Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#688563 Download Tiểu luận Quản lý chất lượng miễn phíMỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Chương I. Những vấn đề chung về chất lượng và QTCL 3
I. Những vấn đề cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng 3
1.1. Những quan điểm về chất lượng 3
1.2. Các loại chất lượng sản phẩm 5
1.3. Các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm 6
1.4. Một số khái niệm liên quan đến quản trị chất lượng 10
III. Vai trò của chất lượng và quản lý chất lượng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp 23
Chương II. Những quan điểm nhận thức và thực trạng công tác quản lý chất lượng trong các DNCNVN 24
1. Thực trạng vấn đề QLCL của DNCNVN giai đoạn trước năm 1990 25
1.1. Những nhận thức và HTQLCL trong giai đoạn này 25
1.2. Từ nhận thức về QTCL đã đưa đến thực trạng của công tác QTCL trong sản xuất như sau 25
1.3. Những hạn chế 26
II. Giai đoạn từ năm 1990 đến nay 27
1. Tình hình kinh tế đất nước – những yêu cầu đổi mới công tác QTCL để theo kịp sự đổi mới của nền kinh tế 27
1.2. Những thay đổi nhận thức của người tiêu dùng 27
1.3. Những thời cơ và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của các DNCNVN 27
2. Những nhận thức và quan điểm quản trị chất lượng trong từng giai đoạn này 28
2.1. Những nhận thức đúng đắn 28
2.2. Những quan điểm còn lệch lạc dẫn tới thực trạng sau 32
3. Đánh giá chung về công tác QTCL trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam 33
Chương III. Một số giải pháp áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả HTQTCL trong các DNCNVN 35
I. Tại doanh nghiệp 35
1. Đổi mới và hoàn thiện nhận thức và vai trò của chất lượng và QLCL 35
2. Tăng cường công tác tiêu chuẩn hoá và quản lý đo lường tại cơ sở 35
3. Tăng cường đổi mới công nghệ chú trọng đào tạo nhân lực 36
4. Lựa chọn mô hình QTCL phù hợp 37
II. Giải pháp ở tầm vĩ mô 43
Phần kết 45
Tài liệu tham khảo 46

LỜI NÓI ĐẦU
Chất lượng sản phẩm vốn là một điểm yếu kém kéo dài nhiều năm ở nước ta trong nền kinh tế KHHTT trước đây vấn đề chất lượng được đề caovà được coi là mục tiêu quan trọng để phát triển kinh tế nhưng kết quả mang lại chưa được là bao nhiêu do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã phủ nhận nó trong hoạt động cụ thể của thời gian cũ.
Trong mười năm lăm đổi mới tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế xã hội chất lượng đã quay về vị trí đúng với ý nghĩa. Người tiêu dùng họ là những người lựa chọn những sản phẩm hàng hoá và dịch vụ đạt chất lượng không những thế xuất phát từ nhu cầu người tiêu dùng các doanh nghiệp phải chú ý đến nhu cầu người tiêu dùng mà bằng sự nhìn nhận và bằng những hành động mà doanh nghiệp đã cố gắng đem đến sự thoả mãn tốt nhất có thể đem đến cho người tiêu dùng. Sự thoả mãn người tiêu dùng đồng nghĩa với doanh nghiệp đã thực sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề chất lượng cao nhà quản lý cũng đã tìm tòi những cơ chế mới để tạo ra những bước chuyển mới về chất lượng trong thời kỳ mới về chất lượng trong thời kỳ mới.
Trong nền kinh tế thị trường với nền kinh tế nhiều thành phần cùng với sự mở cửa vươn ngày càng rộng tới thế giới quanh ta làm cho sự cạnh tranh ngày càng diễn ra một cách quyết liệt hơn. Các doanh nghiệp không những chịu sức ép lẫn nhau hướng đến sự tồn tại, phát triển và vươn ra bên ngoài mà doanh nghiệp còn chịu sức ép của bên hàng hoá nhập khẩu như sức ép chất lượng, giá cả, dịch vụ… chính vì vậy các nhà quản lý coi trọng vấn đề chất lượng như là gắn với sự tồn tại sự thành công của doanh nghiệp đó cũng chính là tạo nên sự phát triển của nền kinh tế trong mỗi quốc gia.
Từ sự kết hợp hài hoà giữa lý luận và thực tiễn tui đã thấy tầm quan trọng của vấn đề quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nhân Việt Nam từ đó trong tui nảy sinh đề tài "Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam".
tui hy vọng đề tài bản thân tui tuy có những thiếu sót bởi tầm nhìn hữu hạn nhưng nó bao hàm những vấn đề cốt lõi mà ý tưởng cá nhân tui cùng với sự giúp đỡ của cố Hồng Vinh tạo ra sản phẩm mà sản phẩm không ít thì nhiều nó bao hàm những kiến thức cơ bản mà tui một sinh viên thuộc chuyên ngành quản trị chất lượng đã nắm bắt được.
Nội dung chính của đề tài:
Chương I: Những vấn đề chung về chất lượng và QTCL.
Chương II: Quan điểm nhận thức và thực trạng công tác QTCL trong các DNCNVN.
Chương III: Một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCNVN.

Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QTCL
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
1.1. Những quan điểm về chất lượng
Trong kinh tế học thì có nhiều vấn đề rất trừu tượng. Có nhiều vấn đề mà trong đó mỗi vấn đề được nhìn nhận từ góc độ khác nhau chính vì vậy những quan điểm đưa ra tuy không đồng nhất nhưng nó bao gồm một mặt nào đó của một vấn đề cho người học hiểu rằng vấn đề mà được nhận xét có một cái lý nào đó. Ta đã biết được cách nhìn nhận của nhà kinh tế học đưa ra định nghĩa Marketing họ nhìn marketing từ nhiều góc độ không những thế còn quản trị học cũng thế và bây giờ thì vấn đề chất lượng cũng có nhiều quan điểm khác nhau.
Mỗi quan niệm nào đó cũng lột tả một hay nhiều vấn đề chất lượng không những một người nhìn nhận vấn đề chất lượng mà còn nhiều người nhìn nhận vấn đề chất lượng có quan điểm đưa ra ban đầu thì phù hợp, nhưng sau này thì xét lại, phân tích lại có nhược điểm một phần nào đó không thích hợp.
Theo quan điểm mang tính trừu tượng triết học thì nói đến chất lượng là nói đến sự hoàn hảo là gì tốt đẹp nhất.
Nhưng càng sau này thì ta càng thấy rõ hơn chất lượng sẽ như thế nào, xuất phát từ quan điểm nhà quản lý: "Chất lượng sản phẩm trong sản xuất công nghiệp là đặc tính sản phẩm phản ánh giá trị sử dụng của nó".
Ở quan điểm này thấy có sự phát triển hơn bởi lẽ nhà quản lý tìm thuộc tính của sản phẩm người quản lý so sánh nhìn nhận sản phẩm thông qua thuộc tính của sản phẩm. Ví dụ 2 chiếc ti vi màu sắc như nhau, độ nét, âm thanh thẩm mỹ tương đối như nhau nhưng nếu chiếc tivi nào có độ bền hơn thì chiếc ti vi đó có chất lượng cao hơn lúc này thuộc tính độ bền đánh giá một cách tương đối chất lượng của sản phẩm.
Ta quay sang quan điểm của nhà sản xuất. Họ nhìn nhận vấn đề chất lượng như thế nào, nhà sản xuất họ lại cho rằng: "Chất lượng là sự tuân thủ những yêu cầu kinh tế, yêu cầu kỹ thuật và bảng thiết kế lập ra". Như vậy nhà sản xuất cho rằng khi họ thiết kế sản phẩm nếu sản phẩm làm theo bảng thiết kế thì sản phẩm của họ đạt chất lượng. Quan điểm này có lẽ cũng có mặt trái của nó bởi lẽ nếu doanh nghiệp cứ đưa ra sản phẩm làm đúng theo bảng thiết kế thì lúc đó có thể là phù hợp với nhu cầu của khách hàng cũng có thể sản phẩm đó không phù hợp với nhu cầu của khách hàng ví dụ như sản phẩm của Samsung Tivi hãng này vừa đưa ra sản phẩm đó là chiếc tivi màu ta có thể xem 2 kênh truyền hình cùng một lúc, chức năng công dụng thật hoàn hảo. Như vậy với loại ti vi đó thì chỉ phù hợp khách hàng giầu có mà khách hàng có khả năng thoả mãn nhu cầu của họ.
Quan điểm người tiêu dùng: "Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu và mục đích của người tiêu dùng".
Quan điểm này có lẽ có ưu thế của nó. Bởi lẽ doanh nghiệp luôn luôn phụ thuộc vào nhu cầu người tiêu dùng ưu thế ở đây là doanh nghiệp có thể bán hàng phù hợp trên từng thị trường khác nhau. Nếu doanh nghiệp áp dụng quan điểm này ta thấy được sản phẩm có chất lượng cao giá cả cao thì sẽ tiêu thụ trên những thị trường mà khách hàng có nhu cầu và có khả năng thoả mãn nhu cầu của họ.
Chính vì vậy quan điểm này nhà sản xuất cần nắm bắt một cách cần thiết và thiết yếu. Một chứng minh cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc đã thành công trong chiến lược này. Thông qua thực tế thì hàng hoá Trung Quốc trên thị trường khác nhau thì chất lượng khác nhau.
Nhưng nhược điểm của quan điểm này là ở chỗ như thế doanh nghiệp hay lệ thuộc vào người tiêu dùng nếu nói một phía nào đó thì ta cho rằng doanh nghiệp luôn luôn theo sau người tiêu dùng.
Ta thấy quan điểm nhìn nhận từ hiều góc độ khác nhau, mỗi quan điểm có mặt ưu điểm và nhược điểm của nó nếu tận dụng mặt ưu điểm thì có khả năng đem lại một phần thành công cho doanh nghiệp.
Nhưng nhìn chung quan điểm đưa ra ngày càng tạo nên tính hoàn thiện để nhìn nhận chất lượng. Một trong những định nghĩa được đánh giá cao là định nghĩa theo tiêu chuẩn hoá quốc tế đưa ra "Chất lượng là tập hợp những

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#904830
haianh0990 đã viết:xin link down đi cả nhà ơi!bạn download tại link sau nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement