khiếu nại để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình?
5. Giúp ông Ý soạn thảo nội dung đơn khiếu nại gửi UBND xã X?

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
Câu 1: Bình luận những việc làm của UBND xã X:
Với các dữ kiện trong tình huống, ta có thể nhận định mảnh đất ruộng của ông Ý là thuộc nhóm đất Nông nghiệp được quy định trong Luật Đất đai 2003. Ông Ý được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mảnh ruộng có diện tích 1.300 m2 này có nghĩa ông Ý đã được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ổn định và bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định tại Khoản 3; Khoản 20 Điều 4 Luật Đất đai 2003.
Vậy, với các việc làm của UBND xã X ta có thể có bình luận sau đây:
Thứ nhất, tháng 12/2005, UBND xã X thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất đã lấy 243 m2 đất ruộng của gia đình ông Ý đổi cho gia đình bà Thoa mà không nhận được sự nhất trí của ông Ý đã là sai và xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng đất của ông Ý. Sở dĩ như vậy vì, theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai, chuyển đổi đất là một trong những quyền của người sử dụng đất được pháp luật bảo hộ và theo quy định của pháp luật, UBND xã không có thẩm quyền trong việc tiến hành chuyển đổi đất mà tại Khoản 3 Điều 37 chỉ quy định UBND xã có thẩm quyền: “cho thuê đất thuộc quĩ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn”. UBND xã X tự ý thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất này cho bà Thoa không được sự nhất trí của ông Ý là hành vi không đúng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Ý.
Thứ hai, không những thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất không nhận được sự nhất trí của ông Ý mà khi ông Ý làm đơn khiếu nại đến UBND xã X và nhận được câu trả lời là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Ý nay không còn giá trị. Khi đưa ra lời giải thích này, với chức năng và thẩm quyền của mình trong việc quản lý hành chính ở địa phương, đáng lý UBND xã X phải đưa ra các căn cứ pháp lý rõ ràng để giải thích vì sao lại nói giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Ý lại không còn giá trị nhưng UBND xã lại không đưa ra căn cứ pháp lý nào. Điều này làm cho người có quyền sử dụng đất hợp pháp là ông Ý sẽ không khỏi nghi ngờ là UBND xã X nói hoàn toàn không có căn cứ mà hành động của UBND còn là hành động lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai thẩm quyền theo Điều 15 Luật Đất đai.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By timtailieucoich
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement