Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhocquyalien
#686950

Download Phân tích vấn đề bồi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động miễn phí

MỤC LỤC:
I/ Đặt Vấn Đề : trang 1
II/ Giải Quyết Vấn Đề : .trang1
1/ Các trường hợp người lao động phải bồi thườn chi phí đapf tạo theo quy định của pháp luật : .trang 2
2/ Phân tích đánh giá : trang 2
3/ Một số kiến nghị giải pháp : .trang 4
III/ Kết thúc vấn đề : .trang 5
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

I/ Đặt Vấn Đề :
Nền kinh tế hội nhập ngày càng phát triển đòi hỏi phải có đội ngũ lao động lành nghề, làm chủ được công nghệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến, như vậy mới tạo ra được năng suất lao động cao, tạo ra được sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nâng cao tính cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác. Để thực hiện được điều này, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư cho người lao động trong doanh nghiệp mình được học tập nâng cao tay nghề, tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến để phục vụ sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra nhiều của cải vật chất cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế có một số doanh nghiệp đã và đang gặp phải vấn đề đó là, sau khi được đào tạo, được tiếp thu kiến thức về kinh doanh, về khoa học kỹ thuật thì người lao động lại bỏ doanh nghiệp đã đài thọ cho mình đi học để tìm đến những doanh nghiệp khác với nhiều lý do khác nhau. Điều này làm cho doanh nghiệp “vừa mất người vừa mất của”.Để đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp khi rơi vào trường hợp như trên pháp luật đã quy định về vấn đề phải bồi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động khi người lao động trong trường hợp trên .
II/ Giải Quyết Vấn Đề
Vấn đề bồi thường chi phí học nghề cho người sử dụng lao động phát sinh khi người lao động và người sử dụng lao động đã ký hợp đồng học nghề kèm theo các điều khoản giằng buộc.Ví dụ như: Người lao động phải làm việc cho công ty một thời gian tối thiểu nhất định do 2 bên thỏa thuận kèm theo đó là những điều khoản khác về vấn đề bồi thường. Ví dụ như: Người lao động được hưởng chế độ học nghề,công ty tài chợ toàn bộ chi phí,nếu không hoàn thành khóa học đúng thời hạn hay không làm việc cho công ty đủ thời gian như cam kết trước khi học nghề sẽ phải bồi thường chi phí cho người sử dụng lao động ……..
1 / Các trường hợp người lao động phải bồi thườn chi phí đapf tạo theo quy định cảu pháp luật :
Và sau khi học nghề xong người lao động lại vi phạm chính các điều đã cam kết đó.Từ đây vấn đề bồi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động phát sinh .Căn cứ theo pháp luật hiện hành:
Bộ luật lao động hiện hành tại khoản 3 Điều 41 quy định : “Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có) theo quy định của Chính phủ”.
Điều 13 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/5/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động quy định: “Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường chi phí đào tạo… trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động mà thực hiện đúng và đủ các quy định tại Điều 37 của Bộ luật lao động đã sửa đổi, bổ sung.”.
Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn Điều 13 Nghị định số 44 tại khoản 4 mục III hướng dẫn rõ hơn cách thức thực hiện đó là, người lao động và người sử dụng lao động phải ký văn bản thoả thuận về việc người sử dụng lao động bỏ kinh phí để đào tạo người lao động thì người lao động phải có có trách nhiệm trở lại làm việc cho người sử dụng lao động trong một thời gian nhất định do hai bên thoả thuận. Trường hợp người lao động tự ý bỏ việc hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường chi phí đào tạo, trừ trường hợp quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động. Điều 37 khoản 3 Bộ luật lao động quy định: “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày…”.
2 / Phân tích đánh giá :
Như vậy, theo các quy định hướng dẫn Bộ luật lao động nêu trên, có nghĩa rằng, người lao động có ký văn bản cam kết với người sử dụng lao động về việc phải làm việc cho người sử dụng lao động một thời gian sau khi được đào tạo và phải bồi thường chi phí đào tạo khi vi phạm cam kết này
Đây là điều hoàn toàn hợp lý bởi vì người lao động đang không có trình độ chuyên môn hay thiếu trình độ chuyên môn giờ lại được đưa đi đào tạo không mất tiền ,còn người sử dụng lao động bỏ tiền ra đưa người lao động đi học nghề ,đó là 1 khoản đàu tư cho việc sản xuất kinh doanh .
Chấp nhận làm việc cho doanh nghiệp một thời gian nhất định có thể được hiểu như là một trong những điều kiện để người lao động được nhận vào học nghề tại doanh nghiệp hay được đưa đi đào tạo tại nơi khác mà không mất tiền học phí.Chính vì thế vi phạm điều kiện này người lao động (người học nghề) phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình
Về phía doanh nghiệp việc chịu toàn bộ chi phí đào tạo cho người lao động đi học nghề dược xem như là 1 khoản đầu tư trong sản xuất kinh doanh và khoản dầu tư này có bảo đảm bằng việc người được đi học nghề học xong phải ở lại làm việc cho công ty một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận
Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đồng nghĩa với vi phạm cam kết trong hợp đồng làm ảnh hưởng thua thiệt đến khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp cho người lao động.
Do vậy theo quy định của pháp luật người lao động trong trường hợp trên phải bồi thường chi phí cho người sử dụng lao động theo cam kết đã ký trong hợp đồng .Còn bồi thường bao nhiêu thì là do hai bên đã thỏa thuận từ trước trong hợp đồng học nghề hay hợp đồng lao động .
Nội dung bồi hoàn chi phí được quy định trong khoản 3 điều 37 Luật Dạy nghề năm 2006 bao gồm “…Các khoản chi phí hợp lý cho người dạy ,tài liệu ,vật liệu thực hành ,chi phí khấu hao nhà xưởng ,máy móc thiết bị và các chi phí khác đã chi cho người học nghề”
Ngoài ra người lao động còn phải bồi hoàn theo cam kết trong hợp đồng đã ký.Có như vậy thì mới đảm bảo được lợi ích cho ngừoi sử dụng lao động và tránh được tình trạng sau khi người lao động bỏ sang công ty khác sau khi kết thúc khóa đào tạo vì bất lỳ lý do gì
Người lao động không phải bồi thường chi phí trông các trường hợp: Người lao động (người học nghề) là phụ nữ có thai phải phải chấm dứt học nghề hay hợp đồng lao động theo xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền vè việc tiếp tục học nghề hay tiếp tục lao động sẽ ảnh hưởng tới thai nhi ; doanh nghiệp không giao kết hợp đồng lao động với người .....học nghếau khi học xong ;hợp đồng học nghề ,hoăpj đòng lao động chấm dứt do bất khả kháng ,người lao động chấm dứt hợp đồng hợp pháp.
Tuy nhiên người sử dụng lao đông sẽ không tránh được rủi do mất trắng với quy định tại khoản 3 điều 37 “ Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ,nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày ; ngườ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement