Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By smile_at_me_22
#687028

Download Tiểu luận Bình luận về vai trò của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc theo quy định của Hiến Chương và thực tiễn hoạt động của Liên Hợp Quốc miễn phí

Mục lục
A. LỜI MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
I. CĂN CỨ PHÁP LÍ QUY ĐỊNH VỀ VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG BẢO AN VÀ MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC.
1. Mục đích hoạt động của Liên Hợp Quốc theo Hiến Chương.
2. Vai trò của Hội Đồng Bảo An theo Hiến Chương.
II. BÌNH LUẬN VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG BẢO AN THEO HIẾN CHƯƠNG. (bình luận dựa trên căn cứ các vai trò trên)
III. THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC.
- Giữ gìn hòa bình.
- Bảo vệ nhân quyền.
- Hỗ trợ nhân đạo và phát triển quốc tế.
- Hạn chế, thách thức trong hoạt động của Liên Hợp Quốc.
C. KẾT LUẬN
 
 
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta biết rằng xã hội loài người càng phát triển, thì mong muốn về một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển là một mong muốn thiết thực của mọi người dân trên thế giới. Ngày 24 tháng 10 năm 1945 là một bước ngoặt lịch sử của thế giới khi Hiến chương Liên Hợp Quốc bắt đầu có hiệu lực và kèm theo đó là sự ra đời của Liên Hợp Quốc, một tổ chức quốc tế chung nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, đây là mục đích ban đầu khi ra đời của tổ chức này. Và tiếp theo đó là sự ra đời của các cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc, trong đó Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. Chúng ta thấy rằng từ khi ra đời cho tới nay, Liên Hợp Quốc và sáu tổ chức chính của mình đã góp vai trò không nhỏ vào hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của toàn thế giới. Với vai trò to lớn như vậy trong khuôn khổ đề tài “ Bình luận về vai trò của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc theo quy định của Hiến Chương và thực tiễn hoạt động của Liên Hợp Quốc” chúng ta cũng tìm hiểu về vai trò cũng như thực tiễn hoạt động của chúng.
NỘI DUNG
CĂN CỨ PHÁP LÍ QUY ĐỊNH VỀ VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG BẢO AN VÀ MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC.
1. Mục đích hoạt động của Liên Hợp Quốc theo Hiến Chương.
Chúng ta thấy rằng Liên Hợp Quốc ra đời dựa trên thỏa thuận của 50 quốc gia thành viên đầu tiên với căn cứ pháp lí là Hiến Chương Liên Hợp Quốc. Vì vậy Hiến Chương là văn bản pháp lí quan trọng nhất mà tổ chức này đang lấy đó là căn cứ hoạt động của mình. Chúng ta thấy rằng với tầm quan trọng của mình thì những mục đích hoạt động của Liên Hợp Quốc đã được quy định một cách chung nhất ngay tại lời mở đầu và Điều 1 của Hiến Chương. Điều 1 của Hiến Chương đã khẳng định:
“Điều 1: Mục đích của Liên hợp quốc là:
Duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, và để đạt được mục đích đó, thi hành những biện pháp tập thể có hiệu quả để phòng ngừa và loại trừ các mối đe dọa hoà bình, cấm mọi hành vi xâm lược và phá hoại hoà bình khác; điều chỉnh hay giải quyết các vụ tranh chấp hay những tình thế có tính chất quốc tế có thể đưa đến sự phá hoại hoà bình, bằng phương pháp hoà bình theo đúng nguyên tắc của công lý và pháp luật quốc tế;
Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và tự quyết của các dân tộc và áp dụng những biện pháp phù hợp khác để củng cố hoà bình thế giới;
Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hoá và nhân đạo và khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền của con người và các tự do cơ bản cho tất cả mọi ngưòi không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hay tôn giáo;
Trở thành trung tâm phối hợp mọi hành động của các dân tộc, nhằm đạt được những mục đích chung nói trên.”
Chúng ta thấy rằng theo quy định này của Hiến Chương thì Liên Hợp Quốc có một vai trò rất quan trọng trong mọi hoạt động của toàn thế giới. Ngoài quy định này ra thì nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc còn được quy định thông qua việc quy định nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan chính thuộc Liên Hợp Quốc như sáu cơ quan cơ bản của Liên Hợp Quốc là: Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng kinh tế và xã hội, Hội đồng quản thác, Toà án quốc tế và Ban thư ký. Đây chính là căn cứ để xem xét thực tiễn hoạt động của Liên Hợp Quốc như thế nào, Liên Hợp Quốc đã làm được gì trên thực tế và những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động của Liên Hợp Quốc.
2. Vai trò của Hội Đồng Bảo An theo Hiến Chương.
Chúng ta thấy rằng với việc ghi nhận Hội Đồng Bảo An là cơ quan giữ vai trò chủ đạo trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế. Hiến Chương cũng đã quy định cụ thể về vai trò của tổ chức này trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế. Theo Hiến chương thì vai trò của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc được quy định ngay tại chương V và các chương khác với những nội dung khác nhau như chương VI,VII,VIII: nhưng tóm lại vai trò của Hội Đồng Bảo An thể hiện qua các nhiệm vụ sau:
Hội đồng bảo an có quyền điều tra bất cứ vụ tranh chấp hay tình thế nào mà có thể dẫn đến bất hòa giữa các quốc gia.
Hội đồng bảo an có chức năng yêu cầu các bên tranh chấp giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình. Phương pháp hòa bình được Hiến chương Liên hợp quốc đề cập đến là đàm phán, điều tra, trung gian, hòa giải, trọng tài, bằng con đường tư pháp, bằng việc sử dụng những cơ quan hay những hiệp định khu vực, hay bằng các biện pháp hòa bình khác do các bên lựa chọn.
Hội đồng bảo an là cơ quan xác định sự đe dọa hòa bình, phá hoại hòa bình hay hành vi xâm lược và đưa ra những kiến nghị hay quyết định những biện pháp để duy trì hay khôi phục hòa bình và an ninh thế giới.
Hội đồng bảo an là cơ quan đề nghị việc kết nạp thành viên mới của Liên hợp quốc và đề nghị các điều kiện để các quốc gia có thể trở thành thành viên của Qui chế Tòa án quốc tế.
Hội đồng bảo an thực hiện chức năng bảo trợ của Liên hợp quốc đối với các khu vực chiến lược.
Hội đồng bảo an đề nghị Đại hội đồng bầu Tổng thư ký Liên hợp quốc và cùng với Đại hội đồng bầu các thẩm phán của Tòa án quốc tế.
Hội đồng bảo an còn đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Chúng ta thấy rằng trên các căn cứ nêu trên chúng ta sẽ đi bình luận cụ thể về vai trò của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc theo Hiến Chương.
II. BÌNH LUẬN VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG BẢO AN THEO HIẾN CHƯƠNG.
Chúng ta thấy rằng trước khi bình luận vai trò của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc thì cũng cần nhìn lại cơ cấu thành phần của Hội Đồng Bảo An: Hội đồng bảo an gồm 15 ủy viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực là: Anh, Pháp, Mỹ, CHND Trung Hoa, CHLB Nga và 10 ủy viên không thường trực được Đại hội đồng bầu ra với nhiệm kỳ 2 năm. Khi bầu các ủy viên không thường trực, Đại hội đồng phải đặc biệt tính đến sự đóng góp của thành viên Liên hợp quốc vào việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới, vào các mục đích khác của Liên hợp quốc cũng như lưu ý đến sự phân bố công bằng theo khu vực địa lý. Các vấn đề quan trọng của Hội Đồng Bảo An đều phải được 5 thành viên thường trực thông qua, nếu một thành viên bỏ phiếu trắng thì vấn đề cũng không được thông qua. Trên đặc điểm này chúng ta cùng làm rõ vai trò của Hội Đồng Bảo An như sau.
Thư nhất: Hội đồng bảo an có quyền điều tra bất cứ vụ tranh chấp hay tình thế nào mà có thể dẫn đến bất hòa giữa các quốc gia. Chúng ta thấy rằng bằng các quy định của Liên Hợp Quốc, Hội Đồng Bảo An có quyền điều tra làm rõ bất cứ các vụ tranh chấp nào đe dọa hay có thể là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hay xung đột giữa các quốc gia. Khi có các tr...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement