Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tyty_extreme
#686996

Download Tiểu luận Pháp luật về xử phạt hành chính đối với người chưa thành niên miễn phí

Việc quyết định đưa vào trường giáo dưỡng với người chưa thành niên thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây nguy hại lớn hay đặc biệt cho xã hội nhưng chủ thể chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. hay áp dụng với người chưa thành niên là những đối tượng có hành vi trái pháp luật đã bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng vẫn chưa tiến bộ là 1 quyết định hợp lý. Bởi vì: Đây là biện pháp xử lý hành chính chỉ áp dụng đối với người chưa thành niên thực hiện vi phạm pháp luật; quy định tại điều này mang tính cái cách rõ rệt, phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền cơ sở, giảm bớt những phiền hà không đáng có trong quá trình thực hiện biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc áp dụng biện pháp này; Pháp lệnh quy định chặt chẽ, rõ ràng về đối tượng, thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, về thành lập trường và tổ chức quản lý trường, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan và thực tiễn hiện nay.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

nh chính.
+ Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi trái pháp luật, căn cứ vào nhân thân của người chưa thành niên cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền quyết định áp dụng những cưỡng chế phù hợp nhất với người chưa thành niên.
b, Nguyên tắc riêng.
Trong xử lý vi phạm hành chính ngoài các nguyên tắc chung được pháp luật ghi nhận thì những người có thẩm quyền xử lý hành chính cần thiết phải tuân theo các nguyên tắc riêng sau:
+ Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích của người chưa thành niên. Đây là nguyên tắc quan trọng định hướng cho hoạt động của các cơ quan có liên quan vừa đúng pháp luật, vừa bảo đảm quyền và lợi ích của người chưa thành niên.
+ Nguyên tắc trong xử lý hành chính cơ quan, người có thẩm quyền không có định kiến với người chưa thành niên.
+ Nguyên tắc xử lý hành chính với người chưa thành niên cần lấy giáo dục, thuyết phục là mục đích chính, chỉ áp dụng các biện pháp cưỡng chế hạn chế trực tiếp các quyền và lợi ích của người chưa thành niên khi cần thiết.
Xử phạt vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, quyết định áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính và các biện pháp cưỡng chế hành chính khác (trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật) đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định có hai hình thức xử phạt hành chính, đó là: cảnh cáo và phạt tiền, ngoài ra chủ thể vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hay các hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề và tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Trục xuất vừa là hình thức phạt chính vùa là hình thức phạt bổ sung.
Xử phạt vi phạm hành chính với người chưa thành niên là hoạt động áp dụng các hình thức xử phạt với người chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi thực hiện vi phạm hành chính. “người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý, người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra” (Điều 6 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính).
Phạt cảnh cáo
Cảnh cáo là sự khiển trách công khai của nhà nước do người có thẩm quyền quyết định với chủ thể vi phạm hành chính. Cảnh cáo là sự lên án mang tính quyền lực nhà nước, là hình thức xử phạt nhẹ nhất trong xử phạt vi phạm hành chính vì nó không có khả năng hạn chế các quyền và lợi ích về thể chất cũng như tài sản của người vi phạm. Nó chỉ tác động đến nhận thức của chủ thể giúp họ hiểu hành vi của mình là trai quy tắc xử sự chung đã được pháp luật quy định từ đó kiềm chế không tiếp tục thực hiện những hành vi vi phạm. Cảnh cáo mang ý nghĩa giáo dục nhiều hơn là trừng phạt. Tuy nhiên khi bị phạt cảnh cáo thì chủ thể cũng bị tổn thất nhất định về mặt tinh thần vì phải chịu sự lên án của nhà nước.
● Phạt cảnh cáo khi áp dụng với người chưa thành niên có sự phân biệt giữa hai nhóm đối tượng: người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi cảnh cáo được áp dụng như với người thành niên. Tức là, phạt cảnh cáo với “vi phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ”. “Vi phạm nhỏ” là cơ sở để nhà làm luật quy định hành vi có thể phạt cảnh cáo; các dấu hiệu “vi phạm lần đầu”, “vi phạm có tình tiết giảm nhẹ” là cơ sở để người áp dụng pháp luật quyết định cảnh cáo hay phạt tiền với chủ thể thực hiện một vi phạm nhất định.
Khi xem xét vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện và đứng trước lựa chọn phạt cảnh cáo hay phạt tiền thì cá nhân có thẩm quyền xử phạt có thể coi dấu hiệu chủ thể là người chưa thành niên như là một “tình tiết giảm nhẹ” để quyết định phạt cảnh cáo.
● Đối với người chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, đây là lứa tuổi chuyển tiếp từ thiếu niên lên thanh niên, đây cũng chính là giai đoạn hình thành tính cách, những tính cách được định hình cho đến khi cá nhân trưởng thành. Vì thế cần khuyến khích họ nhận thức đúng và có xử sự phù hợp với các quy định của pháp luật một cách tích cực tự giác. Đồng thời phải giáo dục kiên trì bằng những biện pháp khoan dung ngay cả khi người chưa thành niên có những hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên một hình thức phạt cũng phải đủ nghiêm khắc thì ý nghĩa giáo dục mới đạt được.
Theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ bị xử phạt hành chính với những vi phạm do lỗi cố ý và phạt cảnh cáo được áp dụng với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện lỗi cố ý.
Quy định này xuất phát từ quan điểm cho rằng với nhóm đối tượng này chỉ cần áp dụng những biện pháp nhằm giáo dục quản lý mà không cần áp dụng những biện pháp nhằm “trừng phạt”. Vì hành vi của chủ thể trong nhóm này là kết quả của sự thiếu quan tâm, của giáo dục không đầy đủ từ gia đình, nhà trường, xã hội, phản ánh sự bồng bột, tự phát thiếu hiểu biết của người chưa thành niên.
Phạt tiền
Phạt tiền là hình thức xử phạt mang tính chất tài sản. Trong hình thức phạt tiền tính chất phạt thể hiện rất rõ. Đó chính là việc tước bỏ ở người có hành vi trái pháp luật một khoản tiền nhất định thuộc về sở hữu của họ.
Mức phạt được quy định trong xử lý vi phạm hành chính hiện nay là từ 5.000 (năm nghìn) đồng đến 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng. Tuỳ theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm và tính chất của các quan hệ xã hội bị hành vi vi phạm xâm hại tới, nhà làm luật xác định mức phạt tiền tối đa cho mỗi lĩnh vực cho phù hợp.
Phạt tiền áp dụng với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, phạt tiền chỉ áp dụng với cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên. Người chưa thành niên vi phạm hành chính bị áp dụng phạt tiền là người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là chủ thể của mọi vi phạm hành chính do họ thực hiện, cho nên khi thực hiện hành vi vi phạm nào theo quy định của pháp luật, hình thức phạt là phạt tiền thì người chưa thành niên sẽ bị áp dụng phạt tiền. Khi phạt tiền với họ thì mức phạt tiền không được vượt quá một phần hai mức phạt đối với người thành niên, trong trường hợp họ không có tiền nộp phạt thì cha mẹ hay người giám hộ phải nộp phạt thay. Cha mẹ, người giám hộ khi phải nộp tiền phạt thay người chưa thành niên không có nghĩa là họ đã thực hiện một vi phạm pháp luật, cũng không có nghĩa họ bị quy kết có hành vi vi phạm pháp luật, họ chỉ thực hiện thay người chưa thành niên nghĩa vụ có tính chất...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement